Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Součinitel prostupu tepla

Úvodní stránka » Slovník pojmů » S » Součinitel prostupu tepla

Co znamená pojem Součinitel prostupu tepla

základní měrná jednotka, udává množství tepla, které projde za řas jedním m2 stavebního dílce, při teplotním rozdílu 1 Kelvin, značka U, jednotka W/m2K

Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×