Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby rodinného domu ve Velkých Chvalovicích

Izolace stropu novostavby rodinného domu ve Velkých Chvalovicích

27.01.2022

Zateplení Kolín

Izolace stropu novostavbu rodinného domu foukanou minerální izolací Suapfil ve Velkých Chvalovicích Poctivá izolace zrealizovala v lednu 2022. Novostavba rodinného domu s vazníkovou střešní konstrukcí. Poctivá izolace společně s aplikací foukané izolace zhotovila zábrany z polystyrénu u okapové hrany střechy proti vypadávání izolace mimo půdní prostor. Dále Poctivá izolace před realizací foukané izolace vytvořila zvýšení rastr pro zhotovení částečné podlahy v půdním prostoru pro odkládání věcí.

Zábrany na věnci domu

Před samotnou aplikací Supafilu Poctivá izolace instalovala polystyrénové zábrany na vnější hraně věnce po jeho celém obvodu. Tyty zábrany plní dvojí funkci. Jejich první funkcí je zabránit vypadávání tepelné izolace z půdního prostoru ven. Druhou funkcí zábran je zamezit přístupu nechtěných zvířátek, větru a dalších nežádoucích vlivu z okolního prostředí domu do půdního prostoru. Z čeho zábrany vyrobit? Velmi často a velmi rychlým způsobem je použít polystyrénové desky. Vyhovující je tloušťka polystyrénových desek 30 mm. Mnohdy se pro tyto účely používají i polystyrénové zbytky ze stavby. Je v podstatě jedno jak silnou polystyrénovou desku použijete. I deska o síle 30 mm v pohodě udrží vrstvu tepelné izolace 45 cm a více na svém místě. Izolace desku nezlomí, neprohne ani nijak jinak nedeformuje. Na co je potřeba dbát, tak je správné umístění polystyrénoví zábrany. Je bezpodmínečně nutné zábrany instalovat na vnější straně věnce, tedy zároveň s fasádou domu. Důvodem je, že Poctivá izolace zaizoluje vršek obvodové stěny tedy věnec domu a tím zabezpečíme celou stropní konstrukci před tepelnými mosty a promrzáním stropu.

Srávné umístění lávky ve vazníku

I ve vazníkovém střešním krovu je potřeba pro pohyb k důležitým konstrukčním a jiným prvkům umístěným v půdním prostoru vybudovat buď revizní lávky nebo částečnou pochůzí podlahu. Málokdy je ovšem tento prvek vazníkového krovu navržen s ohledem na zateplení stropu správně. Je důležité si uvědomit, že vrstva tepelná izolace, aby zabezpečila správnou funkčnost celé plochy stropu musí mít nad všemi části stropní konstrukce stejnou vrstvu. Stropní konstrukci netvoří pouze sádrokartonový strop, ale i interiérové příčky, které prostupují do půdního prostoru a obvodové stěny, které taká převyšují úroveň sádrokartonových stropů. Z toho tedy vyplývá, že vrstva tepelné izolace musí kopírovat veškeré konstrukční prvky vystupující do půdního prostoru nad úroveň sádrokartonového nebo i jiné stropu. Zní to logicky, že? Jenomže velmi často se setkáváme s tím, revizní lávka nebo i větší plocha podlahy je instalovaná přímo na vrchní část spodní pásnice vazníků a mezi touto podlahou nebo revizní lávkou a stropním sádrokartonem bývá vytvořena minimální dutina, která neodpovídá požadované aplikované vrstvě tepelné izolace. Někdy se v prostoru mezi lávkou nebo podlaho a stropem ještě vykukuje příčka, která ještě více snižuje dutinu pro tepelnou izolaci. Nebývají výjimkou ani dutiny o výšce 15 i méně cm. Tímto si zaděláváte na problémy s promrzáním, vzniku tepelných mostů a promrzáním konstrukce v interiéru, tepelným ztrátám a tvorbě plísní. Tomuto problému se prosím vyhněte. Existuje jednoduché řešení. Jednoduchým způsobem, třeba pomocí střešních latí 40 x 60 mm vytvořit pomocný rastr v dostateční výšce nad nejvyšším místem stropní konstrukce pro vytvoření revizní lávky nebo i celé podlahy. Tak jak je tomu na fotkách této realizace. Jedině tak bude vrstva tepelné izolace ve stejní výšce i nad vyčuhujícími interiérovými příčkami a na věnci obvodové stěny. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Brno-venkov Objem 50.35 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×