Výměna střešní krytiny haly | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Výměna střešní krytiny haly č.8 a č.9 farma Rohatec

Výměna střešní krytiny haly č.8 a č.9 farma Rohatec

30.04.2023

Střechy Hodonín

Výměnu střešních krytin a bočního oplechování včetně oplechování štítových stěn na halách chovu drůbeže v Rohatci u Hodonína Poctivá izolace provedla v dubnu 2023. Součástí výměny krytiny byla demontáž ventilačních hlavic a dešťového systému pro jejich další použití. Haly před výměnou střešní krytiny prošly komplexní rekonstrukcí, ale bez rekonstrukce střešní krytiny.

Chov drůbeže

Výměnu střech na halách v Rohatci byla realizována až po celkové rekonstrukci hal. V rámci celkové rekonstrukce hal byla provedena komplexní oprava hal a jediné, co zůstalo původní, byla střešní krytina, boční opláštění dutiny mezi krytinou a podhledem a oplechování půdních štítů. Do původní střešní krytiny při komplexní rekonstrukci byly instalovány nové ventilační hlavice pro odvětrání půdního prostoru. Několik měsíců po převzetí zrekonstruovaných hal investor rozhodl provést výměnu střešních krytin s ohledem na možnou budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny(FVE). Poctivá izolace ve výběrovém řízení na výměnu střech uspěla a v dubnu 2023 realizaci provedla. Předmětem díla bylo demontovat ventilační hlavice včetně přivětrávacích mřížek pro zpětné použití na nové střeše. To samé se týkalo dešťového systému. Po demontáži původní střešní krytiny bylo nutné natřít horní stranu vazniček, které rovněž nebyla při rekonstrukci ošetřeny z toho důvodu, že na nich ležela původní stará střešní krytina. Po nátěru vaznic následovala pokládka nové střešní plechové trapézové krytiny o síle 0,7 mm. Síla plechu 0,7 mm v pohodě zvládne zatížení nové FVE a zároveň při šetrném pohybu nebude střecha při montáži FVE od montážních dělníků poškozena. Po montáž nové střešní krytiny Poctivá izolace namontovala zpět ventilační hlavice. Následovala výměna bočních krycích plechů a štítových plechů. Do bočních plechu po celé délce haly byly namontovány zpět přivětrávací mřížky pro ventilační hlavice. Poctivá izolace zvládla výměnu střešních krytiny o celkové výměře 2 000 m2 během 10 pracovních dnů na obou dvou halách. Veškeré práce byly provedeny včas, odborně a ve špičkové kvalitě. Haly Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu do 27.4.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Hodonín Objem 1 298 000 Kč Materiál Trapézový plech Objekt Zemědělství a průmysl