Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

N

izolační materiál aplikovaný na vrchol střechy nebo nad stropem, který minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce podlahy nad úrovní terénu, která musí být správně izolována pro zajištění tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

celkové náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

technologie, která využívá nanomateriálů pro výrobu izolačních materiálů s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Více o pojmu arrow_right

vliv náhlých změn teploty nebo vlhkosti na izolaci, které mohou vést k její degradaci a snížení tepelně izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

ztráta tepla v důsledku náhlých změn teploty nebo vlhkosti v prostoru, což může vést k neúspěchu izolačního systému a zvýšení nákladů na vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou odolností proti nárazům, který minimalizuje riziko poškození izolace a zajišťuje dlouhou životnost systému izolace.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění, který využívá tepelně izolačních panelů namontovaných na stěnách, které teplo vysílají do místnosti.

Více o pojmu arrow_right

vrstva ve skaldbě podlahy - povrchová - užitková, součástí vrstvy je i lepidlo

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která využívá speciální izolační nátěry na stěnách, stropu nebo podlaze.

Více o pojmu arrow_right

vrstva izolačního materiálu aplikovaná na povrch stavebního prvku pomocí nátěru nebo spreje.

Více o pojmu arrow_right

otvory v exteriérových stěnách nebo střeše, které slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení větrání v budově.

Více o pojmu arrow_right

doba, po které jsou náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí vykompenzovány úsporami na vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

proces navrhování izolace pro stavební konstrukce a objekty na základě požadovaných tepelně izolačních vlastností, požadavků na životní prostředí a finančních omezení.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou odolností proti ohni, který nehoří a nešíří plamen.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi, který minimalizuje únik tepla a snižuje náklady na vytápění a chlazení budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který nekapá a nevytváří kondenzaci, což minimalizuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou parotěsností, který minimalizuje tvorbu kondenzátu a zabraňuje tak vzniku plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

stav izolace, kdy je materiál izolace neporušený a nevystavený vnějším vlivům, což minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který minimalizuje průchod světla, ale zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálů a konstrukcí, která omezuje průchod zvuku mezi různými místnostmi nebo prostorami.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál bez škodlivých chemikálií, který minimalizuje riziko zdravotních problémů spojených s vdechováním škodlivých látek.

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření rovného a vyrovnávaného podkladu pro položení podlahové krytiny, často prováděný pomocí samonivelačních stěrkových hmot.

Více o pojmu arrow_right

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie na vytápění a chlazení a využívaly obnovitelné zdroje energie.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi při nízkých teplotách, který se často používá pro izolaci chladíren a skladovacích prostor.

Více o pojmu arrow_right

hydroizolační fólie disponující polokuželovými výstupy, které zajišťují proudění vzduchu, nejčastěji odděluje stavbu od vlhkého prostředí

Více o pojmu arrow_right

soubor předpisů a směrnic, které stanovují minimální požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a objektů.

Více o pojmu arrow_right

stěny, které podpírají konstrukční zatížení budovy, a které mohou být izolovány pro zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

inovativní izolační materiály s vysokou tepelnou odolností a odolností proti vlhkosti, jako jsou aerogely nebo sklolaminátové materiály.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který využívá mechanického větrání pro zajištění kvality vnitřního ovzduší a odvod vlhkosti z budovy.

Více o pojmu arrow_right

přirozený proud vzduchu, který je zesílen umělým větráním a slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení vnitřního klimatu budovy.

Více o pojmu arrow_right

budova s tak vysokou energetickou účinností, že může být napájena výhradně z obnovitelných zdrojů energie a nevytváří žádné emise skleníkových plynů.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×