Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu rodinného domu v Lomnici

Izolace stropu rodinného domu v Lomnici

21.07.2021

Zateplení Bruntál

Zateplení stropu staršího rodinného domu v Lomnici foukanou izolací jsme realizovali v červenci roku 2022. Pro izolaci stropu jsme majiteli domu doporučili izolaci ze skelných minerálních vláken se součinitelem tepelní vodivosti λ=0,034 W . m -1. k -1 Součástí zateplovacích prací byla dodávka a montáž podlahového systému, který umožňuje vytvořit souvislou dutinu bez tepelných mostů pro foukanou izolaci.

 

Podlahový systém DPS

Náš patentem chráněný podlahový systém umožňuje na těch stropních konstrikcích, které nemají vhodnou dutinu pro aplikaci foukaných izolací, vytvořit dutinu novou, do které lze velmi jednoduše izolaci foukat. Podlahový systém je velmi variabilní a vyrábí jej přímo na míru pro požadovanou výšku foukané izolace. Podlahový systém umožňuje vytvořit v půdním prostoru novou celoplošnou podlahu nebo jenom revizní lávky. Jako horní záklop používáme OSB desky 18 mm silné 4 PD.

 

Nová podlaha

Většina našich klientů si nechá po vyhotovení podlahového roštu a jeho zafoukání rovnou položit i horní záklop z OSB desek. Takříkajíc na klíč. Ovšem některým zákazníkům vyhotovíme základní rošt, který rovnou naplníme foukanou izolací a horní záklop si klienti zhotoví sami, svépomoci. I tato varianta je možná a byl to i případ realizace v Lomnici. Pro zajímavost ještě uvádíme, že na podlahovém systému DPS lze vybudovat nové podkrovní místnosti, protože jeho statické zatížení to s velkou rezervou zvládne.

Parametry realizace

Oblast: Bruntál Objem 49.1 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×