Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu dřevostavby rodinného domu v Šťáhlavech

Izolace stropu dřevostavby rodinného domu v Šťáhlavech

08.06.2021

Novostavba dřevostavby rodinného domu ve Šťáhlavech. Strop dřevostavby ve Šťáhlavech má typickou skladbu pro dřevostavby typu bungalov. Střešní konstrukci tvoří dřevěný sbíjený vazník. Souvrství podhledu je tvořeno parotěsnou fólii s dřevěnými latěmi, do kterých je kotvena sádrokartonová deska. Celý strop je zaizolován foukanou Poctivou izolací Supafil loft o výšce 35 cm, což zaručuje dokonalé tepelně izolační vlastnosti. Izolace stropu tvoří souvislou vrstvu bez tepelných mostů.

Revizní lávka

Za zmínku stojí zdánlivý detail nebo maličkost. Mnohdy se na stavbách podobného typu setkáváme s tím, že ve vazníkové konstrukci je vytvořena revizní lávka nebo plocha pro odkládání sezonních věcí. Velmi často se tato lávka nebo odkládací plocha montuje na vrchní stranu spodní pásnice vazníku, čímž ve většině případu dochází k tomu, že pod touto lávkou nebo odkládací plochou a podhledem není dostatek místa pro aplikaci požadované vrstvy tepelné izolace. V tomto konkrétním případě popisovaný problém nenastal, protože stavitel lávku prostavil o cca 20 cm výše, čímž si zajistil dostatek místa pro foukání požadované vrstvy 35 cm izolace i pod touto lávkou. Všem stavitelům velmi doporučujeme pamatovat na to, že i pod lávkou nebo odkládací plochou ve vazníku je velmi důležité zachovat dostatek místa pro vytvoření stejné vrstvy tepelné izolace jako ve zbytku půdy. Opomenutím tohoto detailu si nevědomky snížíte účinky tepelné izolace po zateplení stropu, protože pod lávkou nebo odkládací plochou budete mít o dost menší vrstvu tepelné izolace.

 

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 31.4 m³
Oblast: Plzeň-město
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×