Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Dodávka a montáž ventilačních hlavic na střechu skladu obilí v Mirotíně

Dodávka a montáž ventilačních hlavic na střechu skladu obilí v Mirotíně

18.05.2023

Odvětrání střechy Pelhřimov

Odvětrání střechy skladu obilí v Mirotíně na Pelhřimovsku Poctivá izolace provedla v květnu 2023. Majitel rekonstruovaného objektu skladu obilí potřeboval vyřešit odvětrání střešní konstrukce. Obrátil se na Poctivou izolaci na základě kladných referencí.

Sklad obilí

Odvětrání střešních konstrukcí Poctivá izolace doporučuje řešit s každou výměnou střešní krytiny zemědělského objektu. Zemědělské haly ať už se jedná o využití pro sklady obilí nebo živočišnou výrobu bávají zatíženy vysokými vlhkostmi. Obilí po sklizni prosychá a uvolňuje velké množství vlhkosti ve formě vodní páry. Živočišná výroba je vlhkostí zatížena ještě více. Chovaná zvířata vydávají velké množství tepla a vlhkosti. Teplý vzduch nasycený vodní parou v letním období nečiní potíže. V létě množství vzniklého kondenzátu nemá žádný zásadní vliv. Krizovější období nastává s chladnějšími rány a prvními podzimními dny, kdy bývá chladno a vůbec nejhorším obdobím je zima. Teplý a vodou nasycený vzduch prostupuje teplou stájí nebo skladem vzhůru a na střešních podchlazených konstrukcích se vodní pára začne srážet – kondenzovat a vzniklé vodní kapky začínají dělat potíže. Skapávají zpět k zemi. Zkondenzovaná vlhkost má v dlouhodobém horizontu za následek vznik koroze ocelových částí střechy nebo rozvoj dřevokazných škůdcův dřevěných částech střechy. Proto je důležité předcházet vzniku kondenzátu. Odvětrání střechy ventilačními hlavicemi je velmi efektivní způsob, jak předcházet vzniku kondenzátu. Samočinné ventilační hlavice ke svému pohonu nepotřebují žádný zdroj elektrické energie. Pohání je dva přírodní energetické zdroje. Prvním je vítr a druhým je komínový efekt. Pakliže venku fouká, hlavice se roztáčí a vysává z podstřešního prostoru vzduch. Při komínovém efektu stoupá teplý vzduch vzhůru a v nejvyšším bodě střechy je umístěna hlavice, kterou teplý vzduch odchází ven. Tím, jak teplý vzduch prostupuje hlavicí, tak ji roztáčí a tím více hlavice odsává přebytečného teplého vzduchu ven z podstřešního prostoru. A protože teplý vzduch je nositelem vlhkosti, odvádí tímto způsobem vlhkost mimo halu. Ventilační hlavice velmi pomáhají s ochlazováním podstřešních prostor v letním období. Přebytečné teplo podstřešním prostorem se hromadí a tlačí se ven v nejvyšším bodě střechy, kde jsou umístěné hlavice a tím odchází mimo halu a zase komínovým efektem roztáčí hlavici, která pracuje efektivněji. Klíčem úspěšného fungování hlavic a precizního odvádění vlhkosti a přebytečného teplého vzduchu pryč z haly, je umístění dostatečného množství hlavic na danou střechu a zajištění dostatečného množství přisávacích otvorů a jejich rovnoměrné rozmístění u okapové strany haly. Poctivá izolace má bohaté zkušenosti s montáží ventilačních hlavic v zemědělských objektech. Za dobu své existence namontovala tisíce hlavic na desítkách hal po celé České republice a na Slovensku. Poctivá izolace má vyzkoušeno, že odborně navržené a profesionálně provedené montáže hlavic dokáží snížit teplotu v chovném prostoru haly, tedy mezi zvířaty o 4-6 °C, což je například u výkrmu brojlerů zásadní pokles teploty, který v kritickém letním období razantně snižuje riziko úhynu zvířat. Jestli-že má chovná hala na střeše ventilační hlavice od Poctivé izolace a zároveň špičkově provedené kvalitní zateplení stropu nebo zateplení střechy rovněž od Poctivé izolace, je před velkými letními vedry dobře chráněná. Montáž hlavic v Mirotině byla provedena včas, odborně a ve špičkové kvalitě. Halu Poctivá izolace investorovi předala v plánovaném termínu do 20.5.2023.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Pelhřimov Objem 75 000 Kč Materiál Ventilační hlavice Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×