Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce střešní konstrukce výkrmu prasat v Luštěnicích

Rekonstrukce střešní konstrukce výkrmu prasat v Luštěnicích

15.11.2022

Hala Mladá Boleslav

Rekonstrukce střešní konstrukce hal výkrmu prasat v Luštěnicích v okrese Mladá Boleslav Poctivá izolace prováděla od září do listopadu 2022. Předmětem rekonstrukce byla výměna střešní krytiny včetně dešťového systému, nátěr ocelové konstrukce, výměna podhledů, oprava zděných štítových stěn mezi jednotlivými sekcemi a výměna vzduchotechniky.

Chov prasat

Na realizaci všech opatření bylo velmi málo času. Rekonstrukce střešních konstrukcí se týkala 2 hal výkrmu prasat. Každá z hal je rozdělena na 4 sekce. Dohromady tedy 8 sekcí. Každá sekce byla investorem uvolňována pro stavební práce v jiném čase podle toho, jak zvířata dorůstala do jateční velikosti a jak se je dařilo prodávat na jatky. Plánování veškerých prací ovlivňovalo vyskladnění jednotlivých sekcí. Na celkovou rekonstrukci jsme měli k dispozici 12 týdnů. Během těchto 12 týdnů bylo nutné demontovat 3 800 m2 střešní krytiny. Stejné množství podhledů včetně odstranění staré tepelné izolace a její zlikvidování. Provést dvojnásobný nátěr ocelových konstrukcí o celkové ploše 5 600 m2barvou snášející agresivní prostředí. Provést montáž nové střešní krytiny včetně všech klempířských prvků a dešťového systému. Namontovat nový podhled ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou odolávající agresivnímu prostředí včetně všech klempířských prvků. Provést oprava 8 zděných štítových stěn včetně výmalby. A dodavatel nové vzduchotechniky FARMTEC Litomyšl musel namontovat nové ventilátory. Poctivá izolace vše završila rozvodem a montáží nové elektroinstalace. Veškeré práce probíhaly s ponechanou výkrmovou technologii v hale, což velmi znesnadňovalo montážní a demontážní práce. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Mladá Boleslav Objem 14 470 000 Kč Materiál Trapézový plech Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×