Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce střechy na hale živočišné výroby v Želetavě

Rekonstrukce střechy na hale živočišné výroby v Želetavě

01.04.2022

Střecha Třebíč

Rekonstrukce střechy na hale živočišné výroby v Želetavě Poctivá izolace zrealizovala v březnu 2022. Předmětem rekonstrukce byla nejenom výměna střešní krytiny, ale i výměna poškozených dřevěných krokví a jejich nátěr. Společně s novou střešní krytinou byl dodán a namontován i nový dešťový sytém.

Chov skotu

Výměna střešních krytin na halách chovu živočišné výroby je pro Poctivou izolaci velmi častou činností. U výměny střešních krytin a realizace v Želetavě nebyla výjimkou je vždy důležité zhodnotit vedla stavu stávající krytiny a stav střešní konstrukce jako celku. Zda je krov a jeho jednotlivé části v pořádku. Zda unesou nově plánovanou střešní krytiny. Zda unesou i případně nové plánovanou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) apod. U fotovoltaických elektráren se trochu pozdržíme. V současné době zažíváme velký rozmach montáží FVE. Dnes dodávané a montované panely pro FVE jsou velmi lehké a unese je i velmi lehká střešní krytina, která se nejčastěji montuje na zemědělské haly. Tedy konkrétně trapézové plechové krytiny. Pro povolení ke zhotovení FVE je dnes zapotřebí stavební povolení a k tomuto stavebnímu povolení přísluší i posouzení vlivu zatížení FVE na střešní krytinu. Ve většině případu z tohoto statického posouzení vyjde, že i trapézový plech o síle 0,5 mm unese novou FVE, což je určitě pro většinu majitelů střech pozitivní zpráva. Jenomže jedna věc je, jaké zatížení FVE  střešní krytina snese a druhou věcí je kdo tuto FVE montuje. Jak se bude ke střešní krytině chovat a hlavně jak se po ní bude pohybovat. Pokud na střechu přijdou montážníci typu „je mi jedno po čem a jak šlapu“, tak novou střešní krytinu svým neohleduplným pohybem po střeše zlikvidují tak, že investorovi nezbyde nic jiného než FVE demontovat a střešní krytinu vyměnit.  A věřte, že víme, o čem zde píšeme! Už jsme několik takto zničených střech viděli. Proto doporučení Poctivé izolace je používat pro FVE střešní trapézové plechy o síle minimálně 0,7 mm a velmi pečlivě proškolit montážní skupiny FVE pro pohyb na vlastní střeše. Trapézová střešní krytina o síle 0,7 mm bez potíží zvládne unést nejenom FVE, ale i poměrně silného montážního dělníka.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Třebíč Objem 1 945 000 Kč Materiál Trapézový plech Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×