Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

D

hydroizolace vytvořená z asfaltu nebo speciálního materiálu, která slouží k ochraně spodní části zdi před vlhkostí a vodou.

Více o pojmu arrow_right

Proces, kdy se do vrstveného skla dostane vlhkost, ta pak při nízkých teplotách nabyde objemu a sklo popraská

Více o pojmu arrow_right

stěna nebo panel vložený do prostoru k rozdělení místnosti nebo prostoru na menší části.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh kotvy, která se používá k upevnění izolace na stěnu a zabraňuje proti jejímu pohybu.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu propouštět vodní páry a vzduch přes svou strukturu.

Více o pojmu arrow_right

stěrkový materiál s vysokou difuzní otevřeností, který umožňuje průchod vodních par a zároveň chrání stěny budovy proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

spára umožňující vzájemný pohyb jednotlivých konstrukčních celků po celou dobu životnosti stavby

Více o pojmu arrow_right

podlahový systém, který se skládá z desek a distančních podpěr, které umožňují vytvoření prostoru pro izolaci a snižují tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

komponenta okna oddělující dvě tabule izolačního skla

Více o pojmu arrow_right

krycí materiál používaný k pokrytí podlahy, který může být vyroben z různých materiálů, jako jsou keramika, dřevo nebo kámen.

Více o pojmu arrow_right

dlaždice nebo z kostky kladené do malty, tmele, popř. do písku a vzájemně spojené ve spárách

Více o pojmu arrow_right

materiál umístěný pod základy budovy, který slouží k odvádění vody a vlhkosti pryč od základových zdí.

Více o pojmu arrow_right

systém používaný k odvádění vody a vlhkosti pryč od budovy, obvykle složený z drenážní rohože a drenážního potrubí.

Více o pojmu arrow_right

další vrstva izolace aplikovaná na již existující izolaci ke zlepšení tepelné izolace stavební konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

fasádní obklad vytvořený z dřevěných prken nebo panelů, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce postavená z dřeva, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a je ekologicky šetrná.

Více o pojmu arrow_right

budova, která je většinou postavena z dřeva a kombinuje moderní technologie s tradičními dřevěnými konstrukcemi.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z dřevovláknitých materiálů, jako je například dřevotříska, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, ale s menší efektivitou než dům pasivního typu.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby produkovala stejné množství energie, jaké spotřebuje, čímž se minimalizuje její vliv na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu a byla velmi účinná využíváním energie.

Více o pojmu arrow_right

budova s využitím solární energie k vytápění a osvětlení interiéru.

Více o pojmu arrow_right

stavební konstrukce vytvořená z přírodního kamene, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

budova postavena s využitím slámy jako izolace, což je ekologické a úsporné řešení pro zateplení budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se umisťuje do dutin v konstrukci budovy, aby snížila tepelnou ztrátu.

Více o pojmu arrow_right

dutiny mezi dvěma stěnami v konstrukci budovy, které mohou být naplněny izolačním materiálem.

Více o pojmu arrow_right

okna se dvěma vrstvami skla oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce se dvěma vrstvami střechy oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a zvukové izolace budovy.

Více o pojmu arrow_right

fasádní obklad se dvěma vrstvami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce, která se skládá ze dvou stěn oddělených vrstvou izolace, která slouží ke zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

komín se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení rizika požáru.

Více o pojmu arrow_right

základová konstrukce se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a odolnosti proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

tenký materiál vytvořený z dřeva, který se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy, a také pro výrobu nábytku a dalších stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

deska vytvořená z tenkých dýh lepených na sebe, která se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy.

Více o pojmu arrow_right

druh podlahy vytvořený z tenkých dýh lepených na sebe, který vytváří vzhled klasické dřevěné podlahy, ale je méně náročný na údržbu.

Více o pojmu arrow_right

proces vytváření tenkých dýh z kusu dřeva pomocí speciálního stroje.

Více o pojmu arrow_right

kovová nebo keramická trubka, která slouží k odvodu kouře z kamen nebo krbů.

Více o pojmu arrow_right

speciální zařízení používané k testování úniku vzduchu z budovy, které ukazuje místa, kde uniká teplý vzduch a kde jsou potřebné izolační opatření.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×