Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

J

konstrukce tvořená z betonu a oceli, která slouží k podpoře nosných stěn a stropů budovy.

Více o pojmu arrow_right

jádrová deska s integrovanou izolací pro snadnou montáž a zvýšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jádrech budov.

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která vyrovnává nerovnosti na stěně, slouží jako podklad pro finální pohledovou vrstvu

Více o pojmu arrow_right

stavební systém, který se skládá z prefabrikovaných panelů, které se mohou rychle a snadno sestavit.

Více o pojmu arrow_right

schodiště v jádře budovy používané k dopravě osob mezi patry budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolované vedení pro elektřinu nebo jiné přenosy, které procházejí jádrem budovy.

Více o pojmu arrow_right

speciální lišty používané k podpoře a vedení skupiny kabelů nebo vodičů.

Více o pojmu arrow_right

druh zdiva v budovách, které se skládá z betonových panelů spojených do celku.

Více o pojmu arrow_right

druh betonu obsahující ocelovou výztuž pro zvýšení pevnosti a odolnosti.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce podlaží oddělené jádrovými příčkami, což snižuje šíření hluku a zlepšuje izolaci.

Více o pojmu arrow_right

spoje mezi stavebními prvky, které pomáhají zvýšit izolační schopnosti stavebního systému.

Více o pojmu arrow_right

ochranná vrstva aplikovaná na izolaci, aby byla chráněna před vnějšími vlivy, jako jsou například UV záření a povětrnostní podmínky.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení stěn pomocí jednoduchých izolačních materiálů, jako jsou minerální desky nebo polystyrenová izolace.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiály používané pro zateplení a izolaci budov, které jsou jednoduché na použití.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro konkrétní účely, jako jsou například tepelná izolace nebo zvuková izolace.

Více o pojmu arrow_right

hydroizolační vrstva používaná pro ochranu budovy před vlhkostí a vodou.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro zateplení a ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jedné vrstvě.

Více o pojmu arrow_right

střešní konstrukce tvořená jednou vrstvou materiálu, která slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům.

Více o pojmu arrow_right

proces úpravy povrchu materiálu pro lepší přilnavost izolace nebo ochranné vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

beton, který obsahuje méně štěrku a písku, což způsobuje jemnější povrch a lepší izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

povrchový nátěr používaný pro ochranu betonových stěn a podlah.

Více o pojmu arrow_right

povrchová úprava stěn a stropů používaná pro zlepšení estetiky a krytí prasklin a nedokonalostí.

Více o pojmu arrow_right

lehce aplikovatelný tmel používaný pro naplnění prasklin a otvorů v konstrukci budovy.

Více o pojmu arrow_right

zdivo z jílu, které má vynikající izolační vlastnosti a pomáhá udržovat konstantní teplotu uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×