Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

Č

proces přikládání materiálu na povrch sedaček, křesel, dveří, stěn atd. s cílem chránit povrch a zlepšit jeho vzhled.

Více o pojmu arrow_right

elektrický spínač, který umožňuje automatické zapnutí a vypnutí elektrických zařízení v určených časech.

Více o pojmu arrow_right

druh izolace vytvořený z mikroskopických částic, například skelné vlny.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh izolace používaný k izolaci čelisťových stěn, které mají složitější geometrický tvar než běžné stěny.

Více o pojmu arrow_right

vnější vrstva stěny, která slouží jako ochrana proti vnějším vlivům a může být vyrobena z různých materiálů, včetně izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

sklo používané jako fasádní prvek, které chrání budovu před povětrnostními vlivy a zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který využívá průchody vzduchu vznikající mezi fasádními prvky a umožňuje větrání stěnové konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

speciální typ zdiva, který se používá jako izolační materiál, zejména pro budovy postavené v chladnějších klimatických podmínkách.

Více o pojmu arrow_right

stroj sloužící k přečerpávání kapalin, například vody nebo topného média, v systémech vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

plocha, která byla důkladně očištěna od nečistot a nánosů, aby se na ni mohly aplikovat nátěry a další materiály.

Více o pojmu arrow_right

ochranný prvek umístěný na spodní straně střechy sloužící k odvodu deště a sněhu z okapů a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

speciální tvarovaný profil umístěný na okapu střechy, sloužící k ochraně před nečistotami, usměrnění vody a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

síťovina umístěná v okapu střechy sloužící k ochraně před nečistotami a k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

vrstva aplikovaná na podklad před nanesením finálního nátěru, slouží k vyhlazení a zajištění přilnavosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh žlabu sloužící k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru, a k ochraně proti nečistotám.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k čištění odpadních vod před vypuštěním do kanalizace nebo do životního prostředí.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k čištění odpadních vod ze splašků a odpadů, aby byly opětovně použitelné.

Více o pojmu arrow_right

střecha s mnoha různými úrovněmi, sklonem a tvary, která může být těžší na zateplení, ale zároveň poskytuje zajímavý vzhled.

Více o pojmu arrow_right

druh izolační fólie používané k tepelné izolaci stropních a podlahových konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×