Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu stávajícího rodinného domu ve Světlé nad Sázavou

Izolace stropu stávajícího rodinného domu ve Světlé nad Sázavou

28.12.2021

Zateplení Havlíčkův Brod

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu ve Světlé nad Sázavou Poctivá izolace zrealizovala v prosinci 2021. Rekonstruovaný rodinný dům za pomoci dotačního titulu Nová zelená úsporám.  Poctivá izolace realizovala zateplení stropu foukanou izolací z celulózových vláken ve vrstvě 33 cm. Izolovaná plocha stropu 60 m2 byla zateplena za 3 hodiny.

Foukaná izolace

Stropní konstrukci rodinného domu tvoří trámy přiznané do interiéru a na nich je prkenný záklop, který zároveň vytváří podklad, na který Poctivá izolace aplikovala foukanou celulózovou izolaci. Na doporučení Poctivých izolací majitel domu ještě na prkenný záklop instaloval parotěsnou fólií, aby byl znemožněn prostup vlhkého vzduchu z interiéru do vrstvy tepelné izolace. Zateplení stropu proběhlo celulózovou – papírovou izolací Climatizér plus od českého výrobce CIUR. Protože půdní prostor rodinného domu ve Světlé nad Sázavou relativně nízký a majitel domu si stěžoval na velké přehřívání podstřešních místností, tak jsme mu doporučili použít pro zateplení stropu právě celulózovou izolaci, která má poměr velkou měrnou kapacitu tepla. To znamená, že se v letních měsících při krátkodobých vedrech nepřehřívá tak rychle jako minerální izolace. Papírové izolace mají 3x lepší hodnoty měrné kapacity tepla než minerální izolace. V praxi to znamená, že odolají přehřátí 3x delší dobu než minerální izolace. Tedy, že vedrům trvajícím 3 dny vzdorují lépe. Po třech dnech se rozdíly stírají a minerální izolace Vás ochrání proti vedru stejně jako celulózové izolace.

Celulózová izolace

Vzhledem k tomu, že na půdu rodinného domu byla foukaná celulózová izolace bylo nutné vyhotovit ochranný lem kolem komína, protože celulózová izolace muže být aplikovaná pouze na konstrukce, u kterých nehrozí překročení 70°C, což u komínového tělesa neleza zaručit, proto je lepší komín oddělit od celulózové izolace nehořlavým materiálem. Celulózové izolace mají všeobecnou nepříznivou vlastnost a tou je relativně vysoká sléhavost. Každý výrobce celulózových izolací je povinen tuto sléhavost definovat v technickém listě izolačního materiálu a tím aplikačním společnostem sdělit, jak mají jejich celulózovou izolaci foukat. Climatizér plus při objemové hmotnosti mezi 42 – 44 kg/m3 má deklarovanou sléhavost 15%. Aplikační firma tedy musí nafoukat vrstvu izolace o 15 % vyšší. To znamená, že když klient potřebuje, aby výsledná izolační vrstva měla 33 cm musí mu foukací firma dodat izolační vrstvu o 15 % vyšší, tedy 38 cm, protože o rozdílných 6 cm bude izolační vrstva z celulózových izolací sedat. Tento proces sedání může trvat i několik měsíců. V žádném případě při dodržení objemových hmotností si izolační vrstva nesmí sednout více.  

Parametry realizace

Oblast: Havlíčkův Brod Objem 16.8 m³ Materiál Climatizer Plus Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×