Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník

Slovník

Abrazivní izolace

izolace vytvořená z drsných materiálů s vysokou odolností proti poškození a oděru, které se používají v náročných podmínkách.

Absorpční izolace

izolace vytvořená ze směsi textilních vláken a minerálních granulí, která má vynikající zvukovou izolaci a absorpci zvuku.

Absorpční materiály

materiály s vysokou schopností absorpce zvuku, které se používají k redukci ozvěny a hluku v interiéru budov.

Adaptér

zařízení, které umožňuje připojení dvou různých stavebních komponentů nebo materiálů, například různých typů izolace.

Aditiva do betonu

chemické přísady přidávané do betonu, které zlepšují jeho vlastnosti, jako je například pevnost, pružnost a odolnost proti mrazu.

Aerogelová izolace

izolační materiál s velmi nízkou tepelnou vodivostí, který se používá k izolaci stavebních konstrukcí s omezeným prostorem pro izolaci.

Agregát

zařízení používané k výrobě betonu a dalších stavebních směsí.

Akrylátová izolace

izolace vytvořená z akrylátového gelu, která se používá k ochraně stavebních konstrukcí proti vlhkosti a korozi.

Akumulační nádrž

zařízení pro ukládání tepelné energie, která se používá ke zvyšování účinnosti vytápění a snižování spotřeby energie.

Akumulační stropy

stropy s vysokou tepelnou setrvačností, které slouží k ukládání tepelné energie a vytváření tepelného komfortu v interiéru budov.

Akustická izolace

materiály používané k redukci hluku a ozvěny v interiéru budov.

Alifatická izolace

izolace vytvořená z polymerních materiálů s vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním podmínkám.

Alu fólie

reflexní izolační materiál, který se používá k odrážení tepla zpět do místnosti nebo k vytvoření bariéry proti vlhkosti.

Alveolární polykarbonát

materiál sestávající z vrstev polykarbonátu, které jsou spojeny vlnitými vrstvami a který se používá k výrobě průhledných střešních panelů.

Anizotropní materiály

materiály, které mají různé vlastnosti ve směru vláken nebo krystalů, což může ovlivnit jejich tepelnou vodivost a mechanickou pevnost.

Antikondenzační izolace

izolace, která snižuje riziko kondenzace vlhkosti na površích budov.

Antimikrobiální izolace

izolace ošetřená chemikáliemi, které snižují riziko růstu plísní a bakterií v interiéru budov.

Antistatická izolace

izolace vytvořená z materiálů, které snižují náboj statické elektřiny a minimalizují riziko poškození elektronických zařízení.

Aplikace s využitím spreje

metoda aplikace izolace nebo jiných stavebních materiálů pomocí spreje, což umožňuje rychlou a rovnoměrnou distribuci materiálu.

Aplikační metoda

způsob, jakým se aplikuje izolace nebo další stavební materiály, jako jsou například foukací izolace, izolace aplikovaná pomocí spreje nebo klasická izolace položená ručně.

Aplikační stroj

stroj používaný k aplikaci stavebních materiálů, jako jsou izolace nebo nátěry, na povrchy staveb.

Asfaltová páska

materiál používaný k utěsnění mezer a trhlin v konstrukcích budov.

Atmosférický tlak

síla, kterou vzduch působí na stavební konstrukce, což může ovlivnit jejich pevnost a stabilitu.

Atraktant

chemikálie, které přitahují hmyz, jako jsou termiti a mravenci, a jsou používány k ochraně staveb před těmito škůdci.

Atramentová izolace

izolace vytvořená z atramentových polymerů, které jsou odolné vůči vlhkosti a mechanickému poškození.

Audit energetické účinnosti

proces hodnocení energetické účinnosti budovy a doporučení na zlepšení účinnosti.

Auru

jedna z alternativních forem izolace, která se skládá z vrstev zvláštního papíru a hliníkové folie.

Australský broušený kámen

izolační materiál vyráběný z recyklovaného skla, který se používá jako alternativa k polystyrenovým izolacím.

Automatizace vytápění

systémy, které umožňují programovat vytápění v různých částech budovy a optimalizovat spotřebu energie.

Azeotropická směs

směs dvou nebo více chemikálií, které mají stejnou tepelnou vodivost jako voda a používají se k izolaci stavebních konstrukcí.

BALEX

materiál na bázi vápna a dřevního popela, který se používá jako alternativa k polystyrenovým izolacím.

Basaltová izolace

izolace vyráběná z taveného bazaltového kamene, která se používá k izolaci stavebních konstrukcí s vysokou teplotní odolností.

Bazální izolace

izolace umístěná pod základovou desku budovy, která chrání stavební konstrukce před vlhkostí a zabraňuje vzniku plísní a bakterií.

Bělidlo

chemická látka používaná k bělení stavebních materiálů a snižování rizika vzniku plísní a bakterií.

Bělidlové omítky

omítky, které obsahují bělidlo a používají se k bělení stěn a snížení rizika vzniku plísní a bakterií.

Bentonitová izolace

izolace vytvořená z bentonitu, který má vynikající schopnost zadržovat vlhkost a minimalizovat riziko vzniku prasklin v konstrukci.

Betonová deska

betonová konstrukce používaná jako podklad pro podlahy, stěny nebo další stavební prvky.

Betonová dlažba

dlaždice vyrobené z betonu, které se používají k vytváření chodníků, teras a dalších venkovních stavebních prvků.

Betonový blok

stavební blok vyrobený z betonu, který se používá k výstavbě stěn a dalších konstrukcí.

Bezbarvá izolace

izolace bez pigmentů nebo barevných látek, které se používají k minimalizaci rizika vzniku alergií a dalších zdravotních problémů.

Bezhalogenová izolace

izolace vyráběná bez použití halogenovaných sloučenin, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Bezchlórová izolace

izolace vyráběná bez použití halogenovaných sloučenin, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Bezchlórová PVC izolace

izolace vyráběná z PVC materiálu bez použití halogenovaných sloučenin, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Bezpečnostní izolace

izolace používaná k ochraně stavebních konstrukcí před požárem a dalšími rizikovými situacemi.

Bezprašná izolace

izolace, která se aplikuje bez vytváření prachu a dalších nečistot, což umožňuje snadnou a čistou instalaci.

Bezprašný beton

beton, který se vyrábí bez použití cementu a dalších materiálů, které vytvářejí prach a znečišťují životní prostředí.

Biaxiální geotextilie

materiál používaný k oddělení stavebních vrstev a zlepšení pevnosti a stability zeminy.

Bílá střecha

střecha s povrchem, který odráží sluneční záření a minimalizuje tepelné zisky, což snižuje náklady na vytápění budovy.

Bílý krov

konstrukce střechy, která umožňuje využití prostoru pod střechou k obytným účelům a zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Biologická izolace

izolace vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou například sláma, konopí nebo korek, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Biotermická izolace

izolace vytvořená z materiálů s vysokou tepelnou izolací a schopností zabraňovat růstu škůdců, jako jsou hmyz a hlodavci.

Biotická izolace

izolace vytvořená z materiálů, které jsou biologicky rozložitelné a šetrné k životnímu prostředí.

Biotopická izolace

izolace vytvořená z přírodních materiálů, které mají vynikající izolační vlastnosti a minimalizují dopad na životní prostředí.

Bitumenová izolace

izolace vytvořená z asfaltového materiálu, která se používá k ochraně střech, stěn a podlah proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám.

Bodová izolace

izolace aplikovaná na konkrétní místa konstrukce, která jsou nejvíce vystavena teplotním změnám a vlhkosti.

Brousící materiály

materiály s drsným povrchem, které se používají k přípravě povrchu pro lepší přilnavost izolace nebo jiných stavebních materiálů.

Broušení

proces, kterým se odstraňuje nečistoty a nerovnosti z povrchu stavebních materiálů, aby se zlepšila přilnavost izolace a dalších materiálů.

Brzdící pásky

pásky používané k utěsnění mezery mezi oknem a stěnou, což minimalizuje pronikání vzduchu a tepelné ztráty.

Brzdící vrstva

vrstva izolace používaná k omezení přenosu tepla mezi stavebními konstrukcemi a prostředím, což snižuje tepelné ztráty.

Břidlicová izolace

izolace vyráběná z břidlice, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a odolnost proti vlhkosti a požáru.

CCA

zkratka pro Chromátované měďné arsenátové impregnace, což je proces impregnace dřeva chemikáliemi, který zvyšuje jeho odolnost proti hmyzu, houbám a rozkladu.

Celková úniková ztráta

množství tepla, které uniká ven z budovy prostřednictvím všech tepelných mostů a průchodů.

Celní uzávěr

opatření, které umožňuje regulovat obchod se stavebními materiály a zamezit dovozu nebezpečných nebo nekvalitních materiálů do země.

Celulózová izolace

izolace vytvořená z recyklovaného papíru a kartonu, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Cementová stěrka

tenká vrstva betonu aplikovaná na podlahu nebo stěny, která slouží k vyrovnání a vytvoření hladkého povrchu.

Centrální topení

systém vytápění, kde se teplo produkuje v centrální jednotce a cirkuluje do všech místností v budově.

Ceresit

značka stavebních materiálů, která zahrnuje širokou škálu produktů pro zateplení, stěrkování a další stavební účely.

Cihelná izolace

izolace vytvořená z cihel, která se používá ke zlepšení tepelné a zvukové izolace stavebních konstrukcí.

Cihlová deska

konstrukce vytvořená z cihel, která slouží jako nosný prvek a zároveň zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Cihlová zeď

stěna postavená z cihel, která se používá k výstavbě staveb a má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Cihlové bytové domy

bytové domy postavené z cihel, které mají vysokou tepelnou setrvačnost a jsou často využívány pro svou dlouhou životnost a pevnost.

Cirkulace chladné vody

proces, kdy se chladná voda cirkuluje mezi chladicími prvky a zdrojem chladu k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Cirkulace tepla

proces, kdy se teplo cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Cirkulace teplé vody

proces, kdy se teplá voda cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Cirkulace vzduchu

proces, kdy se vzduch vyměňuje mezi interiérem a exteriérem budovy k udržení kvality vnitřního prostředí a zlepšení energetické účinnosti.

Cirkulační čerpadlo

zařízení používané k cirkulaci vody v tepelných systémech, jako jsou například radiátory nebo podlahové topení.

Cirkulační čerpadlo

zařízení používané k cirkulaci vody v tepelných systémech, jako jsou například radiátory nebo podlahové topení.

Cirkulační čerpadlo

zařízení, které cirkuluje vodu nebo jiné médium v tepelném systému k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Cirkulační čerpadlo s proměnlivým výkonem

zařízení, které automaticky upravuje výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě a zátěži tepelného systému.

Cirkulační tepelné čerpadlo

zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí k vytápění budovy pomocí cirkulace vody nebo jiného média.

Cirkulační větrání

systém větrání, kde se vzduch cirkuluje mezi vnitřním a vnějším prostředím k udržení kvality vnitřního vzduchu.

Cirkulační výměník tepla

zařízení, které umožňuje přenos tepla z jedné látky na druhou pomocí cirkulace média.

Cirkulační vytápění

systém vytápění, kde se teplá voda nebo vzduch cirkuluje v rámci budovy k udržení rovnoměrné teploty v celém interiéru.

Cívková izolace

izolace vytvořená z cívek, která se používá k ochraně potrubí a elektrických vodičů proti vlhkosti a teplotním změnám.

Cladding

vrstva ochranného materiálu aplikovaná na vnější stěny budovy k ochraně proti povětrnostním vlivům a izolaci stavebních konstrukcí.

Cokoliv

spodní část budovy, která se nachází mezi terénem a podlahou prvního podlaží a slouží k ochraně proti vlhkosti a dalším vlivům okolí.

Creaking

zvuk vydávaný podlahou při chůzi, který je často způsoben nedostatečnou izolací.

Cyklická pevnost

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu.

Cyklická trvanlivost

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu při určitém počtu cyklů.

Cyklické zatížení

opakované namáhání nebo stres materiálu v důsledku opakovaného působení sil.

Cyklopentan

pěnová izolace vyráběná z cyklopentanu, který má vynikající tepelné izolační vlastnosti a nízkou hodnotu ODP (ozónový depleční potenciál).

Čalounění

proces přikládání materiálu na povrch sedaček, křesel, dveří, stěn atd. s cílem chránit povrch a zlepšit jeho vzhled.

Časový spínač

elektrický spínač, který umožňuje automatické zapnutí a vypnutí elektrických zařízení v určených časech.

Částicová izolace

druh izolace vytvořený z mikroskopických částic, například skelné vlny.

Čelisťová izolace

speciální druh izolace používaný k izolaci čelisťových stěn, které mají složitější geometrický tvar než běžné stěny.

Čelní plášť

vnější vrstva stěny, která slouží jako ochrana proti vnějším vlivům a může být vyrobena z různých materiálů, včetně izolačních materiálů.

Čelní sklo

sklo používané jako fasádní prvek, které chrání budovu před povětrnostními vlivy a zlepšuje energetickou účinnost.

Čelní větrání

systém větrání, který využívá průchody vzduchu vznikající mezi fasádními prvky a umožňuje větrání stěnové konstrukce.

Černé zdivo

speciální typ zdiva, který se používá jako izolační materiál, zejména pro budovy postavené v chladnějších klimatických podmínkách.

Čerpadlo

stroj sloužící k přečerpávání kapalin, například vody nebo topného média, v systémech vytápění a chlazení.

Čistá plocha

plocha, která byla důkladně očištěna od nečistot a nánosů, aby se na ni mohly aplikovat nátěry a další materiály.

Čistící pás

ochranný prvek umístěný na spodní straně střechy sloužící k odvodu deště a sněhu z okapů a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Čistící profil

speciální tvarovaný profil umístěný na okapu střechy, sloužící k ochraně před nečistotami, usměrnění vody a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Čistící rošt

síťovina umístěná v okapu střechy sloužící k ochraně před nečistotami a k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru.

Čistící vrstva

vrstva aplikovaná na podklad před nanesením finálního nátěru, slouží k vyhlazení a zajištění přilnavosti.

Čistící žlábek

speciální druh žlabu sloužící k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru, a k ochraně proti nečistotám.

Čistič odpadů

zařízení sloužící k čištění odpadních vod před vypuštěním do kanalizace nebo do životního prostředí.

Čistička odpadních vod

zařízení sloužící k čištění odpadních vod ze splašků a odpadů, aby byly opětovně použitelné.

Členitá střecha

střecha s mnoha různými úrovněmi, sklonem a tvary, která může být těžší na zateplení, ale zároveň poskytuje zajímavý vzhled.

Čtyřstěnná fólie

druh izolační fólie používané k tepelné izolaci stropních a podlahových konstrukcí.

Damp proof course (DPC)

hydroizolace vytvořená z asfaltu nebo speciálního materiálu, která slouží k ochraně spodní části zdi před vlhkostí a vodou.

Dělicí stěna

stěna nebo panel vložený do prostoru k rozdělení místnosti nebo prostoru na menší části.

Depresivní kotva

speciální druh kotvy, která se používá k upevnění izolace na stěnu a zabraňuje proti jejímu pohybu.

Difuzní otevřenost

schopnost materiálu propouštět vodní páry a vzduch přes svou strukturu.

Difuzní stěr

stěrkový materiál s vysokou difuzní otevřeností, který umožňuje průchod vodních par a zároveň chrání stěny budovy proti vlhkosti.

Distanční podlahový systém DPS

podlahový systém, který se skládá z desek a distančních podpěr, které umožňují vytvoření prostoru pro izolaci a snižují tepelné mosty.

Dlažba

krycí materiál používaný k pokrytí podlahy, který může být vyroben z různých materiálů, jako jsou keramika, dřevo nebo kámen.

Drenážní rohož

materiál umístěný pod základy budovy, který slouží k odvádění vody a vlhkosti pryč od základových zdí.

Drenážní systém

systém používaný k odvádění vody a vlhkosti pryč od budovy, obvykle složený z drenážní rohože a drenážního potrubí.

Druhá izolační vrstva

další vrstva izolace aplikovaná na již existující izolaci ke zlepšení tepelné izolace stavební konstrukce.

Dřevěná fasáda

fasádní obklad vytvořený z dřevěných prken nebo panelů, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Dřevěná konstrukce

konstrukce postavená z dřeva, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a je ekologicky šetrná.

Dřevostavba

budova, která je většinou postavena z dřeva a kombinuje moderní technologie s tradičními dřevěnými konstrukcemi.

Dřevovláknitá izolace

izolace vytvořená z dřevovláknitých materiálů, jako je například dřevotříska, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti.

Dům nízkoenergetický

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, ale s menší efektivitou než dům pasivního typu.

Dům nulové energie

budova navržena tak, aby produkovala stejné množství energie, jaké spotřebuje, čímž se minimalizuje její vliv na životní prostředí.

Dům pasivního typu

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu a byla velmi účinná využíváním energie.

Dům s využitím slunce

budova s využitím solární energie k vytápění a osvětlení interiéru.

Dům se stěnou z přírodního kamene

stavební konstrukce vytvořená z přírodního kamene, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Dům ze slámy

budova postavena s využitím slámy jako izolace, což je ekologické a úsporné řešení pro zateplení budovy.

Dutinová izolace

izolace, která se umisťuje do dutin v konstrukci budovy, aby snížila tepelnou ztrátu.

Dutiny DU

dutiny mezi dvěma stěnami v konstrukci budovy, které mohou být naplněny izolačním materiálem.

Dvojitá okna

okna se dvěma vrstvami skla oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Dvojitá střecha

konstrukce se dvěma vrstvami střechy oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a zvukové izolace budovy.

Dvoustěnná fasáda

fasádní obklad se dvěma vrstvami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Dvoustěnná stěna

konstrukce, která se skládá ze dvou stěn oddělených vrstvou izolace, která slouží ke zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Dvoustěnný komín

komín se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení rizika požáru.

Dvoustěnný základ

základová konstrukce se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a odolnosti proti vlhkosti.

Dýha

tenký materiál vytvořený z dřeva, který se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy, a také pro výrobu nábytku a dalších stavebních prvků.

Dýhovaná deska

deska vytvořená z tenkých dýh lepených na sebe, která se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy.

Dýhovaná podlaha

druh podlahy vytvořený z tenkých dýh lepených na sebe, který vytváří vzhled klasické dřevěné podlahy, ale je méně náročný na údržbu.

Dýhování

proces vytváření tenkých dýh z kusu dřeva pomocí speciálního stroje.

Dýmka

kovová nebo keramická trubka, která slouží k odvodu kouře z kamen nebo krbů.

Dýmová koule

speciální zařízení používané k testování úniku vzduchu z budovy, které ukazuje místa, kde uniká teplý vzduch a kde jsou potřebné izolační opatření.

Ekologická izolace

izolace vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, konopí nebo celulózová izolace, která je ekologicky šetrná a snižuje dopad na životní prostředí.

Ekologická stavba

budova navržena tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a využívala obnovitelné zdroje energie, což minimalizuje její vliv na planetu.

Ekologická stopa budovy

míra dopadu budovy na životní prostředí, zahrnující spotřebu energie, emise skleníkových plynů, využití vody a spotřebu materiálů.

Ekologické stavební materiály

materiály vytvořené z přírodních nebo recyklovaných materiálů, které minimalizují dopad na životní prostředí a pomáhají udržovat udržitelnost.

Ekonomická návratnost

časové období, po kterém se investice do zateplení a izolace budovy vrátí v podobě úspor na energiích a nákladů na vytápění.

Ekonomický dopad

náklady spojené s realizací zateplení a izolace budovy, včetně nákladů na materiál, práci a instalaci.

Elastická izolace

izolační materiál s elastickými vlastnostmi, který se dokáže přizpůsobit povrchu a minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Elastická pěna

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a přizpůsobuje se povrchu, čímž snižuje průchod tepla a zvuku.

Elektrické topení

způsob vytápění budovy pomocí elektrických zdrojů, který může být méně účinný a dražší než jiné způsoby vytápění.

Elektrický podlahový systém

způsob vytápění podlahy pomocí elektrických zdrojů, který je vhodný pro malé prostory a může být použit jako doplněk k jiným způsobům vytápění.

Elektroizolace

ochrana elektrických vodičů před nebezpečím úrazu elektřinou pomocí izolačních materiálů.

Energetická a environmentální certifikace

proces ověřování energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti budovy prostřednictvím různých certifikačních programů, jako je například LEED nebo BREEAM.

Energetická hodnota

množství energie potřebné k ohřevu určitého objemu prostoru, které se používá k určení účinnosti a kvality izolace.

Energetická koncepce

plán využití energie pro budovu nebo prostor, zahrnující návrh vytápění, klimatizace a osvětlení.

Energetická náročnost

míra spotřeby energie potřebné pro udržení pohodlného klimatu uvnitř budovy, která je ovlivněna účinností izolace, vytápění a klimatizace.

Energetická náročnost budovy

jedná se o míru, jakou budova spotřebuje energie k vytápění a chlazení. Nízká energetická náročnost znamená, že budova je energeticky úsporná.

Energetická účinnost

schopnost budovy nebo konstrukce minimalizovat spotřebu energie při vytápění, klimatizaci a osvětlení.

Energetická ztráta

ztráta energie z budovy v důsledku neefektivní izolace, průniku vzduchu nebo nedostatečné údržby.

Energeticky náročné budovy

budovy, které spotřebovávají velké množství energie na vytápění, klimatizaci a osvětlení a mají vysoké emise skleníkových plynů.

Energetický štítek

oficiální dokument obsahující informace o energetické účinnosti budovy, který se používá pro účely srovnání s jinými budovami a plánování úspor energie.

Energeticky úsporná budova

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, což snižuje emise a pomáhá chránit životní prostředí.

Epoxy

dvousložkové lepidlo, které se používá k přilepení izolace a zateplení na povrch stavebních konstrukcí.

EPS izolace

izolační materiál z expandovaného polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Etiketa energetického štítku

vizuální značka umístěná na budově nebo její části, která ukazuje energetickou účinnost budovy a umožňuje srovnání s jinými budovami.

Evidenční číslo budovy

unikátní identifikační číslo přidělené každé budově, které umožňuje její identifikaci a sledování pro účely evidence a správy.

Evidenční list nemovitosti

oficiální dokument obsahující informace o vlastnictví, stavbě a umístění nemovitosti, včetně informací o izolaci a zateplení budovy.

Evropská norma pro zateplení budov

soubor standardů a předpisů vytvořených Evropskou unií pro regulaci kvality a účinnosti izolace a zateplení budov.

Expandovaný polystyren

izolační materiál vytvořený z pěnového polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Expanzní pěna

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a vytváří pevný a odolný povrch, který snižuje průchod tepla a zvuku.

Expresní sádra

sádrový materiál s rychlým schnutím, který se používá jako omítka pro stěny a stropy.

Externí zateplení

způsob zateplení budovy, při kterém se izolační materiál umísťuje na vnější stranu stěn, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Faktor slunečního záření

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření pronikajícího stěnou budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Faktor tepelného odporu

hodnota, která ukazuje schopnost materiálu zpomalit průchod tepla, což je důležité pro účinnost izolace.

Faktor úniku vzduchu

hodnota, která ukazuje množství vzduchu unikajícího z budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Faktor zpětného odrazu

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření odraženého z fasády budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Fasáda

vnější obal budovy, zahrnující stěny, střechu, okna a dveře.

Fasádní barvy

barvy používané k ochraně fasády budovy a zlepšení její estetické hodnoty.

Fasádní desky

materiál umístěný na vnější straně budovy, který slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a zároveň zlepšuje energetickou účinnost.

Fasádní desky z kompozitních materiálů

fasádní desky vyrobené z kombinace různých materiálů, které zvyšují pevnost a odolnost proti vnějším vlivům.

Fasádní lícování

výběr materiálů a barev pro vnější vzhled budovy, včetně zateplení a izolace.

Fasádní pásy

dekorační prvek umístěný na fasádě budovy, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje energetickou účinnost.

Fasádní profily

prvky umístěné na fasádě budovy, které slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšení estetické hodnoty.

Fasádní systém

to je systém, který se používá k zateplení fasády budovy. Obsahuje různé vrstvy, jako jsou izolace, ochranná vrstva a dekorační vrstva.

Fasádní systém

soubor materiálů a technologií používaných k vytvoření vnějšího obalu budovy, zahrnující zateplení a izolaci.

Fáze zateplení

proces zateplení budovy, zahrnující plánování, přípravu povrchu, instalaci izolace a následnou údržbu.

Fázová změna materiálu

proces, při kterém se materiál mění z pevného stavu na tekutý stav a naopak, což může být využito k regulaci teploty a zlepšení tepelné účinnosti budovy.

Filtrační materiály

materiály používané k oddělení pevných částic z kapaliny nebo plynu, což se používá v průmyslu při výrobě izolace.

Filtrační pásy

materiál používaný k separaci částic ze vzduchu nebo vody, což se používá v průmyslu při výrobě izolace.

Firemní záruka

záruka poskytovaná výrobcem nebo dodavatelem izolace nebo zateplení, která chrání zákazníka v případě, že dojde k problémům s materiálem nebo instalací.

Flotace

proces separace pevných částic od kapalné fáze pomocí pěnění, což se používá v průmyslu při výrobě izolace z recyklovaného materiálu.

Fólie na hydroizolaci podlah

materiál používaný k ochraně podlahy před pronikáním vlhkosti, což se používá v podzemních konstrukcích a sklepových prostorách.

Fólie na izolaci potrubí

tenká vrstva materiálu používaná k izolaci potrubí a snížení ztrát tepla.

Fólie na parozábranu

materiál používaný k oddělení vnitřního prostoru budovy od vnějšího prostředí a k minimalizaci kondenzace vlhkosti uvnitř stěn a stropů.

Fólie na zateplení

tenká vrstva materiálu, která se používá k ochraně izolace před vlhkostí a znečištěním.

Fólie pro hydroizolaci

materiál používaný k ochraně stavebních konstrukcí před pronikáním vody, který se často používá v podzemních konstrukcích a na střechách.

Fotovoltaické panely

solární panely umístěné na střeše nebo fasádě budovy, které využívají sluneční energii k výrobě elektřiny.

Foukaná izolace

izolace, která se aplikuje pomocí stříkání nebo foukání izolačního materiálu do prostoru, který se má izolovat.

Foukaná izolace

způsob aplikace izolačního materiálu pomocí stříkání nebo foukání do stěn, stropů nebo podlah, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Foukaná izolace do podkroví

způsob aplikace izolace do stropů a podkroví pomocí foukání, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje náklady na vytápění.

Foukaná izolace do stropů

foukaná izolace, která se používá k izolaci podkrovních stropů.

Foukaná izolace je pro bytové domy

foukaná izolace se často používá jako rychlá a účinná metoda izolace stavebních konstrukcí v bytových domech.

Foukaná izolace pro podlahy

způsob aplikace izolace do podlah pomocí foukání, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje náklady na vytápění.

Funkční zateplení

zateplení budovy s cílem minimalizovat ztráty tepla a zvýšit energetickou účinnost, což umožňuje snížit náklady na vytápění a ochranu životního prostředí.

Fyzikální konvekce

přirozený proces proudění tepla, který vzniká v důsledku rozdílu teplot mezi stěnami a okolním prostředím, což je důležité pro účinnost izolace.

Fyzikální zateplení

způsob zateplení budovy pomocí tepelně izolačních materiálů, jako jsou minerální vlny, polystyren nebo PUR pěna, který minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Gasket

těsnicí materiál používaný k oddělení dvou nebo více částí stavebních konstrukcí, což snižuje ztráty tepla a ochraňuje proti pronikání vody.

Gázová kondenzační kotelna

topný systém využívající kondenzačního procesu k výrobě tepla, což zlepšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.

Geoplasty

plastové desky používané k zateplení stropů, stěn a podlah.

Geotektonický pohyb

pohyb a deformace zemské kůry, které mohou ovlivnit stabilitu a životnost stavebních konstrukcí.

Geotermální energie

energie využívající teplo z hloubky zemské kůry, což může být využito k vytápění a ochlazování budov.

Geotermální energie

energie, která se získává ze stálé teploty zemského jádra a může být využita pro vytápění budov nebo výrobu elektřiny.

Geotermální vrt

vrt, který se používá k získání geotermální energie z hloubky zemské kůry.

Geotermální výměník

zařízení využívající teplo země k vytápění nebo klimatizaci budov.

Geotextilie

materiál používaný k oddělení různých vrstev zeminy a ke zlepšení stability zemin a konstrukcí.

Gips

minerální materiál používaný k výrobě sádrokartonových desek, které se používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Gipskartonové desky

desky vyrobené z kombinace sádry a papíru, které se používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Glass wool

izolační materiál vyráběný z kusu skla, který se používá k zateplení stěn, stropů a podlah.

Glazovaná cihla

cihla s glazurou na povrchu, která se používá pro estetické účely nebo pro zlepšení odolnosti proti povětrnostním vlivům.

Glazurovaná dlažba

dlaždice s lesklým povrchem, které se používají pro vnější obklady a zlepšení estetické hodnoty budovy.

Graftování

proces spojování dvou oddělených rostlin pro vytvoření nové rostliny, což může být využito pro vytvoření zelené stěny nebo střechy.

Granulát minerálního vlákna

izolační materiál, který se skládá z minerálních vláken a který se používá k izolaci stěn a stropů.

Gravitace

síla, která působí dolů na stavební konstrukce, což je důležité pro výběr a správnou aplikaci izolace.

Gravitace tepelného výměníku

tepelný výměník, který využívá přirozeného pohybu teplého a studeného média, což zlepšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.

Green roof

střecha pokrytá rostlinami, která slouží k ochraně proti UV záření a zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Gruntovní tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo využívající teplotu země pro vytápění a ochlazování budov.

Guma

elastický materiál používaný pro těsnění a izolaci, vyráběný z přírodního kaučuku nebo syntetických polymerů.

Guma butyl

syntetická guma vyráběná z butylenu, používaná pro těsnění a izolaci v mnoha aplikacích, včetně střech a fasád.

Guma EPDM

speciální druh gumy používaný pro hydroizolace a těsnění vodních nádrží, střech, fasád a dalších stavebních aplikací.

Guma na izolaci

elastická guma používaná k izolaci trubek, potrubí a dalších stavebních konstrukcí.

Guma na těsnění

elastická guma používaná k těsnění stavebních spojů, což snižuje ztráty tepla a ochraňuje proti pronikání vody.

Guma neopren

syntetická guma s vysokou odolností proti chemikáliím a teplotě, používaná pro těsnění a izolaci v mnoha aplikacích, včetně střech a bazénů.

Guma PVC

druh syntetické gumy vyráběné z polyvinylchloridu, která se používá pro těsnění a izolaci v různých aplikacích, jako jsou střechy, bazény a podlahy.

Gumičky na zateplovací systémy

speciální gumičky používané pro upevnění izolačních materiálů na stavební konstrukce.

Guterový systém

systém pro odvod srážkové vody z budovy, který je důležitý pro ochranu proti vlhkosti a vzniku plísní.

Gypsum

materiál používaný k výrobě sádrokartonových desek, které se často používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Heat pump

zařízení pro vytápění a ochlazování budov, které využívá přirozenou tepelnou energii prostředí.

Heat recovery ventilation

větrací systém, který umožňuje zpětné získání tepla z odcházejícího vzduchu a využití ho k vytápění budovy.

High

performance insulation

Hliněné cihly

stavební materiál vyrobený z hlíny, který se používá pro stavbu zdí a dalších stavebních konstrukcí.

Hliněný strop

strop vyrobený z hlíny a dalších přírodních materiálů, který se používá pro vnitřní izolaci a zateplení.

Hliníkové fólie

tenké pláty z hliníku, které se používají jako izolace nebo ochrana

Hliníkové panely

lehké a odolné panely používané k zateplení stěn a stropů, které mají vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Hliníkové parozábrany

vrstva z hliníkových fólií nebo membrán, která brání průniku vodních par do stěn nebo stropů.

Hliníkové tepelné izolace

izolační materiál z hliníkových fólií, který se používá ke snížení tepelných ztrát v budovách

Horizontální izolace

izolace používaná k ochraně proti vlhkosti a vodě pronikající ze země do základové desky budovy.

Horizontální izolace

izolace používaná k ochraně proti vlhkosti a vodě pronikající ze země do základové desky budovy.

Horizontální izolace

izolace pod úrovní země, která chrání před vlhkostí a vodou

Horizontální vlhkostní bariéra

izolační materiál používaný k ochraně základů a základové desky budovy před vlhkostí a vodou.

Horizontální zateplování

zateplování zemního pláště nebo stěn pod úrovní země

Hotové štuky

suché stavební směsi, které se používají pro rychlé a efektivní vytvoření hladkých stěn a stropů.

Hrnkové kotvy

speciální druhy kotvících prvků, které se používají pro uchycení izolací na stěnách

Hrubá stavba

fáze výstavby budovy, která zahrnuje stavbu nosných stěn, stropů a dalších konstrukcí.

Hrubá stavba

fáze výstavby budovy, která zahrnuje stavbu nosných stěn, stropů a dalších konstrukcí.

Hustota materiálu

poměr mezi hmotností materiálu a jeho objemem, určuje jeho pevnost a izolační schopnosti

Hydrofobicita

vlastnost materiálu odolávající pronikání vody a vlhkosti, což je důležité pro výběr a správnou aplikaci izolace.

Hydrofobní impregnace

ochranná vrstva používaná k zabraňování pronikání vlhkosti do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Hydrofobní impregnace

proces aplikace chemického prostředku na povrch materiálu, který zamezuje pronikání vody a zvyšuje jeho odolnost proti vlhkosti.

Hydrofobní materiál

materiál, který má schopnost odpuzovat vodu a odolávat jejímu pronikání

Hydrofobní nátěry

ochranná vrstva používaná k zamezení pronikání vody a vlhkosti do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Hydrofobní omítky

ochranná vrstva používaná k zamezení pronikání vlhkosti a vody do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Hydrofobní střešní krytiny

střešní krytiny s ochrannou vrstvou, která zabraňuje pronikání vlhkosti, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost střechy.

Hydroizolace

proces k zamezení pronikání vody do stavební konstrukce, což se používá k ochraně před vlhkostí a plísní.

Hydroizolační fólie

materiál používaný k ochraně před pronikáním vody a vlhkosti, který se často používá pro izolaci stavebních konstrukcí.

Hydrotermické podmínky

prostředí s určitou vlhkostí a teplotou, které je důležité při výběru a aplikaci izolace.

Hygroskopický materiál

materiál, který dokáže absorbovat vlhkost z okolí a udržet ji v sobě

Infratopení

technologie vytápění budov pomocí tepelných paprsků, což je účinný způsob, jak snížit náklady na vytápění.

Isolační materiály na bázi kameniva

materiály používané pro izolaci budov na bázi kamenné vlny, které mají vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Izolace

jedná se o proces, při kterém se zamezí přenosu tepla mezi dvěma různými materiály nebo oblastmi.

Izolace

proces oddělování dvou různých materiálů nebo prostředí k zamezení přenosu tepla, zvuku a dalších vlastností.

Izolace dutin

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku v dutinách stěn, stropů a podlah.

Izolace dveří a oken

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz dveře a okna budovy.

Izolace mezi nosníky

izolace používaná pro ochranu proti přenosu tepla a zvuku mezi nosníky podlahy nebo stropu.

Izolace pod krytinou

izolace používaná pod krytinou střechy k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz střešní konstrukci.

Izolace podhledu pomocí PUR panelů

izolační panely, které se používají k izolaci podhledů.

Izolace podlah

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku mezi podlažími budovy.

Izolace potrubí

izolace používaná k ochraně potrubí před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti.

Izolace pro vazníkový krov

izolace, která se používá k izolaci střešního krovu.

Izolace proti vibracím

izolace používaná k ochraně proti přenosu vibrací a hluku mezi různými stavebními materiály - izolační materiály s vysokou tepelnou účinností, které snižují náklady na vytápění a zlepšují energetickou účinnost.

Izolace stěn

proces, při kterém se k vnitřní stěně budovy přidá izolační materiál, který snižuje tepelnou ztrátu.

Izolace stěn

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz stěny budovy.

Izolace stropů

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku mezi podlažími budovy.

Izolace střechy

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz střechu budovy.

Izolace trubek

izolace používaná k ochraně trubek před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti.

Izolace trubek v podlahách

izolace používaná k ochraně trubek před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti v podlahových konstrukcích.

Izolace venkovního obložení

izolace používaná pro zateplení vnějšího pláště budovy, jako jsou fasády a stěny.

Izolační deskové materiály

materiály, jako jsou polystyrenové nebo minerální desky, používané pro izolaci budov.

Izolační materiál

to je materiál, který je používán k izolaci stavebních konstrukcí, jako jsou stěny, stropy a podlahy.

Izolační materiály

materiály používané k oddělení dvou různých materiálů nebo prostředí k zamezení přenosu tepla, zvuku a dalších vlastností.

Izolační prášky

materiály používané k vylepšení izolačních vlastností stavebních materiálů.

Jádrová deska

konstrukce tvořená z betonu a oceli, která slouží k podpoře nosných stěn a stropů budovy.

Jádrová deska s izolací

jádrová deska s integrovanou izolací pro snadnou montáž a zvýšení izolačních vlastností.

Jádrová izolace

izolace používaná pro ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jádrech budov.

Jádrová stavebnice

stavební systém, který se skládá z prefabrikovaných panelů, které se mohou rychle a snadno sestavit.

Jádrové schodiště

schodiště v jádře budovy používané k dopravě osob mezi patry budovy.

Jádrové vedení

izolované vedení pro elektřinu nebo jiné přenosy, které procházejí jádrem budovy.

Jádrové vodící lišty

speciální lišty používané k podpoře a vedení skupiny kabelů nebo vodičů.

Jádrové zdivo

druh zdiva v budovách, které se skládá z betonových panelů spojených do celku.

Jádrový beton

druh betonu obsahující ocelovou výztuž pro zvýšení pevnosti a odolnosti.

Jádrovými příčkami oddělené podlaží

konstrukce podlaží oddělené jádrovými příčkami, což snižuje šíření hluku a zlepšuje izolaci.

Jazykové spoje

spoje mezi stavebními prvky, které pomáhají zvýšit izolační schopnosti stavebního systému.

Jednoduchá ochranná vrstva

ochranná vrstva aplikovaná na izolaci, aby byla chráněna před vnějšími vlivy, jako jsou například UV záření a povětrnostní podmínky.

Jednoduché zateplování

proces zateplení stěn pomocí jednoduchých izolačních materiálů, jako jsou minerální desky nebo polystyrenová izolace.

Jednokomponentní izolační pěny

izolační materiály používané pro zateplení a izolaci budov, které jsou jednoduché na použití.

Jednoúčelová izolace

izolace používaná pro konkrétní účely, jako jsou například tepelná izolace nebo zvuková izolace.

Jednovrstvá hydroizolace

hydroizolační vrstva používaná pro ochranu budovy před vlhkostí a vodou.

Jednovrstvá izolace

izolace používaná pro zateplení a ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jedné vrstvě.

Jednovrstvá střecha

střešní konstrukce tvořená jednou vrstvou materiálu, která slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům.

Jemná mechanická úprava

proces úpravy povrchu materiálu pro lepší přilnavost izolace nebo ochranné vrstvy.

Jemný beton

beton, který obsahuje méně štěrku a písku, což způsobuje jemnější povrch a lepší izolační vlastnosti.

Jemný betonový nátěr

povrchový nátěr používaný pro ochranu betonových stěn a podlah.

Jemný štuk

povrchová úprava stěn a stropů používaná pro zlepšení estetiky a krytí prasklin a nedokonalostí.

Jemný vápenocementový omítací tmel

lehce aplikovatelný tmel používaný pro naplnění prasklin a otvorů v konstrukci budovy.

Jílové zdivo

zdivo z jílu, které má vynikající izolační vlastnosti a pomáhá udržovat konstantní teplotu uvnitř budovy.

Kalkulačka úspor energie

nástroj pro výpočet úspor energie a snížení nákladů na energie při používání různých typů izolace a zateplení.

Klimatizace

systém používaný k udržení vhodné teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu uvnitř budovy.

Kombinovaná izolace

kombinace různých typů izolace, jako jsou například deskové materiály a izolační pěny, pro lepší izolační schopnosti.

Komerční zateplení

zateplení budovy používané pro komerční účely, jako jsou kancelářské budovy, sklady nebo obchodní centra.

Komorová izolace

izolace vytvořená v komorách stěn nebo stropů, která zajišťuje vynikající izolační vlastnosti a zlepšuje akustickou izolaci.

Kompletní zateplení

proces zateplení budovy pomocí různých materiálů pro dosažení co nejlepších izolačních vlastností.

Kompozitní izolace

izolační materiál složený z několika vrstev různých materiálů, které se doplňují ve svých izolačních vlastnostech.

Kondenzace

vzniká, když se teplý a vlhký vzduch setká s chladnými stěnami nebo okny. Může vést k tvorbě plísní a poškození stavebních konstrukcí.

Kondenzace

jev vzniku vodních kapek na studených površích, který může být důsledkem nízké účinnosti izolace a vysoké vlhkosti vzduchu.

Kondenzační kotel

kotel, který využívá kondenzaci páry vodní páry, aby uvolnil energii, což vede k lepší účinnosti a menším emisím oxidů dusíku.

Kondenzát

kapalina vznikající při kondenzaci vodních par, která může způsobit poškození konstrukce budovy, pokud není odvedena správně.

Kontaktní zateplení

způsob zateplení, kdy je izolace připojena přímo k povrchu konstrukce a není mezi nimi mezera.

Konvekce

přenos tepla prouděním plynu nebo kapaliny.

Korková izolace

izolace vyrobená z korkové kůry, která má vynikající izolační vlastnosti a je šetrná k životnímu prostředí.

Koroze

proces poškození materiálu v důsledku chemické reakce s prostředím, jako je například oxidace kovů nebo účinky solí na beton.

Kotevní systémy

systémy používané k upevnění izolace na konstrukci budovy, jako jsou například hmoždinky nebo šrouby.

Koupelnové větrání

systém větrání, který zajišťuje odvod vlhkosti a zápachu z koupelny a zabraňuje tak vzniku plísní a houbových infekcí.

Krokve

stavební prvek v podobě skloněného nosníku, který slouží k podpoře střešní konstrukce.

Krupicová izolace

izolační materiál vyráběný z celulózy nebo recyklovaných novin, který má vynikající izolační vlastnosti a zároveň je šetrný k životnímu prostředí.

Kryté zateplení

zateplení budovy pomocí izolačního materiálu umístěného uvnitř stavebních prvků, jako jsou cihly, betonové bloky nebo panely.

Krytý systém zateplení fasády

zateplení fasády pomocí izolačního materiálu umístěného pod vrstvou fasádního obkladu.

Křemičitý aerogel

velmi lehký a porézní materiál s vynikajícími izolačními vlastnostmi, který se používá k izolaci stěn, stropů a podlah.

Křídlová okna

okna skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Křídlové dveře

dveře skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Kvalita materiálů

specifikace vlastností a parametrů materiálů používaných pro izolaci a zateplení, aby byly účinné a kvalitní.

Kvalita vzduchu v interiéru

měření a kontrola úrovně znečištění vzduchu v budově a jejích dopadů na zdraví obyvatel.

Kvalita zateplení

měření a kontrola účinnosti zateplení budovy a jejího vlivu na úsporu energie.

Kvalitativní požadavky na izolaci

specifikace vlastností a parametrů, které musí izolace splňovat, aby byla účinná a kvalitní.

Kvalitativní požadavky na stěny

specifikace vlastností a parametrů, které musí stěny budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Kvalitativní požadavky na strop

specifikace vlastností a parametrů, které musí strop budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Kvalitativní požadavky na zateplení fasády

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení fasády splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení podkroví

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podkroví splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení podlahy

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podlahy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení stavebních otvorů

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stavebních otvorů splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení stropu podkrovního bytu

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stropu podkrovního bytu splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení střechy

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení střechy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Kvalitativní požadavky na zateplení terasy

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení terasy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Lambda koeficient

koeficient, který určuje tepelnou vodivost izolačního materiálu a jeho schopnost zpomalit přenos tepla.

Lambdové číslo

jedná se o měřítko tepelné vodivosti materiálu. Čím nižší je lambdové číslo, tím lépe izoluje materiál před teplem.

Laminátové podlahy s izolací

podlahový materiál s integrovanou izolací, který snižuje tepelné ztráty a zlepšuje akustickou izolaci.

Lapač vlhkosti

stavební prvek používaný k zachycení a odvádění vlhkosti z budovy, aby se snížila pravděpodobnost vzniku plísní a dalších problémů spojených s vlhkostí.

Látka na impregnaci

speciální látka používaná pro impregnaci a zlepšení voděodolnosti izolačních materiálů.

Látkové pásy na zateplení

textilní pásy používané k připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Látkové pásy pro zateplení stropu

textilní pásy používané k připevnění izolačních materiálů na strop.

Látkové pytle na zateplení

textilní pytle používané k přepravě a ukládání izolačních materiálů.

Látkové sítě na zateplení

textilní sítě používané k připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Látkový plášť pro izolaci

textilní plášť používaný k obalování a ochraně izolačních materiálů.

Lavice na okenní parapet

stavební prvek umístěný pod oknem, který slouží k ochraně a izolaci okenního otvoru.

Lem z minerálních desek

lemování okolo oken a dveří, které slouží k odizolování těchto oblastí.

Lepící pás pro zateplení stropu

samolepicí pás používaný pro připevnění izolačních materiálů na strop.

Lepící páska pro izolaci

samolepicí páska používaná pro utěsnění spár mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky.

Lepící pěna pro izolaci

pěnový materiál používaný pro zaplnění mezer a dutin mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky.

Lepící tmel pro zateplení

speciální tmel používaný pro připevnění izolačních desek na fasádu budovy.

Lepidlo na zateplení

speciální lepidlo používané pro připevnění izolačních materiálů na fasádu budovy.

Letokruhová izolace

izolace vyrobená z dřeva s vysoce účinnou tepelnou izolací, která je ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

Letvování

montážní technika, která se používá pro připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Límcová střecha

typ střechy, která má tvar lichoběžníku a skládá se z dvou střešních ploch a jedné lichoběžníkové střešní části.

Lisovaná izolace

izolační materiál vyráběný tlakovým lisováním, který je pevný a odolný.

Litinová krbová kamna

krbová kamna vyrobená z litiny, která mají vynikající tepelnou výkonnost a trvanlivost.

Mansardy

typ střechy, která má svahy na obou stranách a umožňuje využití prostoru pod střechou.

Mastek

těsnící hmota používaná k utěsnění spojů v instalacích klimatizace, vytápění a dalších stavebních systémech.

Materiálový koeficient tepelné roztažnosti

vlastnost materiálů, která udává, jak moc se materiál rozpíná nebo smršťuje s růstem nebo poklesem teploty.

Měděná izolace

izolační materiál vyrobený z mědi s vysokou tepelnou izolací, který se používá pro izolaci potrubí a dalších stavebních prvků.

Měděné okapy a svody

sestavy pro sběr a odvod dešťové vody z mědi, které se používají pro odvod srážkové vody z krovu a fasády budovy.

Měděné plechy pro zateplení

plechy vyrobené z mědi, které se používají pro zateplení střech a fasád budov.

Měděné vodící profily

profily vyrobené z mědi, které slouží jako ochrana a stabilizace izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Měděné vodící rohože

speciální rohože vyrobené z mědi, které se používají jako ochrana izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Mechanické uchycení izolace

metoda uchycení izolačního materiálu pomocí mechanických upevňovacích prvků, jako jsou šrouby, hmoždinky a podobně.

Metoda sání

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí speciálního zařízení, které umožňuje vysát materiál do stavebních prvků a dutin.

Mikropóry

malé dutinky v izolačních materiálech, které jsou schopny zachytit vzduch a zlepšit tak tepelnou a zvukovou izolaci.

Mineralizovaný skleník

skleník vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou izolací a odolností proti vlhkosti, který se používá pro pěstování rostlin v nepříznivých klimatických podmínkách.

Minerální desky na zateplení

desky vyrobené z minerálních vláken, které se používají pro izolaci stěn, stropů a střech.

Minerální izolace

izolační materiál vyráběný z minerálních vláken, který má vysokou tepelnou a zvukovou izolaci.

Minerální vlna

izolační materiál vyrobený z minerálních vláken, který se používá pro tepelnou a zvukovou izolaci stavebních prvků.

Minerální vložky

izolační vložky vyráběné z minerálních vláken, které se používají pro zlepšení tepelné a zvukové izolace mezi stavebními prvky.

Mlha na izolaci

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí rozprašování mikroskopických kapiček materiálu, které se usazují na povrchu a vytvářejí izolační vrstvu.

Modifikovaná pěna

speciální pěnový materiál používaný pro izolaci a utěsnění stavebních prvků, který se po aplikaci modifikuje a zlepšuje tak své vlastnosti.

Modifikovaná pěna pro izolaci

pěnový materiál používaný pro zaplnění mezer a dutin mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky, který se po aplikaci modifikuje a zvyšuje tak svou pevnost.

Mokrá stěrková omítka

omítka aplikovaná na povrch stěny pomocí stěrkové pistole, která se pak vysycháním stane tvrdou a pevnou.

Mokré foukaná izolace do dutin

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se fouká do dutin a prostor, které chceme izolovat.

Mokré foukání izolace

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se vstřikuje do prostoru, který chceme izolovat.

Mokré střešní izolace

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí nátěru nebo posypu materiálu na střešní povrch a jeho následného zasychání.

Mokrý způsob aplikace

metoda aplikace izolačního materiálu, která využívá tekutý materiál a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Mokrý způsob výroby

metoda výroby izolačních materiálů, která využívá tekutého materiálu a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Montážní otvory

otvory v konstrukci budovy, které se používají k instalaci okenních a dveřních rámečků.

Montážní pěna

speciální pěna používaná pro utěsnění a izolaci stavebních prvků.

Montážní pěna

speciální pěnový materiál používaný k utěsnění spojů mezi stavebními prvky a vytvoření izolační vrstvy.

Mrazuvzdorná izolace

izolační materiál, který je odolný proti extrémním teplotním podmínkám, jako je mraz a sníh.

Multibariera

komplexní systém izolace, který kombinuje více vrstev izolačních materiálů a překážek, aby dosáhl maximální tepelné a zvukové izolace.

Multiplex

materiál složený z více vrstev dřevotřískových desek slepených speciálním lepidlem, který se používá jako konstrukční prvek stropů a podlah.

Mytí fasád

speciální metoda čištění fasád, která umožňuje odstranění nečistot a zároveň ochranu povrchu fasády.

Nadstřešní izolace

izolační materiál aplikovaný na vrchol střechy nebo nad stropem, který minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Nadzemní podlahová konstrukce

konstrukce podlahy nad úrovní terénu, která musí být správně izolována pro zajištění tepelné a zvukové izolace.

Náklady na izolaci

celkové náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí.

Nanotechnologie v izolaci

technologie, která využívá nanomateriálů pro výrobu izolačních materiálů s vynikajícími tepelně

Nárazová zátěž

vliv náhlých změn teploty nebo vlhkosti na izolaci, které mohou vést k její degradaci a snížení tepelně

Nárazová ztráta tepla

ztráta tepla v důsledku náhlých změn teploty nebo vlhkosti v prostoru, což může vést k neúspěchu izolačního systému a zvýšení nákladů na vytápění a chlazení.

Nárazuvzdorná izolace

izolační materiál s vysokou odolností proti nárazům, který minimalizuje riziko poškození izolace a zajišťuje dlouhou životnost systému izolace.

Nástěnné topení

způsob vytápění, který využívá tepelně

Nátěrová izolace

metoda izolace, která využívá speciální izolační nátěry na stěnách, stropu nebo podlaze.

Nátěrová vrstva

vrstva izolačního materiálu aplikovaná na povrch stavebního prvku pomocí nátěru nebo spreje.

Návětrné mříže

otvory v exteriérových stěnách nebo střeše, které slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení větrání v budově.

Návratnost investice do izolace

doba, po které jsou náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí vykompenzovány úsporami na vytápění a chlazení.

Návrh izolace

proces navrhování izolace pro stavební konstrukce a objekty na základě požadovaných tepelně

Nehořlavá izolace

izolační materiál s vysokou odolností proti ohni, který nehoří a nešíří plamen.

Nejlepší izolační materiál

izolační materiál s nejvyššími tepelně

Nekapavý izolační materiál

izolační materiál, který nekapá a nevytváří kondenzaci, což minimalizuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Nekondenzující izolace

izolační materiál s vysokou parotěsností, který minimalizuje tvorbu kondenzátu a zabraňuje tak vzniku plísní a hniloby.

Nenarušená izolace

stav izolace, kdy je materiál izolace neporušený a nevystavený vnějším vlivům, což minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou izolaci.

Neprůzračná izolace

izolační materiál, který minimalizuje průchod světla, ale zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Neprůzvučnost

vlastnost materiálů a konstrukcí, která omezuje průchod zvuku mezi různými místnostmi nebo prostorami.

Netoxická izolace

izolační materiál bez škodlivých chemikálií, který minimalizuje riziko zdravotních problémů spojených s vdechováním škodlivých látek.

Nivelace podlahy

proces vytvoření rovného a vyrovnávaného podkladu pro položení podlahové krytiny, často prováděný pomocí samonivelačních stěrkových hmot.

Nízkoenergetické domy

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie na vytápění a chlazení a využívaly obnovitelné zdroje energie.

Nízkoteplotní izolace

izolační materiál s vynikajícími tepelně

Normy pro izolaci

soubor předpisů a směrnic, které stanovují minimální požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a objektů.

Nosné stěny

stěny, které podpírají konstrukční zatížení budovy, a které mohou být izolovány pro zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Nová generace izolačních materiálů

inovativní izolační materiály s vysokou tepelnou odolností a odolností proti vlhkosti, jako jsou aerogely nebo sklolaminátové materiály.

Nucená ventilace

systém větrání, který využívá mechanického větrání pro zajištění kvality vnitřního ovzduší a odvod vlhkosti z budovy - izolačními vlastnostmi.

Nucený průvan

přirozený proud vzduchu, který je zesílen umělým větráním a slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení vnitřního klimatu budovy.

Nulová energetická budova

budova s tak vysokou energetickou účinností, že může být napájena výhradně z obnovitelných zdrojů energie a nevytváří žádné emise skleníkových plynů.

Objemová hmotnost

hmotnost materiálu na jednotku objemu, která se používá k určení pevnosti a izolačních vlastností materiálu.

Obrábění stavebního materiálu

proces zpracování a přizpůsobování stavebního materiálu pro konkrétní účel nebo konstrukci.

Ocelobetonová deska

konstrukce vytvořená z kombinace oceli a betonu, která má vynikající nosnost a tuhost.

Ocelová konstrukce

konstrukce vytvořená z ocelových prvků, které jsou odolné vůči tahu a tlaku a mají vynikající nosnost.

Odolnost vůči ohni

schopnost materiálu odolávat požáru, což minimalizuje šíření požáru a snižuje riziko poškození konstrukce.

Odsávací ventilátory

ventilátory používané k odvodu vzduchu z koupelen a kuchyní, které minimalizují vlhkost a zlepšují kvalitu vnitřního ovzduší - izolačními vlastnostmi při nízkých teplotách, který se často používá pro izolaci chladíren a skladovacích prostor.

Odstupňovaná izolace

izolační systém s různými vrstvami izolace, které mají různé tepelně

Odtokové potrubí

potrubí používané k odvádění vody z dešťových srážek z povrchu střechy nebo terasy - izolačních panelů namontovaných na stěnách, které teplo vysílají do místnosti.

Odvětrací komínky

komíny, které slouží k odvodu vzduchu a vlhkosti z budovy, aby se zabránilo tvorbě plísní a dalších problémů s vlhkostí.

Odvětrávaná fasáda

typ fasádního systému, který využívá ventilovaný prostor mezi fasádními panely a izolací pro odvod vlhkosti a zlepšení tepelné izolace.

Odvlhčovač vzduchu

zařízení používané k udržování optimální vlhkosti vnitřního ovzduší, což zlepšuje komfort a zdraví obyvatel budovy.

Odvod vlhkosti

proces odstraňování vlhkosti z budovy pomocí větrání nebo odvětrávání, což minimalizuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Ohebná izolace

izolační materiál, který se dokáže přizpůsobit tvaru a konfiguraci stavebního prvku, což minimalizuje tepelné mosty a zlepšuje tepelnou izolaci.

Ochrana proti vlhkosti

proces zajištění správného odvodu vlhkosti z konstrukce budovy, což minimalizuje riziko poškození konstrukce a vzniku plísní a houbových infekcí.

Ochrana před radonem

proces minimalizace množství radonu v budově, což minimalizuje riziko vzniku zdravotních problémů spojených s radonem.

Ochranná fólie

tenká vrstva materiálu používaná jako bariéra mezi izolací a konstrukcí, která chrání izolaci před vlhkostí a poškozením.

Ochranný nátěr

tenká vrstva materiálu aplikovaná na povrch, která chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami a poškozením - izolačních vlastností, požadavků na životní prostředí a finančních omezení.

Okapový systém

systém, který slouží k odvodu vody ze střechy budovy, čímž chrání fasádu a základy před vlhkostí.

Okenní parapet

část okenního otvoru umístěná pod oknem, která slouží k odvodu kondenzátu a minimalizaci úniku tepla.

Okenní parapet

část okna, která slouží jako ochrana proti srážkám a zároveň slouží jako dekorační prvek.

Olejová vana

zařízení používané k ukládání a vytápění oleje, které se používá pro vytápění budovy nebo pro průmyslové účely.

Oměření

proces měření rozměrů a geometrických charakteristik stavebních konstrukcí - izolačních vlastností.

Omezení tepelných mostů

proces minimalizace tepelných mostů v budově, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje energetickou náročnost budovy. Izolačními vlastnostmi, který minimalizuje únik tepla a snižuje náklady na vytápění a chlazení budovy.

Omítka

povrchová úprava stěn, která se aplikuje na betonovou nebo cihlovou konstrukci budovy.

Omyvatelná malba

typ nátěrového materiálu, který je odolný vůči vlhkosti a umožňuje snadnou údržbu a čištění.

Onduline

typ střešní krytiny vyrobený z lepenky impregnované asfaltem, který je odolný vůči vlhkosti a extrémním povětrnostním podmínkám.

Optická izolace

izolační materiál s vysokou optickou absorpcí, který minimalizuje průchod světla, ale zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Osazení oken

proces instalace oken do konstrukce budovy, což zahrnuje montáž a izolaci okolního prostoru.

Ošetření spár

proces utěsnění spár mezi stavebními prvky, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti. Izolační vlastnosti, což minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Otevírací mechanismus oken

zařízení, které umožňuje otevírání a zavírání oken, které mohou být manuálně nebo automatizovaně řízeny.

Otevřená izolace

izolační materiál s otevřenou strukturou, který umožňuje průchod vzduchu a vodní páry, což minimalizuje riziko kondenzace a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Ovládání topení

systém, který umožňuje řízení topení v budově, což zahrnuje nastavení teploty a časování topení.

Ovlhčení izolace

stav izolace, kdy je materiál nasáklý vlhkostí, což snižuje jeho tepelně

Panelová konstrukce

stavební konstrukce vytvořená z prefabrikovaných panelů, které jsou sestaveny na staveništi.

Panelové domy

bytové domy postavené z prefabrikovaných panelů, které jsou rychle a snadno montovatelné.

Pasivní domy

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly potřebu vytápění a chlazení, čímž snižují spotřebu energie.

Pásová izolace

typ izolace, která se aplikuje na základovou desku a slouží k minimalizaci ztrát tepla z konstrukce budovy. Izolační vlastnosti a může vést k růstu plísní a hniloby.

Pěnový beton

typ betonu, který obsahuje pěnové plnivo, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje váhu konstrukce.

Podlahový rošt na úhelníkových příložkách

rošt podlahy, který se skládá z rovných a nakloněných prvků, umístěných na úhelníkových podpěrách.

Polystyrenová izolace

typ izolace vyrobený z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a snadnou montáž.

Polystyrenový materiál

materiál, který se často používá k výrobě izolace a je vyroben z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a je snadno formovatelný.

Polyuretanová pěna

typ izolace, který se aplikuje ve formě pěny, která následně tvrdne a vytváří izolační vrstvu.

Polyuretanový tmel

typ tmelu, který se používá k zaplnění mezery mezi dvěma materiály, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Posouzení objektů

proces posuzování stavebních konstrukcí a materiálů, aby se zjistila jejich pevnost a spolehlivost.

Povalový strop

strop, který se skládá z podpěrných trámů a překladech, které vytvářejí větší prostor pro skladování nebo bydlení.

Prkenný nebo fošnový záklop

vrstva, která se umisťuje mezi střešní konstrukcí a krytinou, aby snížila tepelnou ztrátu a vytvořila prostor pro izolaci.

Protipožární izolace

izolace, která snižuje šíření požáru v budově a minimalizuje poškození konstrukce.

Průduchy

otvory v konstrukci budovy, které slouží k odvodu vzduchu a minimalizaci kondenzace a plísní.

Předkládací schodiště

typ schodiště, které se skládá z jednotlivých modulů, které se předem připraví a následně sestaví na staveništi.

Předokenní žaluzie

druh žaluzií, které se instalují před okny a slouží k regulaci světla a tepla, které vstupuje do budovy.

Předsazená fasáda

typ fasády, která se skládá z vrstvy izolace a dekorační vrstvy oddělené vzduchovou mezivrstvou.

Přechodová izolace

izolace, která se aplikuje na spojovací místa mezi stavebními prvky, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Přepážka

stavební prvek sloužící k oddělení prostorů v budově, který může být vyroben z různých materiálů a může mít různou tloušťku pro zlepšení izolačních vlastností.

Převlaková krytina

typ krytiny, který se aplikuje na střechy s nízkým sklonem a má vynikající vodotěsnost.

Příčná vazba

stavební technika, která se používá k vytvoření pevné a stabilní konstrukce ze dřeva nebo kovu.

Přídavná izolace

izolace, která se aplikuje na již existující izolaci, což zlepšuje její izolační vlastnosti.

Příkonová tepelná ztráta

množství tepla, které uniká z budovy kvůli špatné izolaci nebo chybějícímu tepelnému krytu.

Přikrytí

proces pokrytí střechy nebo fasády budovy vhodným materiálem, který chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami.

Příměs

přidání malého množství dalšího materiálu k hlavnímu materiálu, aby se zlepšily jeho vlastnosti, například tepelná vodivost nebo trvanlivost.

Příprava podkladu

proces přípravy podkladu pro instalaci stavebních prvků, což zahrnuje čištění, vyrovnání a úpravu povrchu.

Přírodní izolace

typ izolace vyrobený z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, dřevo, korek nebo konopí.

Přírodní větrání

systém, který umožňuje proudění čerstvého vzduchu do budovy pomocí přirozeného větru, což minimalizuje potřebu umělého větrání a klimatizace.

Přírubová izolace

izolace, která se aplikuje na okrajové profily oken a dveří, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Přístupová střecha

střecha, která slouží k přístupu k údržbě střechy hlavní budovy.

Přívod vzduchu

systém, který umožňuje přívod čerstvého vzduchu do budovy, což minimalizuje výskyt plísní a houbových infekcí.

Příznivé klima

klimatické podmínky, které umožňují úspěšnou instalaci izolace a minimalizují riziko poškození konstrukce.

Půdní izolace

izolace, která se aplikuje na podlahu půdy nebo strop podkroví, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Pultové střechy PU

střechy s jedním svahem, které jsou často používány pro svou jednoduchost a moderní vzhled.

Pylové filtry

filtry, které se používají k odstranění pylu a nečistot z ovzduší v budově.

Pyrostat

zařízení, které automaticky reaguje na nárůst teploty v místnosti a spouští protipožární opatření.

Radiátor

zařízení, které využívá přívod horké vody k ohřívání vzduchu v místnosti, zvyšuje komfort a snižuje náklady na vytápění.

Rámy dveří

konstrukce, která drží dveře na místě a může být vyrobena z různých materiálů, jako je například dřevo nebo kov, a může být zateplená pro zlepšení izolačních vlastností.

Rámy oken

konstrukce, která drží okno na místě a může být vyrobena z různých materiálů, jako je například dřevo nebo kov, a může být zateplená pro zlepšení izolačních vlastností.

Reakční doba

doba, po kterou trvá, než izolace zcela tvrdne nebo vysychá a nabývá plné izolační síly.

Recyklovaný materiál

materiál, který byl předtím použit v jiném produktu, ale byl zpracován a upraven pro použití v novém produktu, což pomáhá snižovat odpad a ochranu životního prostředí.

Reflexní izolace

typ izolace, který odráží teplo zpět do místnosti, místo aby ho absorboval, což pomáhá udržovat interiér budovy teplejší.

Reflexní izolace

izolační materiál, který obsahuje reflexní vrstvu, která odráží teplo zpět do místnosti a snižuje tak energetické náklady.

Regulace vlhkosti

proces udržování správné úrovně vlhkosti v budově, což zabraňuje růstu plísní a dalších problémů s kvalitou vzduchu.

Regulace vlhkosti

proces monitorování a udržování optimální úrovně vlhkosti v místnosti, což může mít pozitivní vliv na kvalitu vzduchu a minimalizaci problémů s kondenzací a plísněmi.

Regulátor vlhkosti

zařízení, které monitoruje a udržuje optimální úroveň vlhkosti v místnosti, což pomáhá minimalizovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Rekonstrukce

proces opravy nebo modernizace stávající budovy nebo její části, včetně zateplení a výměny izolace.

Rekonstrukce

proces úpravy a obnovy staršího objektu, včetně jeho izolace a zateplení.

Replikace

proces opakování výrobního procesu izolace, aby se dosáhlo konzistentních výsledků.

Revizní lávka

otevírací kryt, který slouží k přístupu k potrubím a jiným vnitřním částem budovy pro účely údržby a oprav.

Rezistence

množství tepelné energie, kterou materiál nebo konstrukce dokáže odolat, než začne ztrácet své izolační vlastnosti.

Režim větrání

množství vzduchu, které je vyměňováno v místnosti, a které je důležité pro udržení kvality vzduchu a minimalizaci problémů s kondenzací a plísněmi.

Rigidní izolace

typ izolace, která je velmi pevná a neroztahuje se nebo nesráží se pod tíhou, což umožňuje dlouhodobou ochranu proti teplu a vlhkosti.

Rigidní skum

tvrdá, pěnová izolace, která se používá především u konstrukcí s vysokou pevností, jako jsou například stropy.

Riziko kondenzace

riziko, které hrozí, když se vodní páry dostanou na chladný povrch a kondenzují se na něm, což může vést k vzniku plísní a dalších problémů s kvalitou vzduchu.

Rockwool

druh minerální izolace, který je vyroben z bazaltových hornin a má vynikající izolační vlastnosti.

Rostlinná izolace

izolace vyrobená z rostlinných vláken, jako je například konopí, které mají vynikající izolační vlastnosti a jsou ekologicky šetrné.

Roury pro vytápění

trubky, které přivádějí horkou vodu nebo páru do radiátorů, aby se ohřála místnost.

Rovinná střecha

druh střechy, která má rovný povrch a je často využívána jako terasa nebo zelená střecha.

Rovinný difúzní odpor

schopnost materiálu odolat průchodu vodních par, které mohou způsobit problémy s kondenzací.

Rovnoměrné zateplení

proces zateplení, který zajišťuje, že izolace je rovnoměrně rozložena po celé ploše stěn nebo stropů, aby se minimalizovaly mezery a tepelné mosty.

Rozpěrné profily

kovové profily, které se používají k uchycení a udržení izolace na místě, zejména u stropů a stěn.

Roztažnost

schopnost materiálu expandovat a kontrahovat v reakci na změny teploty, což může mít vliv na jeho izolační vlastnosti a celkovou kvalitu.

Růstová izolace

izolace, která obsahuje speciální složky, které zabraňují růstu plísní a bakterií.

Růstové faktory

faktory, které ovlivňují růst plísní a hub, jako je například teplota a vlhkost, a mohou být minimalizovány pomocí správné izolace a regulace vlhkosti.

Růstové inhibitory

chemikálie, které se přidávají do izolačních materiálů, aby zabraňovaly růstu plísní a hub.

R-value

míra odolnosti izolace proti tepelnému průchodu, čím vyšší R - value, tím lepší izolace.

Sanace vlhkosti

proces odstraňování nebo minimalizace vlhkosti v budově pomocí různých technik, jako je izolace a větrání.

Skelná vata

izolační materiál vyráběný z recyklovaného skla, který se používá jako tepelná a zvuková izolace.

Skelná vlna

izolační materiál vyrobený z taveného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Skelné vločky

druh izolačního materiálu vyrobený z recyklovaného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Solární zisky

to jsou přírodní zdroje tepla a světla, které jsou získávány z okolního prostředí. Využívají se k snížení energetické náročnosti budovy.

Sololit

druh izolační desky vyrobené z drceného dřeva, která je velmi lehká a snadno se instaluje.

Spárová hmota

speciální maltová směs používaná k vyplnění mezer mezi cihlami nebo kameny při stavbě zdí.

Spárová izolace

izolační materiál instalovaný do mezer mezi stavebními prvky, jako jsou cihly, kameny nebo bloky, pro minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti budovy.

Stavební fyzika

obor, který se zabývá vlastnostmi stavebních materiálů a jejich interakcí s prostředím, včetně tepelného, vlhkostního a akustického chování.

Stavební izolace

materiály používané k izolaci budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Stavební pěna

expansní pěna používaná k utěsnění mezery a izolaci proti tepelným a zvukovým ztrátám.

Stěnová izolace

izolace použitá k minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti stěn budovy.

Stěnová jednotka

stavební prvek používaný k vytváření zdí, obvykle vyrobený z cihel, bloků nebo panelů.

Stěnové dýhy

tenké dřevěné desky používané jako povrchový materiál pro interiérové stěny.

Stínící plátno

materiál používaný k blokování slunečního záření a snižování teploty v interiéru budovy.

Stropní podhled

vnitřní strop, který je instalován pod stropem nad ním a slouží k estetickému vylepšení a izolaci proti hluku a tepelným ztrátám.

Strukturální izolace

izolace, která je součástí konstrukce budovy, například stěny nebo strop.

Střešní hřeben

vrchol střechy, kde se setkávají dvě střešní plochy, často vybavený hřebenovou krytinou nebo okapy.

Střešní konstrukce

rámová konstrukce, která podpírá střešní krytinu a přenáší její váhu na stěny nebo sloupy.

Střešní krytina

materiál pokrývající střechu, který chrání budovu před povětrnostními vlivy, jako jsou srážky, vítr a slunce.

Střešní nosiče

stavební prvky podpírající střešní krytinu a přenášející její váhu na střešní konstrukci.

Střešní okno

průhledový otvor ve střeše, který slouží ke zlepšení přirozeného osvětlení a větrání interiéru.

Střešní podhled

vnitřní strop v oblasti pod střechou, který slouží k estetickému vylepšení střešní konstrukce.

Střešní rošt

konstrukce z dřevěných trámů nebo kovových profilů, která podpírá střešní krytinu a zajišťuje její rovnoměrné rozložení.

Styropor

obchodní název pro extrudovaný polystyren, který je používán jako izolační materiál pro stěny a stropy.

Suchá montáž

metoda instalace izolačních materiálů a stavebních prvků bez použití mokré maltové směsi nebo lepidla.

Surová omítka

prvotní nátěr na stěnách, který slouží k vyrovnání povrchu a přípravě na konečný nátěr.

Syntetická izolace

izolační materiál vyrobený z umělých vláken, jako je např. skelná vlna nebo polystyren.

Syntetický pěnový materiál

izolační materiál vyráběný z umělých polymerů, který má vysokou tepelnou izolační schopnost a snadno se instaluje.

Systém kontroly vlhkosti

zařízení, které monitoruje a reguluje úroveň vlhkosti v místnosti, což může pomoci minimalizovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Systém zateplení fasády

technologie používaná k izolaci vnějších stěn budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Šikmá střecha

střecha s nakloněnou plochou, která umožňuje odvodnění dešťové vody

Šikminy Š

označení pro materiály, které se používají k výrobě šikmých střech nebo stěn.

Štěrková izolace

izolační materiál z kameniva a písku, který se používá jako ochrana proti vlhkosti a zemní vlhkosti

Štěrková malta

směs štěrkových kamenů a vápna nebo cementu, která se používá jako základ pro dlažby nebo dlaždice

Štěrková vrstva

vrstva z kameniva a písku, která se používá jako ochrana proti vlhkosti nebo jako základ pro betonové konstrukce

Štuk

dekorativní vrstva na zdi nebo stropu vytvořená z vápenné nebo sádrové směsi a umělecky zpracovaná

Štuková izolace

izolační materiál na bázi sádry, který se používá jako tepelná a zvuková izolace

Štuková sádra

sádra, která se používá k výrobě štuků nebo k opravám stropů a stěn

Štukování

proces aplikace a úpravy vrstvy sádry nebo cementu na stěny nebo stropy

Štukové lišty

dřevěné nebo kovové lišty, které se používají k vytvoření dekorativních prvků ve štukování

Štukový profil

dekorativní tvarovaný prvek používaný pro zdůraznění rohů, hran nebo okrajů stěn nebo stropů.

Tepelná izolace

materiál používaný k omezování přenosu tepla mezi různými oblastmi budovy, což zlepšuje energetickou účinnost a komfort uvnitř budovy.

Tepelná propustnost

míra přenosu tepla skrz materiál nebo konstrukci, měřená v W/mK.

Tepelná vodivost

schopnost materiálu přenášet teplo, měřená v W/mK.

Tepelné čerpadlo

zařízení, které přeměňuje teplo z venkovního vzduchu, půdy nebo vody na teplo pro vytápění budovy.

Tepelné mosty

oblasti s vyššími tepelnými ztrátami než okolní prostředí, často způsobené slabým nebo narušeným izolačním materiálem nebo nepřerušenou tepelnou vodivostí materiálů.

Tepelné zrcadlo

zařízení používané k odrazu tepla od okenních skel, což zlepšuje energetickou účinnost a pohodlí uvnitř budovy.

Tepelný činitel

materiál používaný v tepelných čerpadlech, který přenáší teplo z jednoho prostředí do druhého.

Tepelný odpor

měření schopnosti materiálu blokovat přenos tepla; čím vyšší je hodnota tepelného odporu, tím lepší je izolační vlastnost materiálu.

Teplota rosného bodu

teplota, při které se za daných podmínek začínají kondenzovat vodní páry ve vzduchu, což může vést k problémům s vlhkostí v budově.

Teplotní gradient

rozdíl teploty mezi dvěma body v materiálu nebo konstrukci, což může způsobit tepelné ztráty a kondenzaci vlhkosti.

Teplotní izolace

izolační materiál používaný k omezení přenosu tepla mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy.

Teplotní most

místo, kde dochází k výraznému zvýšení tepelné ztráty. Tyto oblasti se vyskytují například na místech, kde jsou stěny spojeny s podlahou, stropy nebo okny.

Teplotní spáry

mezery mezi stavebními prvky, které mohou způsobit tepelné mosty a ztráty tepla.

Termografický průzkum

metoda vizuálního testování, která měří teplotu povrchu stavebních prvků za účelem detekce tepelných mostů a dalších problémů s izolací.

Termoměření

proces měření teploty materiálů a okolního prostředí, který je důležitý pro řízení vytápění a chlazení budovy.

Těsnění okenních a dveřních otvorů

materiály používané k vytvoření těsného spojení mezi okny, dveřmi a stěnami, což snižuje ztráty tepla.

Těsnění penetrací

materiály používané k těsnému uzavření otvorů pro kabely, potrubí a další průchody v izolaci.

Tlaková odolnost

schopnost materiálu odolávat vnějším tlakům, jako jsou například nárazy větru nebo zemětřesení.

Tlaková pevnost

schopnost materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Tlaková zkouška

test, kterým se měří schopnost izolačního materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Tmavé barvy

barvy s nižší albedem, tedy schopností odrážet světlo, které mohou způsobit nadměrné vytápění a přehřívání v létě.

Tmelení

proces zaplnění mezer a trhlin mezi stavebními prvky speciální tmelem, obvykle používaný pro lepení a utěsňování konstrukcí a materiálů.

TOP

technické a organizační podmínky, které jsou nutné pro výstavbu a provoz staveb.

Topné těleso

zařízení sloužící k ohřevu vody nebo vzduchu v topné soustavě budovy.

Topné těleso

zařízení sloužící k ohřevu vody nebo vzduchu v topném systému.

Trámový strop TS

strop, který se skládá z trámových prvků, které jsou spojeny s podpěrami a vytvářejí prostor pro izolaci a další vrstvy.

Trámy

dlouhé a silné dřevěné nebo kovové prvky používané jako nosné prvky v konstrukcích stropů, stěn a střech.

Trhliny v izolaci

praskliny nebo mezery v izolačním materiálu, které mohou způsobit únik tepla a zvýšení energetických nákladů.

Třívrstvý systém zateplení

způsob zateplení, který se skládá ze tří vrstev: základní vrstvy omítky, izolační vrstvy a ochranné vrstvy z omítky nebo fasádních panelů.

Tuhá izolace

izolační materiál, který je pevný a pevně uchycený v konstrukci, jako jsou například izolační desky nebo pláty.

Tvarovatelná izolace

izolační materiál, který lze snadno přizpůsobit tvaru objektu, který má být izolován.

Tvarovka

stavební materiál vyrobený z betonu nebo keramiky, používaný pro stavbu zdí, sloupů, stropních desek a jiných konstrukcí.

Tvarovka z minerální vlny

tvarovka vyrobená z minerální vlny, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

Tvarovka z polystyrenu

tvarovka vyrobená z polystyrenu, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

UCP

systém určený pro izolaci stěn pomocí speciálních panelů, které umožňují rychlou a snadnou instalaci.

Ucpávka

materiál používaný k utěsnění mezery mezi stěnou a zateplovací deskou, čímž se zamezí průchodu vlhkosti a vzduchu.

Udržitelná izolace

izolační materiály vyráběné z obnovitelných zdrojů nebo recyklovaných materiálů, což snižuje negativní dopady na životní prostředí.

Uhlíková izolace

speciální druh izolace, který využívá vlastnosti uhlíku k odolnosti proti vysokým teplotám a chemickým látkám.

U-hodnota

měřítko pro tepelnou propustnost okna nebo dveří, což pomáhá při výběru vhodného materiálu pro izolaci.

U-hřeb

hliníkový profil ve tvaru U, používaný pro uchycení zateplovacích desek na stěny budov.

Ukládání izolace

proces správného uspořádání izolačního materiálu pro maximální efektivitu a minimalizaci tepelných mostů.

Ukládání izolace

proces ukládání a upevňování izolačního materiálu na správném místě, aby byla dosažena optimální účinnost izolace.

U-montáž

metoda montáže izolačního materiálu pomocí drátěného sítě a hmoždinek, která umožňuje snadnou aplikaci na nepravidelné povrchy.

Unikání tepla

ztráta tepla z budovy způsobená průchodem tepla skrz stěny, stropy, podlahy a další konstrukční prvky.

Úniky vzduchu

místa v budově, kudy uniká vzduch a způsobuje tepelné ztráty, jako jsou například trhliny v oknech nebo dveřích.

Upevnění izolace

proces upevňování izolačního materiálu na konstrukční prvky budovy pomocí různých technik a materiálů.

Uplatnění zateplení

využití zateplovacích materiálů pro zvýšení energetické účinnosti budovy.

Upravený dřevěný rošt

konstrukční prvek používaný pro uchycení zateplovacích desek na stěny budov, vyrobený z upraveného dřeva.

Určení tloušťky izolace

proces stanovení optimální tloušťky izolace pro dosažení požadované energetické účinnosti budovy.

Uspořádání střechy

design střechy, který umožňuje instalaci a účinnost izolačních materiálů a minimalizuje tepelné ztráty.

Ušetření energie

snížení spotřeby energie v budově pomocí účinné izolace a topného systému.

Uvádění do provozu

proces testování a nastavování topného a chladicího systému po jeho instalaci a před uvedením do běžného provozu.

Uvolnění izolace

stav, kdy se izolační materiál odděluje od stěny nebo stropu, což způsobuje tepelné ztráty a snižuje účinnost izolace.

Užitná hodnota zateplení

množství energie, které se ušetří díky zateplení budovy a snížení úniku tepla.

Vápenný nátěr

speciální nátěr používaný pro zateplení a ochranu fasád budov.

Venkovní izolace

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnější straně stěn.

Ventilace

proces dopravování čerstvého vzduchu do budovy a odvádění znečištěného vzduchu ven, který je důležitý pro správné fungování izolačních materiálů.

Ventilační jednotka

zařízení, které umožňuje recirkulaci vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak vhodné větrání a klimatizaci.

Ventilační systém

systém, který umožňuje výměnu vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak správné větrání a kvalitu vzduchu.

Ventilační šachta

prostor v budově určený pro vedení vzduchu z větracího systému ven.

Ventilační turbína

zařízení, které využívá větrání ke snížení vlhkosti v podkrovním prostoru.

Vertikální zateplovací systém

zateplovací systém používaný především u staveb s vertikálními stěnami, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Větrání

zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do budovy a odvádí z ní znečištěný vzduch a vlhkost. Je důležité pro udržení zdravého vnitřního prostředí a snížení rizika vzniku plísní.

Vhodná konstrukce pro zateplení

konstrukce budovy, která umožňuje snadnou instalaci izolace a minimalizuje tepelné mosty.

Vícevrstvý zateplovací systém

zateplovací systém, který zahrnuje kombinaci různých vrstev izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Vlákenná izolace

izolační materiál, který se vyrábí z vláken různých materiálů, např. skelných vláken nebo minerální vlny.

Vláknitá izolace

izolační materiál vyrobený z vláken různých materiálů, jako jsou například sklo nebo minerální vlna.

Vlhkost

množství vodních par v budově, které mohou způsobit problémy s kondenzací a plísněmi.

Vnější větrání

systém, který umožňuje proudění vzduchu mezi vnější a vnitřní částí budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Vnější zateplení

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnější straně stěn.

Vnější zateplovací systém

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Vnitřní izolace

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnitřní straně stěn.

Vnitřní větrání

systém, který umožňuje proudění vzduchu uvnitř budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Vnitřní zateplovací systém

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu a obkladového materiálu na vnitřní straně stěn.

Vodní bariéra

vrstva materiálu aplikovaná na stěny nebo střechu, která chrání před vodou a snižuje riziko vniknutí vlhkosti do konstrukce.

Vodní izolace

metoda izolace, která zabraňuje pronikání vody do budovy a zajišťuje tak ochranu proti vlhkosti.

Vodní pára

vodní páry, které se mohou hromadit v budově a způsobovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Vodorovná izolace

metoda izolace, která se používá pro izolaci podlah nebo stropů proti vlhkosti.

Vodotěsná membrána

speciální vrstva používaná pro ochranu proti vodě a vlhkosti.

Vodotěsnost

schopnost stěn nebo střechy odolávat vodě a vlhkosti.

Vodovzdornost

schopnost stěn nebo střechy odolávat pronikání vody, která by mohla způsobit poškození izolačního materiálu nebo konstrukce budovy.

Volná plocha VP

plocha budovy, která není zastavěná a může být využita k různým účelům, jako jsou zahrady, parkoviště nebo sportovní plochy.

Vrstva izolace

vrstva materiálu použitá k izolaci budovy a snížení tepelných ztrát.

Výkon izolace

schopnost izolačního materiálu udržovat teplo uvnitř budovy a snížit tepelné ztráty.

Výkon topného systému

množství tepla, které topný systém může generovat, což je důležité pro správné vytápění a udržování teploty v budově.

Výkonnost zateplení

schopnost zateplení snížit tepelné ztráty a zvýšit energetickou účinnost budovy.

Vytvoření bednění kolem vlezu na půdu

proces vytvoření bednění kolem vstupu na půdu, které zvyšuje tepelnou izolaci a minimalizuje tepelné mosty.

Vytvoření dutiny pro izolaci

proces vytvoření dutiny v konstrukci budovy pro instalaci izolace.

Výztužná mřížka

mřížka používaná jako podpora a pevnostní prvek pro zateplovací systémy na stěnách budov.

Vzduchotěsná vrstva

vrstva, která slouží k zamezení průchodu vzduchu skrz stěny, stropy a podlahy budovy.

W/mK

koeficient tepelné vodivosti, který vyjadřuje schopnost materiálu přenášet teplo, kde hodnota W značí watt a mK značí metr na kelvin.

Warmroof

systém pro zateplení plochých střech, kde jsou izolační desky umístěny na vrchu střešní krytiny a chráněny proti vodě pomocí membrány.

Webové vazníky

konstrukční prvky používané pro vytvoření krovu na střeše, které jsou tvořeny spojovacími prvky a kovovými pláty.

WPC

zkratka pro dřevoplastový kompozit, což je materiál složený z dřevěného vlákna a plastu, používaný pro výrobu terasových desek, plotů, atd.

Základová deska

konstrukční prvek budovy, na který se staví samotná konstrukce budovy, a který slouží jako základ pro celou stavbu.

Základové pasy

betonové nebo kamenné pásky položené na zemi, které slouží jako základ pro stavbu budovy.

Záklop s potěrem

záklop stěny nebo stropu, který je zakryt vrstvou potěru, aby se snížila tepelná ztráta a zlepšila izolace.

Záklop s půdovkami

záklop stěny nebo stropu, který je pokryt vrstvou půdovek, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Záklop se zásypem

záklop stěny nebo stropu, který je vyplněn izolačním materiálem, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Zásobník tepla

zařízení pro akumulaci tepla, které se používá k vytápění budovy.

Zateplení

je proces, kdy se k vnitřní stěně budovy přidá vrstva materiálu, která snižuje tepelnou ztrátu a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Zateplení budovy

proces aplikace izolačního materiálu na vnější části budovy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Zateplení podkroví

proces aplikace izolace na strop podkroví, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Zateplení stropních trámů

proces aplikace izolace na spodní stranu stropních trámů, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Zateplení stropu

proces aplikace izolace na strop mezi podlažími, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Zateplovací deska

materiál používaný k zateplení stěn a stropů, který zvyšuje tepelnou izolaci budovy a snižuje energetickou spotřebu.

Zateplovací deska

deska z izolačního materiálu, která se používá pro zateplení budov.

Zateplovací systém

soubor prvků používaných pro zateplení budov, včetně izolačních desek, spojovacích prvků, lepidel a dalších.

Zateplování

proces aplikace izolačních materiálů na stěny, stropy a podlahy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Závěsná konstrukce

konstrukční prvek používaný pro uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Závěsy

pružné prvky používané k uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Zdivo

stavební materiál složený z cihel nebo bloků, který se používá pro stavbu zdí.

Zdroj tepla

zdroj energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Zdroje tepla

zdroje energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Zelená střecha

střecha pokrytá vegetací, která slouží k ochraně proti tepelným ztrátám a zlepšení kvality ovzduší.

Zemní sonda

systém využívající geotermální energii, který využívá tepelnou energii země pro vytápění nebo chlazení budovy.

Zemní sonda

systém pro využívání geotermální energie, kdy je do země zavedena trubka a zemní teplo se přenáší na vodní okruh.

Zimní zahrada

prostor připojený k budově, obvykle s velkým množstvím skla, který slouží jako přístavek pro odpočinek a relaxaci.

Zónování budovy

rozdělení budovy na zóny, s cílem optimalizovat využití vytápění a snížit energetickou spotřebu.

Zónování budovy

rozdělení budovy na zóny, s cílem optimalizovat využití vytápění a snížit energetickou spotřebu.

Zrcadlová fólie

tenká fólie umístěná na vnější straně okna, která odráží sluneční záření a zabraňuje nadměrnému ohřívání vnitřních prostor.

Ztráty tepla

tepelná energie, která uniká z budovy a vede ke zvýšené energetické spotřebě.

Zvuková izolace

materiály a konstrukce používané k omezení přenosu zvuku mezi různými prostorami.

Zvuková pohltivost

schopnost materiálu pohlcovat zvukové vlny a snižovat tak zvukovou úroveň v prostoru.

Zvuková propustnost

schopnost materiálu přenášet zvukové vlny z jednoho prostoru do druhého.

Zvuková vlna

mechanická vlna, která se šíří prostředím a způsobuje zvuk.

Zvukově izolační dveře

dveře s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků mezi místnostmi.

Zvukově izolační okna

okna s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků z venkovního prostoru do interiéru.

Zvukově izolační stěna

stěna s vysokou zvukovou izolací, která snižuje přenos zvuků mezi místnostmi.

Zvukový tlak

síla, kterou působí zvukové vlny na povrch, na který dopadají.

Zvukový tlumení

proces snižování zvukové úrovně prostřednictvím různých materiálů a konstrukcí.

Zvukový tlumič

zařízení používané k tlumení zvukových vln v potrubí nebo větracích kanálech.

Zvukový výkon

měření množství zvukové energie, kterou vysílá zdroj zvuku, vyjádřené v decibelech.

Jsme tu pro Vás

Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×