Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu dřevostavby v Tisé

Izolace stropu dřevostavby v Tisé

01.11.2021

Zateplení Ústí nad Labem

Zateplení stropu novostavby rodinného domu typu dřevostavba v Tisé Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Dřevostavba s vazníkovou střešní konstrukcí a lehkým stropem ze sádrokartonu s parotěsnou fólií. Stavitelé dřevostaveb dávno vědí, že pro zateplení stropních konstrukcí je nejvhodnější zateplovací technologie foukaná izolace. Poctivá izolace zateplení stropu domu v Tisé realizovala službou zateplení subdodavatelsky.

Zateplení subdodavatelsky

Poctivá izolace službu zateplení subdodavatelsky poskytuje širokému okruhu klientů. Služba zateplení subdodavatelsky přináší mnoho výhod. Zateplení stropu technologií foukaná izolace je velmi rychle. Práci provádí tým zkušených aplikantů a odborníků, kteří své práci rozumí. Stavební firma ušetřenou pracovní sílu může využít na dalších stavebních činnostech. Poctivá izolace poskytuje dlouhou záruku na zateplovací práce. Pro zateplení stropu, zateplení střechy a zateplení stěny používáme jenom ty nejkvalitnější izolační materiály. Máme na výběr pět druhů izolačních materiálů. Dřevostavbu v Tisé jsme zateplili foukanou izolací Supafil loft. Strop o výměře 100 m2 byl zaizolován vrstvou foukané izolace 36 cm za 4 hodiny.

Prostor pro odložení věcí

Na příkladu domu v Tisé si lze ukázat jeden z možných způsobů vytvoření odkládacího prostoru na půdě ve vazníkové střeše. Přesněji řečeno podlahy odkládacího prostoru. Na fotkách je vidět foukaná izolace, která je aplikovaná pod podlahou v plné výšce. Dotýká se prkenné podlahy. V tomto konkrétní příkladu se jedná o správné provedení nafoukaní izolace. Podlaha je zhotovena z prken a mezi jednotlivými prkny jsou ponechané malé mezery pro odvětrání případného kondenzátu. Pokud by byly místo prken použité OSB desky, které jsou parotěsné, tak by při stejném způsobu nafoukané izolace, tedy až po záklop, nedocházelo k odvětrávání, a tedy hromadění kondenzace vodních par, a to by mělo za následek tvorbu plísní a v horším případě rozvoj dřevokazných hub. Hrozilo by možné poškození krovu. Pokud by byly použity OSB desky, tak mezi vrstvou izolace a podlahou z OSB desek MUSÍ být odvětrávaná mezera. Čím větší, tím lepší! Nenechme se zmást tím, že je ve stropní konstrukci parotěsná fólie a tím pádem z obytného prostoru na půdu neproniká žádný teplý a vlhký vzduch. Kondenzát se tvoří i v létě v období chladných rán. Vzdušná vlhkost projde i střešní konstrukcí a difúzní fólií do půdního prostoru, a tato vlhkost v chladu kondenzuje. A to i v létě.

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 35.2 m³
Oblast: Ústí nad Labem
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×