Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace přejezdového ocelového prahu v Praze

Izolace přejezdového ocelového prahu v Praze

02.07.2021

Zateplení Praha

Zateplení přejezdového prahu humanitárního skladu byla velmi malá zakázka, ale bylo potřeba tepelně izolovat ocelový přejezdový práh z důvodu tepelného mostu. Ocelový práh se nacházel před vjezdem do vytápěného skladu v II. NP a protože i v I.NP se nachází rovněž vytápěný sklad, vznikla obava ze strany projektanta, že by mohlo docházet vlivem podchlazení ke vzniku tepelného mostu a tím ke vzniku kondenzátu vodních pár. Proto došlo na tepelnou izolaci prahu.

 

Příprava pro foukání

Dutina přejezdového prahu byla vysoká pouze 70 mm a celý práh byl dlouhý cca 4 000 mm. Jako nejvhodnější technologie pro tepelnou izolaci prahu byla vybrána foukaná izolace. U krajů v místech budoucího kontaktního zateplovacího systému špalet byly vyvrtány otvory, kterými měla být nafoukaná izolace. Tím byl zajištěn přístup do dutiny, která měla být izolována. Teď už jenom scházelo vybrat vhodný izolační materiál. Volba padla na speciální polystyrénové kuličky.

 

Foukané polystyrénové izolace

Foukaná izolace ze speciálních polystyrénových kuliček s grafitovou povrchovou úpravou se používá pro prostory, které jsou téměř nepřístupné nebo izolované prostory jsou pro jiné izolační materiály příliš úzké. Specifikum polystyrénových kuliček jejich fyzikální vlastnosti. Jsou velmi lehké a při foukání v dutinách se lehce dostávají do velkých vzdáleností. Jejich průměr 4-8 mm z nich činí téměř „tekutou“ foukanou izolaci. Se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,034 W . m -1. k -1 se řadí mezi izolanty s lepšími izolačními vlastnostmi. Polystyrénové kuličky s grafitovou úpravou jsou vhodné do uzavřených dutin a pro specifické požadavky kladené na tepelné izolace.

Parametry realizace

Oblast: Zlín Objem 3.9 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×