Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Modernizace farmy Ratíškovice

Modernizace farmy Ratíškovice

30.05.2023

Haly Hodonín

Rekonstrukce hal chovu drůbeže v Ratíškovicéch v okrese Hodonín Poctivá izolace provedla od ledna do května 2023. Předmětem rekonstrukce výkrmu prasat byly demoliční práce stávajících hal. Šlo především o odstranění stávajícího opláštění včetně střech. Dále Poctivá izolace zhotovila nové betonové podlahy, nového opláštění s novým nátěrem ocelové konstrukce, novými nájezdy do hal a novými vraty, nové zázemí pro obsluhu hal a mnoho dalších prací. Technologickou část rekonstrukce obstarávala společnost AGRICO Třeboň.

Chov drůbeže

Rekonstrukce hal chovu drůbeže v Ratíškovicích v okrese Hodonín započala v lednu 2023 demoličními pracemi původních stájí. Přesněji řečeno bylo odstraněno kompletní opláštění, tedy stěny, střechy a podhledy včetně chovné technologie. Zůstala pouze samostatná původní ocelová konstrukce s původní betonovou podlahou. Ocelová konstrukce byla kompletně očištěna pískováním a nově natřena barvou odolnou agresivnímu prostředí a zároveň vhodnou do styku s chovnými zvířaty. Na nově natřenou ocelovou konstrukci Poctivá izolace namontovala nové opláštění ze sendvičových panelů. Zateplení haly je dokonalé. V interiéru hal byly vybudovány dva nové kanálky na odvod oplachové vody. Ke stěnám hal ze sendvičových panelů byl vyhotoven ochranný sokl ze ztraceného bednění. Haly dostaly nové betonové leštěné podlahy s rozptýlenou plastovou výztuží. Nového hávu se dočkaly i původní trusné kanály. Pro záchyt odpadních vod vznikajících při mytí hal byly dodány nové betonové prefabrikované záchytné jímky. V halách byla vybudována nová zázemí pro obsluhu stájí. Na střechy hal Poctivá izolace instalovala nové hromosvody a zároveň s nimi vybudovala i nové uzemnění. Kolem průčelních stěn byly zrekonstruovány okapové chodníky. Ve štítových stěnách Poctivá izolace dodávala nová vrata a k nim zhotovila nové nájezdy do hal. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě. Nové haly Poctivá izolace předala v plánovaném termínu 15.5.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Hodonín Objem 12 736 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×