Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce dojírny na farmě Blízkov

Rekonstrukce dojírny na farmě Blízkov

30.09.2022

Dojírna Žďár nad Sázavou

Rekonstrukci dojírny v Blízkově v okresu Žďár nad Sázavou Poctivá izolace prováděla v období od března do září 2022. Součástí rekonstrukce dojírny byly i stavební úpravy čekárny a přístupové chodby. Poctivá izolace realizovala stavební část díla. Technologickou část stavby tedy dodávku a montáž nové kruhové dojírny zajišťovala společnost FARMTEC Litomyšl.

Rekonstrukce dojírny

Rekonstrukce dojírny probíhala za provozu farmu. Investor nejprve nainstaloval mobilní dojírnu, která zajišťovala po dobu rekonstrukce dojení ustájených zvířat. Následně byly zahájeny demontážní práce na stávající dojírně, čekárně a přístupové chodbě. Na všech třech částech Poctivá izolace pracovala současně. Ovšem nejvyšší prioritu prací měla dojírna samotná, která byla z hlediska montáže nové kruhové dojírny časově nejnáročnější. Pro novou kruhovou dojírnu bylo potřeba vedle demontáže staré technologie provést kompletní demontáž staré elektroinstalace a provést kompletní demolici stavebních částí původní dojírny. Následovala příprava pro betonáž nového kruhového základu dojírny. Přesné vyměření veškerých prostupů pro novou elektroinstalaci a dalších technologických sítí. Následovala betonáž a příprava nového kruhu pro novou dojírnu. Po několika měsících tvrdé práce jsme investorovi předali investorovi novou kruhovou dojírnu s UCRETE podlahou, novou čekárnou a upravenou přístupovou chodbou do nové dojírny, včetně nové elektroinstalace. Stavební zásah do objektu dojírny si vyžádala i úprava střechy a terénní úpravy kolem budovy dojírny.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Žďár nad Sázavou Objem 11 254 000 Kč Materiál Železobetonové konstrukce Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×