Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Dodávka a montáž nového podhledu se zateplením v hale výkrmu prasat v Okřínku

Dodávka a montáž nového podhledu se zateplením v hale výkrmu prasat v Okřínku

31.08.2022

Podhled se zateplením Nymburk

Dodávku a montáže nového podhledu se zateplením v Okřínku okrese Nymburk Poctivá izolace provedla v srpnu 2022. Stávající podhled místy již vlivem svého stáří padal a bylo potřeba jej v několika chovných sekcích provést jeho výměnu.

Chov prasat

Předmětem rekonstrukce podhledu bylo odstranění a likvidace původního podhledu. Pro montáž nového podhledu bylo nutné vybudovat zcela nový závěsný systém pro ukotvení nového podhledu. Původní závěsný systém podhled byl vlivem silné koroze nepoužitelný. Ovzduší v chovu prasat je všeobecně známé svým velmi agresivním působením zejména na ocelové konstrukce, které velmi rychle podléhají korozi. Oddálení koroze ocelových konstrukcí se řeší použitím pozinkovaných nebo nerezových prvků. Z důvodů finanční náročnosti většina investorů sáhne po pozinkovaném provedení. Po přípravě nového závěsného systému Poctivá izolace namontovala nový podhled z hliníkových lakovaných trapézových plechů. Veškeré klempířské prvky pro lemování podhledu se stěnami byly vyrobeny rovněž z lakovaného hliníkového plechu. Zateplení stropu bylo vyřešeno foukanou minerální izolací o vrstvě 250 mm. Foukaná izolace byla provedena rovněž Poctivou izolací. Výměna podhledu a zateplení haly bylo provedeno včas, odborně a ve špičkové kvalitě. Nový podhled se zateplením Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu do 31.8.2022.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Materiál Trapézový plech
Objem 165 m²
Oblast: Nymburk
Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×