Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolační materiály

Druhy izolačních materiálů

Poctivá izolace ke své práci používá v současné době 5 druhů izolačních materiálů. Každý z těchto materiálů má své přednosti. My v poctivých izolacích nebereme jeden izolační materiál jako ten nejlepší. Všechny námi používané izolační materiály jsou vynikající, mají konkrétní vlastnosti a parametry. Ale vždy nějaký z nich vynikne při použití v konkrétní konstrukci a v konkrétním případě.

Nikdy se nestane, že by byly všechny izolace vhodné do všech konstrukcí, pro všechny případy a do jakéhokoliv prostředí, což mnoho foukacích firem nerespektuje. Vždy mezi nimi jeden nebo dva budou podle konkrétních daných podmínek vynikat. A podle konkrétních konstrukcí, konkrétních podmínek a požadovaných vlastností, které investor od izolace vyžaduje, doporučujeme a vybíráme z nabídky izolačních materiálů. Každý izolační materiál, který používáme, má technický list a každý z našich izolačních materiálů máme vyzkoušený v mnoha konstrukcích. Víme, jak se chovají, když jsou nafoukané ve vazníkových konstrukcích, v dutinách trámových stropů, v šikminách střech, v dutinách stěn apod. Po mnohaletých zkušenostech s foukanými izolacemi víme, jaký izolační materiál Vám doporučit, tak, aby zaizolovaná konstrukce fungovala dlouhé roky. Prostě, aby naše izolace byla poctivá izolace.  

Jaké parametry sledovat u izolačních materiálů?

Ne každý z nás rád čte dlouhé a technické informace plné různých čísel a vysvětlování. Proto jsme pro Vás připravili dvě možnosti čtení. Pro ty, kteří neradi čtou, ale chtějí vědět alespoň základní informace o izolacích. A pro ty, kterým nevadí si přečíst delší článek, ale s vícero informacemi obzvláště, když na konci čtení pochopí celou problematiku a budou mít dostatek dat pro své rozhodování jakou izolaci si vybrat a no co si dát pozor.

 

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je nejdůležitější číslo u každé tepelné izolace. Říká, jak izolace izoluje. Čím nižší číslo je v technickém listu uvedeno tím izolace lépe izoluje. Číslo, které vidíte na technickém listu v kolonce Součinitel tepelné vodivosti je závislý mimo jiné na tom, jak je tepelná izolace hustá. Hustotě se říká objemová hmotnost.

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost tepelné izolace není nic jiného než hustota. Dá se obecně říct, že čím hustší je daná izolace, tím má lepe izoluje. Z předešlého odstavce víme, že bude mít lepší součinitel tepelné vodivosti. Jeden druh izolace může být nafoukán s různými hustotami. A každá hustota bude mít jiný součinitel tepelné vodivosti. Závěr tohoto a předešlého odstavce je, že čím hustší izolační vrstva tím lépe izoluje, protože má lepší součinitel tepelné vodivosti.

Sléhavost

Sléhavost je vlastnost, kterou mají některé foukané izolace. Když se nafoukají s velmi malou hustotou. My už víme, že se hustotě říká objemová hmotnost, tak že s malou objemovou hmotností, tak ty potvory izolace časem slehnou. Některé nesléhávají vůbec ani při těch nejnižších objemových hmotnostech. Některé sléhávají o 5 % a některé o 10 %. O tom jak která izolace a za jakých podmínek slehne se dočtete v technickém listě k dané izolaci.

Faktor difúzního odporu

Faktor difúzního odporu je hodnota, která je opět zvedená v technickém listě a říká, jak dobře nebo špatně izolací prostupuje vlhkost. Čím nižší číslo je tím vlhkost izolací prostupuje lépe. Například u čísla 1-2 je izolace velmi prodyšná a dá se říct, že izolace s tímto číslem dýchá a vlhkost její vrstvou prochází velmi dobře až snadno.

Třída reakce na oheň

Hodnota, která ukazuje, jak je izolace hořlavá nebo naopak nehořlavá. Je 5 tříd. Třída s označením A je nejlepší a izolace označené tímto písmenem jsou nehořlavé a tudíž nejlepší. Naopak písmeno E je nejhorší a izolace zařazené pod toto písmeno aktivně šíří požár.

Pojďme se podívat na jednotlivé druhy námi používaných izolačních materiálů. Jak už bylo uvedeno, používáme 5 druhů izolací:

  • Minerální čedičové izolace – vyrábí se z horniny zvané čedič. Čedič je vlastně láva vyteklá ze sopky. Izolace z čediče jsou docela těžké, ale dobře izolují proti hluku. Používají se na izolaci podlah, stěn, stropů, střech. Jsou velmi prodyšné, nehořlavé.

  • Minerální skelné izolace – hlavní výrobní surovina je křemen, tedy nerost. Křemen je hlavní součást při výrobě běžného a užitkového skla, proto se těmto izolacím také říká sklené. Dnes se pro velké množství skelných izolací může využít i odpadní sklo. Jsou lehčí než čedičové. Izolují se s nimi především stěny, stropy, střechy. Jsou velmi prodyšné a nehořlavé. Některé neobsahují vůbec žádné chemické přísady – barviva, pojiva a jiné vylepšováky.

  • Celulózové (papírové) izolace – se vyrábí z papíru. Vstupní surovinou je sběrový papír, který se tímto způsobem recykluje. Papír se strojově rozmělní na celulózová vlákna a obohatí o příměsi, které brání hoření a napadení biologickými škůdci. Foukanou celulózovou izolací běžně zateplujeme konstrukce stropů, střech a stěn.

  • Dřevovláknité izolace – zjednodušeně řečeno se vyrábí ze dřeva. Používají se pro izolaci stěn, stropů a střech především v dřevostavbách. Aktivně pracují s vlhkostí – dýchají. Tak jako celulózové izolace umí dobře izolovat proti letním vedrům.

  • Polystyrénové izolace – speciální polystyrénové kuličky, které se používají především do velmi specializovaných konstrukcí. Využijete je tam kde je vyšší vlhkost, kterou zvládají dokonale. Třeba při izolovaní podlah starších chalup. Nebo při izolování dutin ve stěnách starších domů.

  • Stříkané polyuretanové pěny – stříkané polyuretanové pěny mají oproti foukaným izolacím podstatně horší vlastnosti z pohledu difúzního faktoru, tedy hůře (pomaleji) jimi prostupuje případná vlhkost.

Jsme tu pro Vás

Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×