Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

E

izolace vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, konopí nebo celulózová izolace, která je ekologicky šetrná a snižuje dopad na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a využívala obnovitelné zdroje energie, což minimalizuje její vliv na planetu.

Více o pojmu arrow_right

míra dopadu budovy na životní prostředí, zahrnující spotřebu energie, emise skleníkových plynů, využití vody a spotřebu materiálů.

Více o pojmu arrow_right

materiály vytvořené z přírodních nebo recyklovaných materiálů, které minimalizují dopad na životní prostředí a pomáhají udržovat udržitelnost.

Více o pojmu arrow_right

časové období, po kterém se investice do zateplení a izolace budovy vrátí v podobě úspor na energiích a nákladů na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

náklady spojené s realizací zateplení a izolace budovy, včetně nákladů na materiál, práci a instalaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s elastickými vlastnostmi, který se dokáže přizpůsobit povrchu a minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a přizpůsobuje se povrchu, čímž snižuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění budovy pomocí elektrických zdrojů, který může být méně účinný a dražší než jiné způsoby vytápění.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění podlahy pomocí elektrických zdrojů, který je vhodný pro malé prostory a může být použit jako doplněk k jiným způsobům vytápění.

Více o pojmu arrow_right

ochrana elektrických vodičů před nebezpečím úrazu elektřinou pomocí izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

proces ověřování energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti budovy prostřednictvím různých certifikačních programů, jako je například LEED nebo BREEAM.

Více o pojmu arrow_right

množství energie potřebné k ohřevu určitého objemu prostoru, které se používá k určení účinnosti a kvality izolace.

Více o pojmu arrow_right

plán využití energie pro budovu nebo prostor, zahrnující návrh vytápění, klimatizace a osvětlení.

Více o pojmu arrow_right

míra spotřeby energie potřebné pro udržení pohodlného klimatu uvnitř budovy, která je ovlivněna účinností izolace, vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

jedná se o míru, jakou budova spotřebuje energie k vytápění a chlazení. Nízká energetická náročnost znamená, že budova je energeticky úsporná.

Více o pojmu arrow_right

schopnost budovy nebo konstrukce minimalizovat spotřebu energie při vytápění, klimatizaci a osvětlení.

Více o pojmu arrow_right

ztráta energie z budovy v důsledku neefektivní izolace, průniku vzduchu nebo nedostatečné údržby.

Více o pojmu arrow_right

budovy, které spotřebovávají velké množství energie na vytápění, klimatizaci a osvětlení a mají vysoké emise skleníkových plynů.

Více o pojmu arrow_right

oficiální dokument obsahující informace o energetické účinnosti budovy, který se používá pro účely srovnání s jinými budovami a plánování úspor energie.

Více o pojmu arrow_right

Hodnoty, které nám říkají, jak dobře na tom budova je z hlediska spotřeby energie (Průmerný součinitel prostupu tepla, Celková energie spotřebovaná za rok vzatežená na m2 energeticky vztažné plochy, …)

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, což snižuje emise a pomáhá chránit životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

dvousložkové lepidlo, které se používá k přilepení izolace a zateplení na povrch stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál z expandovaného polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

vizuální značka umístěná na budově nebo její části, která ukazuje energetickou účinnost budovy a umožňuje srovnání s jinými budovami.

Více o pojmu arrow_right

unikátní identifikační číslo přidělené každé budově, které umožňuje její identifikaci a sledování pro účely evidence a správy.

Více o pojmu arrow_right

oficiální dokument obsahující informace o vlastnictví, stavbě a umístění nemovitosti, včetně informací o izolaci a zateplení budovy.

Více o pojmu arrow_right

soubor standardů a předpisů vytvořených Evropskou unií pro regulaci kvality a účinnosti izolace a zateplení budov.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vytvořený z pěnového polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a vytváří pevný a odolný povrch, který snižuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

sádrový materiál s rychlým schnutím, který se používá jako omítka pro stěny a stropy.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení budovy, při kterém se izolační materiál umísťuje na vnější stranu stěn, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

polystyren sloužící k zateplení budovy, pro svoji pevnost a tvrdost se používá například na zateplení soklů nebo ploch s většími nároky na pevnost v tlaku, zkratka: XPS

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×