Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby rodinného domu v Olešné u Rakovníka

Izolace stropu novostavby rodinného domu v Olešné u Rakovníka

27.10.2021

Izolace Rakovník

Izolace stropů novostavby rodinného domu v Olešné u Rakovníka Poctivá izolace zrealizovala v říjnu 2022. Novostavba rodinného domu s vazníkovou střešní konstrukcí. Jde o standardní novostavbu. Nicméně si na tomto domě můžeme ukázat 3 detaily, které mohou pomoci dalším stavebníkům v přípravě pro zateplení stropů. Všechny tyto detaily ve spojení s izolačním materiálem Supafi loft A technologií foukané izolace tvoří dokonalé zateplení stropu novostavby bungalovu.

Příprava pro zateplení stropu

Jednou z konstrukčních změn, která se čím dál více prosazuje při výstavbě bungalovů je nahrazení parotěsné fólie OSB deskami. Důvodů je hned několik. OSB desky mají vyšší únosnost (lze je zatížit vyšší vrstvou izolace nebo použít těžší druhy tepelných izolací) než samotný sádrokartonový podhled s parotěsnou fólií a tvoří jako fólie parotěsnou rovinu. Dále můžeme na fotografiích z realizace vidět precizně připravenou zábranu z polystyrénu, která je namontovaná na vnějším okraji betonového věnce. Tato polystyrénová bariera umožňuje aplikovat teplenou izolaci zateplení stropu přes betonový věnec v plné výšce až k barieře, protože ochranná bariera nebo lem je vyhotovený až po střešní difúzní fólii. Tím je docíleno dokonalého zaizolování betonového věnce a zároveň není tepelná izolace aplikovaná do podbití přesahu střechy, kde nemá vůbec žádný význam.

Poctivá izolace radí

A poslední vychytávka, která stojí za zmínku je dokonalá příprava interiérových příček, které prostupují stropem až do půdního prostoru. Tuto výstavbu příček Poctivá izolace radí všem. Všimněte si prosím, že nad úroveň parotěsné roviny tedy nad OSB desku vyčuhují pouze 30 – 40 mm, což je naprosto dostačující ze dvou důvodů. Za prvé ušetříte za cihly a za druhé se takto připravené příčky mnohem lépe tepelně izolují. Proč? Protože aby byla vrstva tepelné izolace dokonale funkční musí být nad každou konstrukcí, která prostupuje z interiéru do půdního prostoru stejně vysoká vrstva tepelné izolace. Jedině tak je zateplení stropu stoprocentní! Pokud mám být například na stropě aplikovaná vrstva izolace 450 mm a příčky vyčuhují třeba i o 200-250mm nad úroveň stropu, tak je nutné i tyto příčky přeizolovat stejnou vrstvou izolace jako jiné části stropu, tedy 450 mm. Tím pádem tepelná izolace tvoří velké vlny, které nepřináší další jiný užitek. Naopak komplikují třeba vytvoření odkladového prostoru na půdě nebo revizní lávky, protože vyčuhující příčka o 200 mm + 450 mm izolace už tvoří celkový „hrb“ 650 mm. Příčku přeizolovat stejnou vrstvou izolace jako jinou část půdy musíte, aby strop izoloval tak jak má. Pokud to neděláte a izolaci vložíte pouze mezi příčky, tak těmito příčkami uniká obrovské množství tepla bez užitku pryč.  A z Vašeho potencionálně nízkoenergetického domu se stává dům s průměrnými tepelně izolačními parametry. Což ovšem není případ majitele domu v Olešné. Ten si příčky připravil dokonale a přesně v tom duchu, jak by to mělo být v každém bungalovu a jak to Poctivá izolace doporučujeme všem. Navíc přípravu příček vychytal k dokonalosti a to tím, že vypěnil veškeré dutiny v cihle. 

Parametry realizace

Oblast: Rakovník Objem 73.2 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×