Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu dřevostavby v Radimi

Izolace stropu dřevostavby v Radimi

02.08.2021

Zateplení Jičín

Dřevostavby a foukané izolace spolu fungují skvěle. V červenci roku 2022 jsme izolovali novostavbu v Radimi. Konkrétně byla foukaná izolace požita pro zateplení stropu. Lehký sádrokartonový strop s parotěsnou fólií montovaný do dřevěných střešních vazníků, konkrétně do spodních pásnic vazníků. Pro zateplení stropu takovéto konstrukce je technologie foukané izolace nejlepším řešením, protože po aplikaci foukané izolace je vytvořena dokonale souvislá izolační vrstva izolace bez tepelných mostů.

 

Příprava pro revizní lávku

Ve vazníkových střešních konstrukcích se často řeší pouze revizní lávka anebo menší odkládací prostor. Není zde místo pro klasickou půdu. Střešní vazníky nejsou pro účely půd dimenzované a obvykle snesou pouze nějaké minimální zatížení. Nicméně revizní lávka nebo menší odkládací plocha je montovaná téměř vždy. V takovém případě je nutné pamatovat na to, že i pod revizní lávkou a odkládací plochou musí být stejná vrstva tepelné izolace jako na ostatní ploše stropu. Často se setkáváme s tím, že na spodní straně vazníkové pásnice je kotvená parotěsná folie s rastrem na sádrokartonový podhled a na vrchní straně té samé pásnice se již chystá revizní lávka. Tato spodní pásnice mývá výšku od 120 -160 mm. Pokud je na této pásnici zespod namontován podhled a z shora ihned revizní lávka, tak je vytvořen prostor pro izolaci pouze na výšku pásnice, což je naprosto špatně. Obzvláště když má být celková vrstva tepelné izolace v celé ploše stropu 300 – 350 mm. Špatně postavenou revizní lávkou nebo odkládacím prostorem si majitel domu výrazným způsobem znehodnocuje tepelně izolační vrstvu právě pod touto lávkou, a to o zhruba polovinu, což se velmi rychle projeví na sádrokartonovém podhledu tím, že se začnou objevovat mokré fleky, plísně a podobně projevy kondenzace vodních par v důsledku snížení vrstvy tepelné izolace pod lávkou nebo odkládacím prostorem.

 

Správné řešení

Problém nízké vrstvy foukané izolace v důsledku špatně postavené revizní lávky není záležitost dřevostavby v Radimi. Zde je situace řešena velmi dobře, a to konkrétně přidáním dalšího dřevěného prvku nad úroveň spodní pásnice. Teprve na tento přídavný konstrukční prvek bude instalovaná revizní lávka a pod ní bude foukaná izolace v požadované výšce tedy 350 mm.  Nezapomínejte tedy stavět revizní lávky, odkládací plochy ve vaznících až nad plánovanou vrstvou zateplení stropu. 

Parametry realizace

Oblast: Jičín Objem 33.4 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×