Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

C

zkratka pro Chromátované měďné arsenátové impregnace, což je proces impregnace dřeva chemikáliemi, který zvyšuje jeho odolnost proti hmyzu, houbám a rozkladu.

Více o pojmu arrow_right

největší dovolená odchylka od celkové rovinnosti povrchu nášlapné vrstvy a povrchu podkladních vrstev

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které uniká ven z budovy prostřednictvím všech tepelných mostů a průchodů.

Více o pojmu arrow_right

opatření, které umožňuje regulovat obchod se stavebními materiály a zamezit dovozu nebezpečných nebo nekvalitních materiálů do země.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z recyklovaného papíru a kartonu, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva betonu aplikovaná na podlahu nebo stěny, která slouží k vyrovnání a vytvoření hladkého povrchu.

Více o pojmu arrow_right

systém vytápění, kde se teplo produkuje v centrální jednotce a cirkuluje do všech místností v budově.

Více o pojmu arrow_right

značka stavebních materiálů, která zahrnuje širokou škálu produktů pro zateplení, stěrkování a další stavební účely.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z cihel, která se používá ke zlepšení tepelné a zvukové izolace stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce vytvořená z cihel, která slouží jako nosný prvek a zároveň zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Více o pojmu arrow_right

stěna postavená z cihel, která se používá k výstavbě staveb a má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

bytové domy postavené z cihel, které mají vysokou tepelnou setrvačnost a jsou často využívány pro svou dlouhou životnost a pevnost.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se chladná voda cirkuluje mezi chladicími prvky a zdrojem chladu k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se teplo cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se teplá voda cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se vzduch vyměňuje mezi interiérem a exteriérem budovy k udržení kvality vnitřního prostředí a zlepšení energetické účinnosti.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k cirkulaci vody v tepelných systémech, jako jsou například radiátory nebo podlahové topení.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které automaticky upravuje výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě a zátěži tepelného systému.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí k vytápění budovy pomocí cirkulace vody nebo jiného média.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, kde se vzduch cirkuluje mezi vnitřním a vnějším prostředím k udržení kvality vnitřního vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje přenos tepla z jedné látky na druhou pomocí cirkulace média.

Více o pojmu arrow_right

systém vytápění, kde se teplá voda nebo vzduch cirkuluje v rámci budovy k udržení rovnoměrné teploty v celém interiéru.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z cívek, která se používá k ochraně potrubí a elektrických vodičů proti vlhkosti a teplotním změnám.

Více o pojmu arrow_right

vrstva ochranného materiálu aplikovaná na vnější stěny budovy k ochraně proti povětrnostním vlivům a izolaci stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

zvuk vydávaný podlahou při chůzi, který je často způsoben nedostatečnou izolací.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu při určitém počtu cyklů.

Více o pojmu arrow_right

opakované namáhání nebo stres materiálu v důsledku opakovaného působení sil.

Více o pojmu arrow_right

pěnová izolace vyráběná z cyklopentanu, který má vynikající tepelné izolační vlastnosti a nízkou hodnotu ODP (ozónový depleční potenciál).

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×