Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

F

veličina vyjadřující relativní schopnost vrstvy materiálu propuštět vodní páru

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření pronikajícího stěnou budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje schopnost materiálu zpomalit průchod tepla, což je důležité pro účinnost izolace.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství vzduchu unikajícího z budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření odraženého z fasády budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

vnější obal budovy, zahrnující stěny, střechu, okna a dveře.

Více o pojmu arrow_right

barvy používané k ochraně fasády budovy a zlepšení její estetické hodnoty.

Více o pojmu arrow_right

materiál umístěný na vnější straně budovy, který slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a zároveň zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

fasádní desky vyrobené z kombinace různých materiálů, které zvyšují pevnost a odolnost proti vnějším vlivům.

Více o pojmu arrow_right

výběr materiálů a barev pro vnější vzhled budovy, včetně zateplení a izolace.

Více o pojmu arrow_right

dekorační prvek umístěný na fasádě budovy, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

prvky umístěné na fasádě budovy, které slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšení estetické hodnoty.

Více o pojmu arrow_right

to je systém, který se používá k zateplení fasády budovy. Obsahuje různé vrstvy, jako jsou izolace, ochranná vrstva a dekorační vrstva.

Více o pojmu arrow_right

soubor materiálů a technologií používaných k vytvoření vnějšího obalu budovy, zahrnující zateplení a izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení budovy, zahrnující plánování, přípravu povrchu, instalaci izolace a následnou údržbu.

Více o pojmu arrow_right

proces, při kterém se materiál mění z pevného stavu na tekutý stav a naopak, což může být využito k regulaci teploty a zlepšení tepelné účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k oddělení pevných částic z kapaliny nebo plynu, což se používá v průmyslu při výrobě izolace.

Více o pojmu arrow_right

záruka poskytovaná výrobcem nebo dodavatelem izolace nebo zateplení, která chrání zákazníka v případě, že dojde k problémům s materiálem nebo instalací.

Více o pojmu arrow_right

proces separace pevných částic od kapalné fáze pomocí pěnění, což se používá v průmyslu při výrobě izolace z recyklovaného materiálu.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k ochraně podlahy před pronikáním vlhkosti, což se používá v podzemních konstrukcích a sklepových prostorách.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu používaná k izolaci potrubí a snížení ztrát tepla.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k oddělení vnitřního prostoru budovy od vnějšího prostředí a k minimalizaci kondenzace vlhkosti uvnitř stěn a stropů.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu, která se používá k ochraně izolace před vlhkostí a znečištěním.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k ochraně stavebních konstrukcí před pronikáním vody, který se často používá v podzemních konstrukcích a na střechách.

Více o pojmu arrow_right

solární panely umístěné na střeše nebo fasádě budovy, které využívají sluneční energii k výrobě elektřiny.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje pomocí stříkání nebo foukání izolačního materiálu do prostoru, který se má izolovat.

Více o pojmu arrow_right

způsob aplikace izolačního materiálu pomocí stříkání nebo foukání do stěn, stropů nebo podlah, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

foukaná izolace, která se používá k izolaci podkrovních stropů.

Více o pojmu arrow_right

foukaná izolace se často používá jako rychlá a účinná metoda izolace stavebních konstrukcí v bytových domech.

Více o pojmu arrow_right

způsob aplikace izolace do podlah pomocí foukání, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy s cílem minimalizovat ztráty tepla a zvýšit energetickou účinnost, což umožňuje snížit náklady na vytápění a ochranu životního prostředí.

Více o pojmu arrow_right

přirozený proces proudění tepla, který vzniká v důsledku rozdílu teplot mezi stěnami a okolním prostředím, což je důležité pro účinnost izolace.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení budovy pomocí tepelně izolačních materiálů, jako jsou minerální vlny, polystyren nebo PUR pěna, který minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×