Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce haly chovu prasat ve Štěpánovsku

Rekonstrukce haly chovu prasat ve Štěpánovsku

30.11.2022

Hala Rychnov nad Kněžnou

Rekonstrukce haly chovu prasat ve Štěpánovsku v okrese Rychnov nad Kněžnou Poctivá izolace provedla od dubna do listopadu 2022. Předmětem rekonstrukce výkrmu prasat byly demoliční práce stávající podlahy haly, původních oken a ventilačního systému, komplexní rekonstrukce zázemí haly, vybudování celoroštového systému chovu prasat, tedy vybudovat nové kejdové vany včetně nové kanalizace se špuntovým systémem, novou přečerpávací jímku na kejdu, nový podhled z hliníkového trapézového plechu s novou tepelnou foukanou izolací. Technologickou část rekonstrukce obstarávala společnost AGRICO Třeboň.

Chov prasat

Rekonstrukce haly chovu prasat ve Štěpánovsku v okrese Rychnov nad Kněžnou započala v dubnu 2022 demoličními pracemi původní podlahy ve stáji prasat, demontáží původního podhledu, stávajících oken s ventilačními klapkami. Dále bylo potřeba změnit dispoziční řešení původního zázemí, které nevyhovovalo novému požadavku na zřízení černobílého provozu požadavky na hygienickou smyčku. Nový výkrm prasat byl navržen na celoroštovém ustájení. Pro celoroštové ustájení bylo potřeba vybudovat nové kejdové vany s novou kanalizací se špuntovým systémem, a to včetně nové přečerpávací jímky. Chov prasat byl navržen tak, že kotce zasahovaly až k průčelní stěně, a proto bylo nutné tuto stěnu zabezpečit před poškozením zvířaty. Monolitická železobetonová stěna do výšky 1,5 m vše vyřešila. Pro nové vzduchotechnické klapky a přísun denního světla byly vyhotoveny nové plastové okení sestavy. Původní typ podhledu nevyhovoval požadavkům na chov. Proto byl odstraněn a nahrazen novým. Pro nový podhled Poctivá izolace zhotovila závěsný systém s roštem, do kterého namontovala hliníkové trapézové plechy, které velmi dobře snáší agresivní prostředí. Na podhled byla aplikovaná foukaná minerální tepelná izolace, která skvěle zařídí zateplení stropu. V rámci rekonstrukce byla vyspravené vnitřní stěny stavební chemickou maltou a vyhotovená nová betonová podlaha v obslužné uličce. Vzhledem ke statickým prasklinám byly zdemolovány a nově vybudovány oba nové zděné štíty. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě. Novou halu Poctivá izolace předala v plánovaném termínu 30.11.2022.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Rychnov nad Kněžnou Objem 12 700 000 Kč Materiál Trapézový plech Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×