Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

T

skupenská přeměna, kdy se pevná látka mění na kapalinu

Více o pojmu arrow_right

směs ušlechtilých kamenitých drtí, cementu a barviv, tvoří keramické dlažby

Více o pojmu arrow_right

Sklo dodatečně tepelně upravené pro získání lepších vlastností

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k omezování přenosu tepla mezi různými oblastmi budovy, což zlepšuje energetickou účinnost a komfort uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

míra přenosu tepla skrz materiál nebo konstrukci, měřená v W/mK.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu přenášet teplo, měřená v W/mK.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které přeměňuje teplo z venkovního vzduchu, půdy nebo vody na teplo pro vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

oblasti s vyššími tepelnými ztrátami než okolní prostředí, často způsobené slabým nebo narušeným izolačním materiálem nebo nepřerušenou tepelnou vodivostí materiálů.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k odrazu tepla od okenních skel, což zlepšuje energetickou účinnost a pohodlí uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný v tepelných čerpadlech, který přenáší teplo z jednoho prostředí do druhého.

Více o pojmu arrow_right

měření schopnosti materiálu blokovat přenos tepla - čím vyšší je hodnota tepelného odporu, tím lepší je izolační vlastnost materiálu.

Více o pojmu arrow_right

celková plocha všech stavebních prvků obklopující vytápěné prostory, přes které se šíří tepelná energie do vnějšího prostředí nebo do nevytápěných prostorů

Více o pojmu arrow_right

teplota, při které se za daných podmínek začínají kondenzovat vodní páry ve vzduchu, což může vést k problémům s vlhkostí v budově.

Více o pojmu arrow_right

rozdíl teploty mezi dvěma body v materiálu nebo konstrukci, což může způsobit tepelné ztráty a kondenzaci vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál používaný k omezení přenosu tepla mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy.

Více o pojmu arrow_right

místo, kde dochází k výraznému zvýšení tepelné ztráty. Tyto oblasti se vyskytují například na místech, kde jsou stěny spojeny s podlahou, stropy nebo okny.

Více o pojmu arrow_right

mezery mezi stavebními prvky, které mohou způsobit tepelné mosty a ztráty tepla.

Více o pojmu arrow_right

směs vyrobena z kamenné drti, cementu, vody a barviv

Více o pojmu arrow_right

metoda vizuálního testování, která měří teplotu povrchu stavebních prvků za účelem detekce tepelných mostů a dalších problémů s izolací.

Více o pojmu arrow_right

obraz pořízený termokamerou, jinak: termovizní snímek, infračervený snímek

Více o pojmu arrow_right

proces měření teploty materiálů a okolního prostředí, který je důležitý pro řízení vytápění a chlazení budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k vytvoření těsného spojení mezi okny, dveřmi a stěnami, což snižuje ztráty tepla.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k těsnému uzavření otvorů pro kabely, potrubí a další průchody v izolaci.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolávat vnějším tlakům, jako jsou například nárazy větru nebo zemětřesení.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Více o pojmu arrow_right

test, kterým se měří schopnost izolačního materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Více o pojmu arrow_right

barvy s nižší albedem, tedy schopností odrážet světlo, které mohou způsobit nadměrné vytápění a přehřívání v létě.

Více o pojmu arrow_right

proces zaplnění mezer a trhlin mezi stavebními prvky speciální tmelem, obvykle používaný pro lepení a utěsňování konstrukcí a materiálů.

Více o pojmu arrow_right

technické a organizační podmínky, které jsou nutné pro výstavbu a provoz staveb.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k ohřevu vody nebo vzduchu v topné soustavě budovy.

Více o pojmu arrow_right

strop, který se skládá z trámových prvků, které jsou spojeny s podpěrami a vytvářejí prostor pro izolaci a další vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

dlouhé a silné dřevěné nebo kovové prvky používané jako nosné prvky v konstrukcích stropů, stěn a střech.

Více o pojmu arrow_right

praskliny nebo mezery v izolačním materiálu, které mohou způsobit únik tepla a zvýšení energetických nákladů.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení, který se skládá ze tří vrstev: základní vrstvy omítky, izolační vrstvy a ochranné vrstvy z omítky nebo fasádních panelů.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který je pevný a pevně uchycený v konstrukci, jako jsou například izolační desky nebo pláty.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se kapalina mění na pevnou látku

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který lze snadno přizpůsobit tvaru objektu, který má být izolován.

Více o pojmu arrow_right

stavební materiál vyrobený z betonu nebo keramiky, používaný pro stavbu zdí, sloupů, stropních desek a jiných konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

tvarovka vyrobená z minerální vlny, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

Více o pojmu arrow_right

tvarovka vyrobená z polystyrenu, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×