Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu stávajícího rodinného domu v Chotusicích

Izolace stropu stávajícího rodinného domu v Chotusicích

12.11.2021

Zateplení Kutná Hora

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Chotusicích Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Stávající rodinný dům se sedlovou střechou s nízkým sklonem. Stropní konstrukce domu je tvořena hurdiskovým systémem. Zastřešení domu tvoří plná trámová vazba. Půdní prostor majitel domu žádným způsobem nevyužívá, a proto jsem zateplení stropu provedli přímo na podlahu půdy bez jakýchkoliv revizních lávek nebo odkládacích prostor pro sezonní věci. Na podlaze půdy byla rozložena stará nefunkční tepelná izolace ve formě skelné vaty o výšce cca 5 cm. Stávající izolace by překrytá asfaltovou lepenkou. Majiteli domu jsme doporučili tepelnou izolaci Supafil. Vrstva nafoukané izolace činila 38 cm.

Zateplení starších rodinných domů

Pro zateplení stropů nebo zateplení střech stávajících starších rodinných domů je velmi důležité zhodnotit stav konstrukcí a navrhnout správný izolační materiál. Velmi důležité je zhodnotit stav izolovaných konstrukcí z hlediska možné rizika kondenzace vodních par. A neméně důležité je vyhodnotit stav střešní konstrukce, zda je odvětrávaná či nikoliv. Plně proškolená a profesionální aplikační společnost s foukanými izolacemi Vám poradí a vše z hlediska správného a dlouhodobě funkčního zateplení stropu nebo zateplení střechy Vám nejenom zhodnotí, ale i vysvětlí. Poctivá izolace vše výše uvedené poskytuje na nejvyšší odborné úrovni a zdarma. Zavolejte nám a přesvědčte se sami 721207099.

Supafil

Majiteli domu v Chotusicích Poctivá izolace zhodnotila stropní konstrukci jako vyhovující pro zateplení foukanou izolací. I když se na podlaze půdy nachází slabá vrstva stávající izolace překrytá asfaltovou lepenkou. Po aplikaci foukané izolace bude asfaltová lepenka stále v teplé zóně a díky dostatečně vysoké vrstvě foukané izolace nebude docházet ke kondenzaci vodních par. Pro všechny, kteří by měli pochybnosti Poctivá izolace provede výpočet bilance vodních par v průběhu roku, který sdělí, zda v izolované konstrukci ke kondenzaci vodních par bude či nebude docházet. Majiteli domu jsme doporučil pro zateplení stropu použít izolační materiál Supafil. A to z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že je nehořlavý s reakcí na oheň A1. To v praxi znamená, že jej můžeme nafoukat přímo k tělesu komína, aniž bychom dům do budoucna potencionálně ohrozili vznikem požáru. Na toto pozor. Některé izolace nemohou přijít do kontaktu s komínem. Například celulózové čili papírové, dřevovláknité nebo polystyrénové izolace. V Poctivých izolacích Vám vždy dobře poradíme.

Parametry realizace

Oblast: Kutná Hora Objem 46.2 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×