Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Průmysl - Izolace podnikatelského objektu ve Svatobiřicích - Mistříně

Izolace podnikatelského objektu ve Svatobiřicích - Mistříně

14.12.2021

Zateplení Hodonín

Zateplení stropu rekonstruovaného objektu výroby nábytku ve Svatobořicích-Mistříně Poctivá izolace zrealizovala v prosinci 2021. Rekonstruovaný objekt je určen k prezentaci vyrobeného nábytku. Budova je starší s původní střešní skladbou z trámové vazby. Aplikace foukané izolace proběhla na prkenný záklop původního trámového stropu. Zateplení stropu o celkové výměře 290 m2 Poctivá izolace provedla během 1,5 dne. Vrstva foukané izolace Supafil byla 50 cm.

Strop je nejdůležitější

Rekonstruovaný objekt prošel komplexní rekonstrukcí včetně zateplení celé obálky budovy. Do zateplení obálky se samozřejmě započítává i stropní konstrukce. Jednopodlažní objekt má jednu z největších ploch budovy stropní konstrukci. Když si k tomu uvědomíme, že teplo stoupá vzhůru, tak nám z této logické úvahy vyjde, že právě stropní konstrukce bude muset být jednou z nejlépe zateplených části celého objektu. Není se tedy čemu divit, že pro zateplení stropu byla použita vrstva foukané izolace ve výšce 50 cm. Majiteli budovy tato vrstva tepelné izolace na stropě přinese obrovské úspory za energie. Stropní konstrukce je zateplena dle pasivních standardů. Druhotným efektem, který majitel s vrstvou izolace 50 cm na stropě získá, je snížení letního přehřívání. Díky vysoké vrstvě izolace, bude docházet k podstatně menšímu přehřívání interiéru prodejny. 

Supafil

Pro zateplení stropu objektu s prezentačními prostory výroby nábytku jsme doporučili izolační materiál Supafil. V tomto konkrétním případě jsme přihlédli ke dvěma důležitým okolnostem, proč jsme doporučili právě Supafil. První okolností bylo, že se nacházíme ve výrobně nábytku, tedy truhlářském provozu s velkým množství dřeva. Proto byla zvolena nehořlavá izolace Supafil s třídou reakce na oheň A1. Pokud vznikne požár, tak se Supafil nebude aktivně podílet na jeho přenosu dále, ale bude zabraňovat jeho postupu. Další okolností, která hrála pro Supafil byla aplikovaná vrstva izolace a její váha. Suapfil je velmi lehký i při takto vysokých vrstvách, jakou jsme foukali na tomto objektu. Vrstva 50 cm Supafilu zatíží stropní konstrukcí 8,5 kg/m2, což původní stropní konstrukce zvládne unést velmi snadno. Pokud bychom aplikovali jinou teplenou izolaci s třídou hořlavosti A1, což může být třeba čedičová izolace ve stejné vrstvě a se stejnými tepelně izolačními vlastnostmi jakých dosahuje Supafil při vrstvě 50 cm a objemové hmotnosti 17 kg/m3 tak by zatížení stropu čedičovou izolací dosahovalo 28 kg/m2, a to by už byl pro stávající stropní konstrukci problém. No a v neposlední řadě bylo příjemným zjištěním, že byl Supafil i nejlevnější variantou.

Parametry realizace

Oblast: Hodonín Objem 135 m³ Materiál Supafil loft Objekt Průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×