Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Dodávka a montáž ventilačních hlavic – farmy Sendražice a Němčice

Dodávka a montáž ventilačních hlavic – farmy Sendražice a Němčice

15.07.2022

Střecha Kolín

Dodávku a montáž ventilačních hlavic na střechy chovu drůbeže na Farmách Sendražice a Němčice v okrese Kolín Poctivá izolace provedla v červenci 2022. Dodávku a montáž ventilačních hlavic na obou farmách se podařilo zvládnout před nástupem letních veder, což mělo pozitivní přínos pro chovaná zvířata.

Chov drůbeže

Pro chov drůbeže masných plemen kuřat tedy brojlerů je velmi důležité a někdy až životné důležitě zabezpečit chovné haly před letním přehříváním. Způsobů, jak tento problém vyřešit je několik. Účinným a přitom levným způsobem je odvětrat půdním prostor chovné haly. V letních vedrech se plechové střechy mohou rozpálit až na 70 °C a tyto teploty dále prostupují do půdního prostoru hal a dále až do samotného chovného prostoru haly ke zvířatům. I když ventilační sytém jede na plné obrátky, tak nestíhá halu vyvětrat. Když se sejde období, kdy přijdou vedra a hala je plná kuřat těsně před vyskladněním je zaděláno na problém – velký úhyn. Každé řešení, které pomůže snížit teplotu v hale je vítaným pomocníkem každého chovatele. Ventilační hlavice umístěné v hřebení střechy od Poctivé izolace dokáží v letním vedru snížit teplotu v chovném prostoru haly až o 4-6 °C, což máme prokázáno z chovů brojlerů na jižním Slovensku a jižní Moravě. Ve spojení s kvalitně provedeným zateplením stropu foukanou izolací se letních veder nemusíte bát. Poctivá izolace má komplexní řešení nejenom v podobě montáže ventilačních hlavic, ale i v podobě foukané izolacepro zateplení stropu. Při montáži ventilačních hlavic je vždy naprosto zásadní a nezbytné správně spočítat množství hlavic na jednu střechu a hlavně velmi důkladně spočítat plochu přisávacích otvorů a jejich správné umístění na hale, tak aby ventilační hlavice pracovaly na svůj maximální výkon a chovateli pomohly. Správné a odborné výpočtys profesionálním provedením montáže a dodávkou a odolných hlavic může každý chovatel drůbeže svému chovu pomoci přečkat letní vedra bez zbytečných úhynů. Hlavice dodávané Poctivou izolací jsou velmi odolné a ani prašné prostředí zemědělských chovů je nikterak neohrožuje na funkčnosti. Hlavice odolávají nárazovému větru o rychlosti vyšší než 200 km/h. Navíc ventilační hlavice velmi efektivně pomáhají od podzimu do jara odvádět přebytečnou vlhkost z půdního prostoru pryč a tím efektivně omezují tvorbu kondenzace vodních par. Poctivá izolace celou zakázku montáže 64 kusů ventilačních hlavic zvládla provést v plánovaném čase během 3 dnů a ve špičkové kvalitě. Nové ventilační hlavice Poctivá izolace předala v plánovaném termínu do 15. 7. 2022.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Kolín Objem 320 000 Kč Materiál Ventilační hlavice Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×