Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Demolice haly chovu prasat – příprava pro rekonstrukci

Demolice haly chovu prasat – příprava pro rekonstrukci

12.06.2023

Bourací práce Pardubice

Bourací práce na hale chovu prasat v Kostěnicích u Pardubic Poctivá izolace provedla na přelomu května a června2023. Bourací práce byly prvním krokem k rekonstrukci stáje chovu prasat. S vypsáním nového dotačního kola PRV se investor pokusil získat dotaci na rekonstrukci haly výkrmu prasat. V době psaní tohoto textu není ještě známo, zda uspěl.

Výkrm prasat

V dnešní době není z hlediska legislativy vůbec jednoduché získat povolení k výstavbě nového provozu živočišné výroby. Investoři se tedy raději zaměřují na rekonstrukci stávajících objektů, což je legislativně podstatně jednodušší proces získaní stavebního souhlasu než výstavba nové stáje na „zelené louce“. Stav kdy se v ČR budou více rekonstruovat staré objekty na úkor výstavby nových špičkových provozů se negativně promítne na konkurence schopnosti českých zemědělců a naší potravinové soběstačnosti. Aby bylo možné původní halu zrekonstruovat je nezbytně nutné v prvním kroku provést bourací práce. Někdy bourací práce tvoří součást rekonstrukce a jindy se zase bourací a přípravné práce provádí dříve a v rámci jiného smluvního vztahu. Tak jako v Kostěnicích. Poctivá izolace pro investora provedla odstranění podhledu včetně tepelné izolace a její likvidaci. Součástí demoličních prací bylo odstranění dřevěných sendvičových stěn rovněž s likvidací. Následovalo vybourání staré betonové podlahy včetně kanálů s lopatkovým odklízením kejdy. Veškerý betonový odpad byl převezen na nedaleký pozemek investora, kde Poctivá izolace beton rozdrtila a roztřídila ocelový odpad. Vzniklý betonový recyklát je připraven pro další stavební využití. Veškeré bourací práce na zastavěné ploše 1 500 m2 haly výkrmu prasat Poctivá izolace zvládla provést v plánovaném čase během 18 dnů a ve špičkové kvalitě. Halu k dalším stavebním pracím Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu do 12.6.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Pardubice Objem 1 261 000 Kč Materiál Železobetonové konstrukce Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×