Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu rodinného domu v Bruntále

Izolace stropu rodinného domu v Bruntále

05.11.2021

Zateplení Bruntál

Zateplení stropu rodinného domu v Bruntále Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Dům s vazníkovou střešní konstrukcí a lehkým stropem ze sádrokartonu s parotěsnou fólií a stávající tepelnou izolací o výšce 140 mm. Vrstva stávající tepelné izolace v podobě čedičových desek byla nevyhovující. Čedičoví desky pro zateplení stropu jsou sice dobrou volbou, ale vrstva izolace 140 mm je naprosto nevyhovující. Tento fakt si majitel domu sám ověřil, a proto se rozhodl výšku izolace doplnit. Obrátil se na naši společnost a Poctivá izolace velmi ráda zpracovala cenovou nabídku nejenom na samotné doplnění vrstvy izolace, ale i na dodávku a montáž malé revizní lávky a ohraničení stropního výlezu, aby izolace nepadala při jeho otevření ven.

 

Poctivá izolace

Poctivá izolace všem stavitelům a majitelům rodinných domů poskytuje bezplatný a nezávazný poradenský servis. Nebylo tomu jinak ani v případě rodinného domu v Bruntále. Majiteli domu jsme navrhli optimální výšku izolace na doplnění na již stávající vrstvu. Dále jsme jednoznačně doporučili pro zateplení stropu využit technologii foukané izolace. Foukaná izolace vazníkovou střešní konstrukci zateplí dokonale bez tepelných mostů. Izolační práce jsou hotové velmi rychle a bez nepořádku kolem domu nebo v domě samotném. Konkrétně na domě v Bruntále Poctivá izolace práci odvedla za 2,5 hodiny. Foukaná izolace byla aplikovaná na ploše cca 80 m2 a ve vrstvě 25 cm.  

 

Minerální skelná izolace

Pro doplnění vrstvy tepelní izolace jsme majiteli doporučili použít lehkou sklenou izolaci s výbornými tepelně izolačními parametry. Téměř každý náš zákazník se nás ptá na to, jestli izolace budou kousat. Odpověď je jednoduchá. Nebude. Kousání starých skelných izolací bylo způsobenou tloušťkou vlákna. Vlákno bylo poměrně silné a dokázalo dráždit pokožku. Dnešní výroba skelných izolací se natolik posunula do předu, že vlákna jsou velmi slabá a jejich kousací účinek díky tomu zmizel. Proto si nachází čím dál větší oblibu při zateplení stropů, zateplení střech nebo zateplení stěn.

Parametry realizace

Oblast: Bruntál Objem 19.4 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×