Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Dodávka a montáž nového podhledu do skladu hnojiv v Havlíčkově Brodě

Dodávka a montáž nového podhledu do skladu hnojiv v Havlíčkově Brodě

25.08.2023

Zateplení stropu Havlíčkův Brod

Dodávku a montáže nového podhledu ze sendvičových panelů v Havlíčkově Brodě Poctivá izolace provedla v srpnu 2023. Sklad hnojiv žádný původní podhled neměl. Majitel sklad hnojiv postupně zatepluje. V minulosti provedl zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem a letos v létě přišla řada na zateplení stropu. 

Sendvičové panely

Zateplení stropu sendvičovými panely je mimořádně vhodný způsob, jak provést dvě věci naráz. Vytvořit podhled, který je rovnou zateplený, to umožňují sendvičové panely s tepelně izolačním jádrem. Nejdříve, než mohla Poctivá izolace začít montovat nový podhled ze sendvičových panelů bylo nutné vytvořit nosnou konstrukci pro podhled, tedy nějaký rastr. Rastr jsme vyrobili z ohýbaných pozinkovaných plechů a namontovali jej na stávající konstrukci haly. Stávající rozvody elektroinstalace novému podhledu překážely, proto jsme je vyvěsily a po montáži nové podhledu jsme je nově uložili do drátěného korýtka určené pro rozvody elektrické kabeláže. Podobně na tom bylo stávající osvětlení. Jakmile byl namontován nový podhled ze sendvičových panelů o síle 100 mm, bylo osvětlení instalováno zpět na své místo. Olemování míst kontaktu nového podhledu se stávajícími obvodovými stěnami bylo vyřešeno klempířskými prvky. Jak sendvičové panely, tak klempířské prvky jsou sladěny do jednoho barevného odstínu. Pro vstup do půdního prostoru nad novým stropem haly Poctivá izolace vyrobila revizní výlez podhledem, tak aby bylo možné kdykoliv provézt kontrolu stavu půdního prostoru. Nové zateplení stropu sendvičovými panely Poctivá izolace zrealizovala během 10 dnů. Nový podhled včetně všech přidružených prací byl namontován včas, odborně a ve špičkové kvalitě. Nový podhled se zateplením Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu 25.8.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Havlíčkův Brod Objem 400 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×