Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Konírna - Oprava vnitřních omítek konírny na statku ve Vidhosticích

Oprava vnitřních omítek konírny na statku ve Vidhosticích

15.05.2023

Stavební práce Louny

Opravu omítek konírny ve Vidhosticích v okrese Louny Poctivá izolace zrealizovala v květnu 2023. Původní stáj pro koně majitel rekonstruoval do původní podoby. Zachoval původní klenby. Poctivá izolace tyto klenby opatřila novými omítkami.

Chov koní

Opravu vnitřních omítek konírny na statku ve Vidhosticích Poctivá izolace zrealizovala během měsíce května 2023 pro majitele statku pana Černíka. Ten statek postupně opravuje po mnohaleté devastaci. Na statku se nachází původní objekt konírny s klenutými stropy. Majitel se rozhodl, že původní konírnu zachová a zrekonstruuje jí do stavu, který se hodně přiblíží původnímu. Původní omítky, byly velmi zanedbané a v dezolátním stavu. Před opravou muselo vše dolů až na cihlu. Pan Černík v konírně vybudoval nové betonové podlahy v budoucích ustájovacích boxech v kombinaci s kamenným dlážděním, které je položené v přístupových chodbách do boxů. Samotnou konírnu tvoří tři samostatné sekce. Dvě sekce slouží pro ustájení koní. Třetí sekce vytváří zázemí pro chovatele koní. Všechny tři sekce jsou tvořeny klenbami. Všechny tři sekce bylo nutné opatřit novými omítkami. V zázemí Poctivá izolace prováděla stavební práce pro zhotovení sociálního zázemí pro chovatele koní. Poctivá izolace veškeré stavební práce zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Louny Objem 600 000 Kč Materiál Vnitřní omítky Objekt Konírna
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×