Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce hal chovu drůbeže v Moravanech

Rekonstrukce hal chovu drůbeže v Moravanech

05.06.2022

Hala Brno

Rekonstrukce hal chovu drůbeže v Moravanech u Brna Poctivá izolace zrealizovala od 9.5. do 3.6. 2022. Stavební práce probíhaly na dvou halách současně o celkové podlahové výměře 2 100 m2. Předmětem rekonstrukcí byla úprava střechy, nové lité asfaltové podlahy, dodávka a montáž nového podhledu ze sendvičových panelů, vytvoření nových otvorů ve stěnách pro ventilační systém, oprava stěn a jejich nátěr latexovou barvou, dodávka a montáž nových vrat a dveří, nové asfaltové povrchy na rampách, nová fasáda a sokl hal a nové omítky a fasády na spojovacím krčku.

Chov drůbeže

Na realizaci všech opatření bylo investorem vyčleněno cca 5 týdnů. Na halách Poctivá izolace demontovala staré ventilační komíny v hřebeni střechy a místo nich byl vytvořen odvětrávaný hřeben. Pro nové podhledy bylo nutné zhotovit závěsný sytém z ohýbaných ocelových profilů, do kterých byl namontován nový podhled ze sendvičových panelů. Společně se sendvičovými panely Poctivá izolace instalovala veškeré klempířské prvky. Pro novou ventilaci jsme zhotovili nové otvory ve stěnách pro příčnou ventilaci. V halách jsme zhotovili novou podlahu z litého asfaltu. Stěny hal byli vyspraveny a v celé ploše natřeny omyvatelnou latexovou barvou. Ve štítech na rampy byly vyrobeny a dodány nové vrata. Do obslužné chodby byly vyrobeny nové dveře. Dveře i vrata jsme vyrobili ze sendvičových panelů a pozinkovaných ocelových profilů. Halám Poctivá izolace opatřila nové venkovní fasády. Rampy dostaly nové povrchové úpravy rovněž z litého asfaltu a byly zabezpečený novým zábradlím. Spojovací a obslužná chodba byla rovněž zrekonstruovaná. Nové omítky s nátěry z interiérů a nová fasáda zlepšila venkovní vizáž. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Brno-venkov Objem 9 191 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×