Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu rodinného domu v Nové Lhotě

Izolace stropu rodinného domu v Nové Lhotě

05.01.2022

Zateplení Kutná Hora

Zateplení stropu bungalovu v Nové Lhotě Poctivá izolace zrealizovala v lednu 2022. Bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí a valbovou střechou. Poctivá izolace na tomto domě prováděla opravu stávajících tepelných izolací. Především na obvodových stěnách s betonovým věncem byla termokamerou lokalizována místa s velkými tepelnými mosty. Pro izolace stropu Poctivá izolace použila izolaci Supafil.  

Oprava nekvalitně provedený izolací

Zateplení stropu novostavby bungalovu s valbovou střechou a vazníkovým krovem klasickými deskami nebo rolemi bývá velmi náročnou disciplínou. Obzvlášť když má bungalov sádrokartonový strop, po kterém se nedá plnohodnotně chodit. Šlápnete na něj a plnohodnotně proletíte stropem až do interiéru domu. Pokládka izolačních desek nebo rolí se v takovém prostředí rovná plnění hned několika bobříků na jednou. Izolováním rolemi nebo deskami sádrokartonového stropu ve vazníkové střeše bungalovu s nízkým sklonem střechy můžete získat bobříka trpělivosti, mrštnosti, odvahy, zručnosti a možná ještě dalších.

Poctivá izolace pomáhá

Není tedy divu, že po zaizolování stropu bungalovu deskami nebo rolemi se nám ozývají majitelé domů, že mají plísně na sádrokartonovém stropě, že se jim objevují mokré fleky na stropě, že jim kamarád termokamerou zjistil teplené mosty na stropě a podobně. Příběhů jsme slyšeli již mnoho. Všechny mají jedno společné. Nekvalitně provedené zateplení stropu a ve 100 % případů se vždy jednalo o pokládku izolačních desek nebo rolí. Příkladem je i dům v Nové Lhotě. Termokamerou naměřené tepelné mosty v okolí obvodové stěny s betonovým věnce. Problémy byly způsobené tím, že na obvodové stěně s betonovým věnce byla slabá vrstva izolace a přes ní docházelo k ochlazování betonového věnce, který chlad přenášel do interiéru domu v tom. Na několika místech a byla to velmi špatně přístupná místa nebyla tepelná izolace vůbec žádná a byl zde odhalený sádrokarton. Poctivá izolace vše napravila. Obvodovou zeď s betonovým věncem jsme přeizolovali foukanou izolací Supafil v takové vrstvě jako byla v celé ploše stropu, protože jedině tak bude zateplení stropu plně funkční. Dále jsme v celé ploše stropu nafoukali vrstvu 10 cm Supafilu, čímž jsme jednak navýšili celkovou vrstvu tepelných izolací a jednal jsme přefoukali nedokonalosti rolované izolace. Dnes je zateplení stropu rodinného domu v Nové Lhotě již v pořádku. A to díky Poctiví izolaci.

Parametry realizace

Oblast: Kutná Hora Objem 16.6 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×