Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

M

typ střechy, která má svahy na obou stranách a umožňuje využití prostoru pod střechou.

Více o pojmu arrow_right

lehká konstrukce umístěná nad vchodem do domu, oknem nebo balkonem, sloužící jako ochrana proti slunečnímu světlu, či dešti

Více o pojmu arrow_right

povrchová úprava, vrstva drobných kamínků v mozaikovém provedení, použová se např. na sokl

Více o pojmu arrow_right

těsnící hmota používaná k utěsnění spojů v instalacích klimatizace, vytápění a dalších stavebních systémech.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálů, která udává, jak moc se materiál rozpíná nebo smršťuje s růstem nebo poklesem teploty.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z mědi s vysokou tepelnou izolací, který se používá pro izolaci potrubí a dalších stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

sestavy pro sběr a odvod dešťové vody z mědi, které se používají pro odvod srážkové vody z krovu a fasády budovy.

Více o pojmu arrow_right

plechy vyrobené z mědi, které se používají pro zateplení střech a fasád budov.

Více o pojmu arrow_right

profily vyrobené z mědi, které slouží jako ochrana a stabilizace izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

speciální rohože vyrobené z mědi, které se používají jako ochrana izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

metoda uchycení izolačního materiálu pomocí mechanických upevňovacích prvků, jako jsou šrouby, hmoždinky a podobně.

Více o pojmu arrow_right

teplo, které musí přijmout 1 kg pevné látky, aby se za teploty tání proměnil na kaplinu téže teploty

Více o pojmu arrow_right

teplo, které musí odevzdat 1 kg kapaliny, aby se za teploty tuhnutí proměnila v pevné teleso téže teploty

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí speciálního zařízení, které umožňuje vysát materiál do stavebních prvků a dutin.

Více o pojmu arrow_right

malé dutinky v izolačních materiálech, které jsou schopny zachytit vzduch a zlepšit tak tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

skleník vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou izolací a odolností proti vlhkosti, který se používá pro pěstování rostlin v nepříznivých klimatických podmínkách.

Více o pojmu arrow_right

desky vyrobené z minerálních vláken, které se používají pro izolaci stěn, stropů a střech.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z minerálních vláken, který má vysokou tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z minerálních vláken, který se používá pro tepelnou a zvukovou izolaci stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

izolační vložky vyráběné z minerálních vláken, které se používají pro zlepšení tepelné a zvukové izolace mezi stavebními prvky.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí rozprašování mikroskopických kapiček materiálu, které se usazují na povrchu a vytvářejí izolační vrstvu.

Více o pojmu arrow_right

speciální pěnový materiál používaný pro izolaci a utěsnění stavebních prvků, který se po aplikaci modifikuje a zlepšuje tak své vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

pěnový materiál používaný pro zaplnění mezer a dutin mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky, který se po aplikaci modifikuje a zvyšuje tak svou pevnost.

Více o pojmu arrow_right

omítka aplikovaná na povrch stěny pomocí stěrkové pistole, která se pak vysycháním stane tvrdou a pevnou.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se fouká do dutin a prostor, které chceme izolovat.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se vstřikuje do prostoru, který chceme izolovat.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí nátěru nebo posypu materiálu na střešní povrch a jeho následného zasychání.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu, která využívá tekutý materiál a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Více o pojmu arrow_right

metoda výroby izolačních materiálů, která využívá tekutého materiálu a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Více o pojmu arrow_right

otvory v konstrukci budovy, které se používají k instalaci okenních a dveřních rámečků.

Více o pojmu arrow_right

speciální pěnový materiál používaný k utěsnění spojů mezi stavebními prvky a vytvoření izolační vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který je odolný proti extrémním teplotním podmínkám, jako je mraz a sníh.

Více o pojmu arrow_right

komplexní systém izolace, který kombinuje více vrstev izolačních materiálů a překážek, aby dosáhl maximální tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

materiál složený z více vrstev dřevotřískových desek slepených speciálním lepidlem, který se používá jako konstrukční prvek stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

speciální metoda čištění fasád, která umožňuje odstranění nečistot a zároveň ochranu povrchu fasády.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×