Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Rekonstrukce výrobní haly pro laser v Domažlicích

Rekonstrukce výrobní haly pro laser v Domažlicích

30.10.2023

Hala Domažlice

Rekonstrukce výrobní haly pro kovovýrobu v okrese Domažlice Poctivá izolace provedla v období od září do října 2023. Předmětem rekonstrukce byla změna dispozičního řešení stávající haly, vnitřní částečné opláštění sendvičovými panely, výměna oken, částečná nová leštěná betonová podlaha a zateplení stropu.  

Rekonstrukce haly

Investor pořídil halu ve svém sousedství se záměrem zřídit v ní nové laserové pracoviště. Stávající dispoziční řešení nevyhovovalo požadavkům na tuto výrobu. Rovněž tepelně izolační parametry stávající haly nebyly úplně nejlepší. Ve výběrovém řízení Poctivá izolace předložila nejlepší cenové řešení. Do haly byly vyhotoveny 2 nové vjezdy. Nevyhovující okna s ocelovým ráme  a jednosklem byly demontovány a nahrazeny novými plastovými okny s izolačním trojsklem. Nová okna byla opatřena novými parapety jak zvenčí tak zevnitř. Nerovnosti podlah po demolici nepotřebných příček byly vyřešeny vyhotovením nových leštěných betonových podlah. Stávající sendvičové výplně mezi okenními sestavami, které nevyhovovaly z hlediska tepelně izolačních požadavků na nový provoz, byly částečně demontovány a doplněny o tepelně izolační sendvičové panely. Společně s montáží sendvičových panelů Poctivá izolace dodala a namontovala veškeré klempířské prvky. Sendvičové panely zajistily dokonalé zateplení stěn. Původní stropní konstrukce z hliníkového trapézového plechu byla ponechána. Poctivá izolace doplnila na stávající nedostatečnou vrstvu tepelné izolace novou vrstvu minerální izolace. Konkrétně jsme použili minerální skelnou izolaci o výšce 200 mm. Zateplení stropu bylo provedeno technologií foukaná izolace. Pro budoucí umístění nového laseru jsme vyhotovily novou zpevněnou betonovou podlahu přesně podle požadavků dodavatele laseru. Celková rekonstrukce výrobní haly proběhla v dohodnutém termínu a v očekávané kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských a průmyslových staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Domažlice Objem 2 986 000 Kč Materiál Sendvičové panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×