Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Oprava střechy na farmě Strměchy - ISK

Oprava střechy na farmě Strměchy - ISK

30.10.2022

Střecha Pelhřimov

Rekonstrukce střechy inseminační stanice kanců ve Strměchách v okrese Pelhřimov Poctivá izolace provedla v říjnu 2022. Předmětem opravy střechy byla výměna střešní krytiny.

Chov prasat

Původní vláknitocementová střešní krytina nevyhovovala k instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE). Investor proto rozhodl o výměně nevyhovující krytiny za novou. Volba padla na trapézový pozinkovaný plech s antikondenzační povrchovou úpravou na rubové straně krytiny. Antikondenzační povrchová úprava trapézových plechů může být zajímavým řešením, jak eliminovat potíže s kondenzací vodních par na spodní straně plechových krytin. Před instalací takovéto střešní krytiny je vhodné zvážit i možná rizika. Antikondenzační vrstva je vtvořena nalepenou textilní vrstvou, která kondenzát do sebe nasaje. Tím pádem kondenzát neskapává. Z toho tedy vyplývá, že antikondenzační úprava plechu není zázračná vrstva, která brání vzniku vodního kondenzátu. Pouze jej do sebe nasaje a pokud tomu klimatické podmínky a odvětrání střechy přejí, tak tato vlhká antikondenzační vrstva postupně vysychá. Pokud tomu klimatické podmínky nepřejí, tak ankntikondenzační vrstva nacucaná vlhkostí nevysychá a zůstává vlhkou. A tomto vlhkém prostředí se může začít dařit rozvoji nežádoucím breberkám různých druhů a typů. Plechové krytiny s antikondenzační vrstvou nejsou tedy samospásné a nezabrání vzniku kondenzátu, pouze zabrání tomu, aby kondenzát neskapával z plechu dolu. Poctivá izolace jednoznačně doporučuje společně s novou střešní krytinou řešit i funkční odvětrání celé střešní konstrukce a zároveň eliminovat vznik kondenzátu na spodní straně střešní krytiny. Způsobů, jak snížit riziko vzniku kondenzátu na spodní straně střešní krytiny je několik a vždy záleží na celkové skladbě střešní konstrukce, podhledové konstrukce a typu provozu v hale. Například velmi účinným způsobem, jak významně snížit riziko vzniku kondenzátu na spodní straně střešní plechové krytiny je provést dokonalé zateplení stropu třeba za pomoci foukané izolace a střechu v hřebení odvětrat funkčními ventilačními hlavicemi. Poctivá izolace celou zakázku opravy střešní krytiny inseminační stanice kanců ve Strměchách zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě. Novou střechu Poctivá izolace předala v plánovaném termínu 30.10.2022.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Pelhřimov Objem 1 254 000 Kč Materiál Trapézový plech Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×