Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Výměna vratové sestavy za stěnu ze sendvičových panelů na středisku Tuchořice

Výměna vratové sestavy za stěnu ze sendvičových panelů na středisku Tuchořice

30.08.2023

Sendvičové panely Louny

Výměnu vratové soustavy na hale v Tuchořicích u Loun Poctivá izolace provedla od června a července 2023. Vratová soustava tvořila jednu celou průčelní stěnu haly a investor ji chtěl nahradit stěnou ze sendvičových panelů se sekčními vraty.

Rekonstrukce hala

Majitel areálu a haly s vratovou soustavou oslovil Poctivou izolaci o cenovou nabídku na částečnou rekonstrukci haly. Předmětem rekonstrukce byla výměna vratové soustavy o celkové výměře 215 m2. Poctivá izolace po vyjednávání zakázku získala a koncem června 2023 začala s realizací. Prvním krokem byla demontáž vratové soustavy. Následovala cca dvoutýdenní technická pauza na vystěhování uskladněných věcí. Stěhování zajišťoval investor stavby. Začátkem července se Poctivá izolace vrátila na místo stavby a započala s pracemi. Prvním krokem bylo očištění stávající ocelové konstrukce a její nový nátěr. Následovaly příprava nové ocelové konstrukce pro montáž nových sekčních vrat. Dalším krokem byla montáž nových sendvičových panelů místo vratové soustavy. Zateplení stěny novými sendvičovými panely přinese hale samé benefity. Sendvičové panely mají vynikající izolační vlastnosti. V zimě velmi dobře udržují teplo uvnitř haly a v létě naopak nadbytečné teplo nepouští do interiéru haly. Další stavební prací, kterou Poctivá izolace v Tuchořicích v rámci této zakázky realizovala bylo vybudování ochranného soklu v celé délce průčelní strany haly, a to před stěnou ze sendvičových panelů. Společně se soklem jsme vybudovali odvodňovací drén, aby dešťová voda nezatékala až k hale, protože komunikace před halou je bohužel spádovaná směrem k hale. Odvodňovací drén dešťovou vodu odvádí pryč od haly. Závěrem Poctivá izolace halu opatřila novým dešťovým systém. Veškeré práce na hale Poctivá izolace zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě. Dokončené dílo bez vad a nedodělků Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu do 21.7.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Louny Objem 985 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×