Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Mladoňovicích

Zateplení novostavby rodinného domu v Mladoňovicích

26.11.2021

Izolace Třebíč

Izolace novostavby rodinného domu v Mladoňovicích Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Bungalov s vazníkovým krovem a OSB deskami místo parotěsné fólie. Foukaná izolace od Poctivých izolací s vrstvou Supafilu 38 cm byla aplikovaná na plochu stropu o výměře 190 m2 během 5 hodin. Dům byl skvěle připraven pro aplikaci foukané izolace, tak práce proběhly velmi rychle a efektivně. S majitelem domu jsme veškerou přípravu pro foukané izolace prokonzultovali předem a obě strany byly na zateplení stropu připraveny, tak dobře že samotné izolační práce proběhly bez sebemenších potíží.

Foukaná izolace

Zateplení vazníkových střech foukanou izolací je dnes již běžnou záležitostí. A je tomu dobře. S neustále se zpřísňujícími předpisy o tepelné ochraně budov jsme se dnes dostaly na doporučené tepelně izolační vlastností stropů a střech na takovou úroveň, že nám vychází pro minimální zateplení stropů nebo zateplení střech výšky izolací od 25 cm. V praxi se ovšem setkáváme běžně s výškami izolací 30 – 40 cm i více. Je samozřejmé, že čím vyšší vrstva izolace, tím lépe bude strop udržovat teplo v obytné části domu a tím bude majitel méně topit. Čím bude majitel méně topit, tak nejenom, že bude mít nižší spotřebu energií, ale bude i vypouštět méně emisí do ovzduší, a o to jde v Evropě především. Snížit množství vypouštěných emisí napříč celou společností. Od průmyslu, přes automobilismus až po vytápění rodinných domů a veřejných budovách. Poctivá izolace se svými foukanými izolacemi je vítaným pomocníkem ke snižování emisí a spotřeby energií. Obzvlášť v době drahých energií.

Poctivá izolace

Poctivá izolace každému potencionálnímu klientovi nejenomže zpracuje cenovou nabídku šitou na míru jeho domu, jeho konstrukci nebo projektové dokumentaci, ale i podrobně vysvětlíme, jak bude samotné zateplení stropu foukanou izolací probíhat. Doporučíme nejvhodnější izolační materiál, tak aby celá konstrukce Vašeho domu fungovala nejlepším možným způsobem. Předem upozorníme na to, co je potřeba mít nachystané, aby foukání izolace proběhlo bez potíží a ke spokojenosti klienta. Veškerý poradenský servis probíhá ZDRAMA a NEZÁVAZNĚ. Zavolejte nám 721207099 zkuste si u nás nechat zpracovat cenovou nabídku na zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny. 

Parametry realizace

Oblast: Třebíč Objem 73.2 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×