Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Proti emisím

Izolace proti emisím

Víte, proč budovy tepelně izolujeme? Že se jedná o jednoduchou otázku? Nebo snad zajímavou otázku? Mnoho z nás odpoví, že budovy izolujeme proto, aby nám v zimě nebyla zima. To je sice pravda, ale když se ohlédneme o pár desítek let zpět, třeba do 70. - 80. let minulého století, tak jsme domy neměli tak dobře zaizolované a doma nám přesto bylo teplo. Domy jsme měli vytopené. Tak proč nyní tak blbneme a domy zabalujeme do čím dál větších vrstev izolací? V oněch 70.- 80. letech 20. století jsme sice domy vytopili do stejných teplot jako nyní, ale spotřebovali jsme k tomu podstatně více zdrojů tepla – uhlí, plynu, elektřiny, dřeva, LTO apod. Čím více spalujeme zdrojů, tím více vypouštíme škodlivých emisí. Pokud tedy chceme snižovat množství vypouštěných emisí ze spalování uhlí, plynu a dalších zdrojů tepla, tak musíme také snižovat jejich spotřebu. Také asi nikdo z nás si nebude chtít doma dobrovolně snížit teplotní komfort z příjemných 22 - 24°C.

Snížení nákladů na vytápění budov

Pokud si chceme doma v chladných měsících zachovat naši teplotní pohodu a zároveň chceme snížit spotřebu paliva na topení, nezbyde nic jiného, než mít budovy dobře zateplené. Pokud by stát nechal na libovůli každého z nás, jak si svůj dům zateplí, tak bychom se ke snížení emisí v ovzduší dopracovávali asi velmi dlouze a kdoví jestli vůbec. Proto se nám neustále zpřísňují požadavky na úspory energií v nově stavěných budovách. Tím pádem se neustále zvyšují vrstvy tepelných izolací a celá obálka budov je čím dál lépe tepelně izolovaná. Důvodem je především snížení emisí v ovzduší. Proto státy podporují dotacemi i majitele starších domů, aby je zateplili a i oni přispěli svou troškou do mlýna ve snižování emisí v ovzduší ze spalování paliv pro získání tepla ve svých domech. Efektem zateplování jsou snížené náklady za vytápění budov. Samozřejmě, že ten, kdo využívá elektrickou energii pro vytápění domu, nebo k pohonu tepelného čerpadla, neprodukuje žádné emise, ale i ta elektřina se někde bere a vyrábí, ale to už je na jinou debatu. Takže teď už víme, že zateplování budov je primárně motivováno snížením emisí ze spalování uhlí, plynu a jiných zdrojů tepla v ovzduší. A pojďme se podívat na to, co ještě poctivá izolace dokáže vyřešit, když ji použijete k zateplení Vašeho domu. Podívejte se, co nabízíme.

 

Jsme tu pro Vás

Neváhejte nám napsat

My se Vám co nejdříve ozveme

Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×