Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

P

stavební konstrukce vytvořená z prefabrikovaných panelů, které jsou sestaveny na staveništi.

Více o pojmu arrow_right

bytové domy postavené z prefabrikovaných panelů, které jsou rychle a snadno montovatelné.

Více o pojmu arrow_right

nejčastěji plastová fólie, která odvádí vlhkost a zabraňuje kondezaci v konstrukci

Více o pojmu arrow_right

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly potřebu vytápění a chlazení, čímž snižují spotřebu energie.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, která se aplikuje na základovou desku a slouží k minimalizaci ztrát tepla z konstrukce budovy.

Více o pojmu arrow_right

Kyvadlová zkouška skla sloužící ke zjištění jeho pevnosti

Více o pojmu arrow_right

ochtranný nátěr pronikající do hloubky, sloužící ke sjednocení a zpěvnění podkladu

Více o pojmu arrow_right

typ betonu, který obsahuje pěnové plnivo, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje váhu konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

hlubinný základ, průměr podstatně menších rozměrů oproti celkovvé délce

Více o pojmu arrow_right

druh podlahy, která není pevně spojena s podkladem

Více o pojmu arrow_right

samostatná stavební úprava, která zlepšuje vzhled a vlastnosti stropní nosné konstrukce

Více o pojmu arrow_right

rošt podlahy, který se skládá z rovných a nakloněných prvků, umístěných na úhelníkových podpěrách.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace vyrobený z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a snadnou montáž.

Více o pojmu arrow_right

materiál, který se často používá k výrobě izolace a je vyroben z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a je snadno formovatelný.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, který se aplikuje ve formě pěny, která následně tvrdne a vytváří izolační vrstvu.

Více o pojmu arrow_right

typ tmelu, který se používá k zaplnění mezery mezi dvěma materiály, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

proces posuzování stavebních konstrukcí a materiálů, aby se zjistila jejich pevnost a spolehlivost.

Více o pojmu arrow_right

strop, který se skládá z podpěrných trámů a překladech, které vytvářejí větší prostor pro skladování nebo bydlení.

Více o pojmu arrow_right

tenké nášlapné vrstvy z podlahových krytin, nebo vrstvy lité z plastických hmot (z linolea, z pryže, PVC, z textilií a z jiných plast. materiálů)

Více o pojmu arrow_right

vodorvný trám probíhající podélně krovem

Více o pojmu arrow_right

Energie, kterou není třeba dále upravovat, měříme ji na úrovni přírodních zdrojů

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která se umisťuje mezi střešní konstrukcí a krytinou, aby snížila tepelnou ztrátu a vytvořila prostor pro izolaci.

Více o pojmu arrow_right

Ocelové nosníky vyráběné z válcovaných profilů, řezaných klikatým řezem a následně svařených dohromady

Více o pojmu arrow_right

izolace, která snižuje šíření požáru v budově a minimalizuje poškození konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

způsob šíření tepla, dochází k výměně energie z teplejšího tělesa na chladnější, neprobíhá u pevných těles, jinak: konvekce

Více o pojmu arrow_right

otvory v konstrukci budovy, které slouží k odvodu vzduchu a minimalizaci kondenzace a plísní.

Více o pojmu arrow_right

podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením

Více o pojmu arrow_right

podlahy z vulkanizovaného kaučuku, plniv a barviv

Více o pojmu arrow_right

typ schodiště, které se skládá z jednotlivých modulů, které se předem připraví a následně sestaví na staveništi.

Více o pojmu arrow_right

druh žaluzií, které se instalují před okny a slouží k regulaci světla a tepla, které vstupuje do budovy.

Více o pojmu arrow_right

typ fasády, která se skládá z vrstvy izolace a dekorační vrstvy oddělené vzduchovou mezivrstvou.

Více o pojmu arrow_right

nenosná stěna, nejčastěji ze sádrokartonu, stojící před nosnou stěnou, či příčkou, sloužící ke schování rovodů nebo ke zlepšení např. akustických vlastností místnosti

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na spojovací místa mezi stavebními prvky, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

prvek umístný pod dvěřmi s úkolem vyrovnat dvě podlahy s nepatrně rozdílnou výškou

Více o pojmu arrow_right

nosný prvek umístěný nad stavebními otvory, sloužící k přenesení tlakových sil do zdiva

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek sloužící k oddělení prostorů v budově, který může být vyroben z různých materiálů a může mít různou tloušťku pro zlepšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

typ krytiny, který se aplikuje na střechy s nízkým sklonem a má vynikající vodotěsnost.

Více o pojmu arrow_right

stavební technika, která se používá k vytvoření pevné a stabilní konstrukce ze dřeva nebo kovu.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na již existující izolaci, což zlepšuje její izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

typ nosné konstrukce, využívající štíhlé a lehké podélné nosné prvky

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které uniká z budovy kvůli špatné izolaci nebo chybějícímu tepelnému krytu.

Více o pojmu arrow_right

proces pokrytí střechy nebo fasády budovy vhodným materiálem, který chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami.

Více o pojmu arrow_right

přidání malého množství dalšího materiálu k hlavnímu materiálu, aby se zlepšily jeho vlastnosti, například tepelná vodivost nebo trvanlivost.

Více o pojmu arrow_right

proces přípravy podkladu pro instalaci stavebních prvků, což zahrnuje čištění, vyrovnání a úpravu povrchu.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace vyrobený z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, dřevo, korek nebo konopí.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění čerstvého vzduchu do budovy pomocí přirozeného větru, což minimalizuje potřebu umělého větrání a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na okrajové profily oken a dveří, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

střecha, která slouží k přístupu k údržbě střechy hlavní budovy.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje přívod čerstvého vzduchu do budovy, což minimalizuje výskyt plísní a houbových infekcí.

Více o pojmu arrow_right

klimatické podmínky, které umožňují úspěšnou instalaci izolace a minimalizují riziko poškození konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

nejnižší místo komínového průduchu

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na podlahu půdy nebo strop podkroví, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

střechy s jedním svahem, které jsou často používány pro svou jednoduchost a moderní vzhled.

Více o pojmu arrow_right

tepelně izolační konstrukční prvky užívané pro pokrytí střech nebo opláštění stěn budov, popř. podhledy

Více o pojmu arrow_right

filtry, které se používají k odstranění pylu a nečistot z ovzduší v budově.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které automaticky reaguje na nárůst teploty v místnosti a spouští protipožární opatření.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×