Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Hala výkrmu prasat - Rekonstrukce střešní konstrukce výkrmu prasat v Luštěnicích II. etapa

Rekonstrukce střešní konstrukce výkrmu prasat v Luštěnicích II. etapa

30.09.2023

Hala Mladá Boleslav

Rekonstrukce střešní konstrukce hal výkrmu prasat v Luštěnicích v okrese Mladá Boleslav Poctivá izolace prováděla od dubna do září 2023. Součástí rekonstrukcí byla výměna střešních krytin včetně dešťového systému, nátěr ocelové konstrukce, výměna podhledů, výměna opláštění stěn na 4 halách, oprava zděných štítových stěn mezi jednotlivými sekcemi, zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem a výměna vzduchotechniky.

Chov prasat

Na realizaci všech opatření v II. etapě jsme dostali o něco víc času než při I. etapě v roce 2022. Objem prací byl rovněž větší. Vedle rekonstrukce zateplení stropů a výměny střech na dvou halách výkrmu prasat Poctivá izolace prováděla i opravu zateplení stěn na čtyřech halách výkrmu prasat. Oprava zateplení stěn spočívala v demontáží původního pláště hal a jeho nahrazení novým opláštěním ze sendvičových panelů. Zděné štítové stěny na všech 4 halách Poctivá izolace zateplila kontaktním zateplovacím systémem. Práce byly prováděné v součinnosti s provozem na farmě. Jednotlivé haly a sekce byly postupně uvolňovány pro montážní práce podle toho, jak byla zvířata expedována pro zpracování masným průmyslem. Na celkovou rekonstrukci jsme měli k dispozici 17 týdnů. Během těchto 17 týdnů bylo nutné demontovat 3 800 m2 střešní krytiny a stejné množství podhledů včetně odstranění staré tepelné izolace a její zlikvidování. Provedli jsme dvojnásobný nátěr ocelových konstrukcí o celkové ploše 5 600 m2 barvou vhodnou do agresivního prostředí. Namontovali jsme nové střešní krytiny včetně všech klempířských prvků a dešťového systému. S novými podhledy ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou odolávající agresivnímu prostředí včetně všech klempířských prvků jsme vyměnili původní opláštění stěn za nové. Opravili jsme 8 zděných štítových stěn včetně výmalby. A dodavatel nové vzduchotechniky FARMTEC Litomyšl musel namontovat nové ventilátory. Poctivá izolace vše završila rozvodem a montáží nové elektroinstalace. Veškeré práce probíhaly s ponechanou výkrmovou technologii v hale, což velmi znesnadňovalo montážní a demontážní práce. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Mladá Boleslav Objem 18 751 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Hala výkrmu prasat
Jarní prohlídka zdarma ×