Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Novostavba haly výkrmu prasat v Malíkovicích

Novostavba haly výkrmu prasat v Malíkovicích

30.11.2021

Hala Kladno

Novostavbu haly v Malíkovicích okrese Kladno Poctivá izolace stavěla v roce 2021 od února do listopadu. Generálním dodavatelem celého díla byla společnost AGRICO Třeboň. Poctivá izolace se realizovala stavební část díla. Celý projekt výstavby nové výkrmové haly byl spolufinancován prostřednictvím dotačního inovačního titulu. Společně s novou halou výkrmu prasat, byla vybudovaná nová přečerpávací jímka na kejdu a nová skladovací kejdová jímka, včetně všech přístupových a obslužných komunikací.

Chov prasat

Je všeobecně známo, že chov prasat se v České republice příliš ekonomicky nevyplácí. O více je záslužné, že někteří investoři přeci jenom investují nemalé prostředky do novostaveb pro chov prasat. Poctivá izolace si velmi váží každé příležitosti být u takovýchto projektů. Novostavba chovu prasat v Malíkovicích byla v mnoha ohledech inovativní stavbou. Vedle špičkové výkrmové technologie a ventilačního systému s rekuperací se při stavbě uplatnila technologie výstavby stěn z betonových sendvičových panelů. Betonový sendvičový panel je tvořen nosnou betonovou částí stěny. Následuje tepelná izolace a krycí slabá betonová vrstva, která chrání tepelnou izolaci před poškozením. Všechny 3 vrstvy jsou vzájemně propojeny ocelovou výztuží panelů a tvoří jeden celek, ze kterého je na stavbě postavená celá hala. Betonové sendvičové panely na míru vyrábí několik výrobců PREFA po celé ČR. Jednotlivé délky panelů byly navrženy a vyrobeny tak, aby spáry jednotlivých panelů nebyly umístěny přímo v kotcích, aby k nim nemohla prasata. Každý spoj jednotlivých panelů byl vyprojektován do míst, která byla zakryta namontovaným hrazením jednotlivých kotců, takže se prasta k zatmeleným spárám nemohou dostat, a tudíž je ani poškozovat. Další zajímavým řešením je umístění vypouštěcích špuntů kejdy. Cela hala je vybudovaná na kejdové vaně a je celoplošně zaroštovaná. Přístup ke všem špuntům všech van je z centrální chodby, takže obsluha kvůli vypouštění kejdy nemusí vstupovat do jednotlivých sekcí a kotců, ale celý proces vypouštění probíhá z obslužné chodby, která prochází celou halou přesně uprostřed a dělí tím halu na dvě poloviny. Pro dokonalé vypuštění kejdy je namontován v chovu proplach kejdových van, který zaručuje dokonalé vymytí všech zákoutí jednotlivých van.    

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Kladno Objem 33 000 000 Kč Materiál Železobetonové konstrukce Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×