Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby pasivního stropu rodinného domu ve Svinošicích

Izolace stropu novostavby pasivního stropu rodinného domu ve Svinošicích

10.11.2021

Zateplení Blansko

Zateplení stropu novostavby pasivního rodinného domu ve Svinošicích Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu s dřevěnou vazníkovou střešní konstrukcí a sedlovou střechou. Podhled je tvořen záklopem z OSB desek a teprve pod ním je instalován sádrokarton. Toto řešení umožňuje aplikovat vyšší vrstvy tepelných izolací na OSB desky. Navíc tyto tepelné izolace mohou mít i vyšší objemové hmotnosti - mohou více vážit. OSB desky snesou větší zatížení než sádrokartonové desky s parotěsnou fólií. Zateplení stropu rodinného domu ve Svinošicích ocelkové výměře 134 m2 a výšce izolační vrstvy 70 cm Poctivá izolace zrealizovala během jednoho dne.

Poctivá izolace

Pro zateplení stropu pasivního domu ve Svinošicích Poctivá izolace majiteli doporučila izolační materiál Supafil loft. Důvodů bylo hned několik. Ačkoliv byl strop pasivního domu připraven pro aplikace mnohem těžších izolací, než je Supafil, tak se majitel nakonec rozhodl právě pro něj. Supafil je velmi lehký. Ve vrstvě 70 cm se aplikuje s objemovou hmotností 21-24 kg/m3. Jiné izolace by při takovýchto vrstvách dosahovali objemových hmotností 45 – 70 kg/m3.  Izolační vrstva Supafilu nesléhává ani při nižších objemových hmotnostech na rozdíl od jiných foukaných izolací, u kterých je potřeba se slehnutím počítat a o toto slehnutí nafoukat vyšší vrstvu. No a v neposlední řadě cena za nafoukaný Supafil byla nižší než u jiných foukaných izolací. A to už ani nemluvím o stříkaných pěnách, které byly podstatně dražší než Supafil.

Poctivá izolace

Poctivá izolace nefouká pouze Supafil, ale aplikuje celkem 5 druhů izolací. Každému z Vás poradíme, jaká izolace je do jaké konstrukce vhodná a proč. Každá konstrukce má svá specifika, a proto potřebuje individuální přístup a svou vlastní specializovanou izolaci. V Poctivých izolacích toto všechno víme a za mnohaletou praxi jsme nasbíraly mnoho zkušeností, o které se s Vámi rádi a zdarma podělíme. Naši klienti si mohou být jistí tím, že se jim budeme věnovat s maximální péčí a odborností. Profesionálním způsobem připravíme technická řešení realizací zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny s ohledem na všechny konstrukční detaily celého domu nebo jiné stavby. Srozumitelným způsobem Vám vysvětlíme, proč volíme určitý typ izolace a proč nedoporučujeme jinou izolaci. Jasně Vám sdělíme, jak budou probíhat izolační práce, jak si můžete provést kontrolu nafoukané vrstvy izolace, nafoukané objemové hmotnosti a mnoho dalších užitečných informací. Zavolejte nám a přesvědčte se sami, že jsme skutečnými odborníky a Poctivými izolatéry 721207099.

Parametry realizace

Oblast: Blansko Objem 81 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×