Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

Z

konstrukční prvek budovy, na který se staví samotná konstrukce budovy, a který slouží jako základ pro celou stavbu.

Více o pojmu arrow_right

betonové nebo kamenné pásky položené na zemi, které slouží jako základ pro stavbu budovy.

Více o pojmu arrow_right

typ plošného základu, převládá podélný rozměr

Více o pojmu arrow_right

plošný základ, defacto složený z kolmo se křížících základových pasů

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je zakryt vrstvou potěru, aby se snížila tepelná ztráta a zlepšila izolace.

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je pokryt vrstvou půdovek, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je vyplněn izolačním materiálem, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

komponenta okna či dveří sloužící k olištování okenních nebo dveřních tabulí

Více o pojmu arrow_right

zařízení pro akumulaci tepla, které se používá k vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

je proces, kdy se k vnitřní stěně budovy přidá vrstva materiálu, která snižuje tepelnou ztrátu a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolačního materiálu na vnější části budovy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na strop podkroví, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na spodní stranu stropních trámů, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na strop mezi podlažími, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

deska z izolačního materiálu, která se používá pro zateplení budov.

Více o pojmu arrow_right

soubor prvků používaných pro zateplení budov, včetně izolačních desek, spojovacích prvků, lepidel a dalších.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolačních materiálů na stěny, stropy a podlahy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

konstrukční prvek používaný pro uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Více o pojmu arrow_right

pružné prvky používané k uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Více o pojmu arrow_right

stavební materiál složený z cihel nebo bloků, který se používá pro stavbu zdí.

Více o pojmu arrow_right

zdroj energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Více o pojmu arrow_right

zdroje energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Více o pojmu arrow_right

střecha pokrytá vegetací, která slouží k ochraně proti tepelným ztrátám a zlepšení kvality ovzduší.

Více o pojmu arrow_right

systém pro využívání geotermální energie, kdy je do země zavedena trubka a zemní teplo se přenáší na vodní okruh.

Více o pojmu arrow_right

prostor připojený k budově, obvykle s velkým množstvím skla, který slouží jako přístavek pro odpočinek a relaxaci.

Více o pojmu arrow_right

rozdělení budovy na zóny, s cílem optimalizovat využití vytápění a snížit energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

tenká fólie umístěná na vnější straně okna, která odráží sluneční záření a zabraňuje nadměrnému ohřívání vnitřních prostor.

Více o pojmu arrow_right

tepelná energie, která uniká z budovy a vede ke zvýšené energetické spotřebě.

Více o pojmu arrow_right

materiály a konstrukce používané k omezení přenosu zvuku mezi různými prostorami.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu pohlcovat zvukové vlny a snižovat tak zvukovou úroveň v prostoru.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu přenášet zvukové vlny z jednoho prostoru do druhého.

Více o pojmu arrow_right

mechanická vlna, která se šíří prostředím a způsobuje zvuk.

Více o pojmu arrow_right

dveře s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků mezi místnostmi.

Více o pojmu arrow_right

okna s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků z venkovního prostoru do interiéru.

Více o pojmu arrow_right

stěna s vysokou zvukovou izolací, která snižuje přenos zvuků mezi místnostmi.

Více o pojmu arrow_right

proces snižování zvukové úrovně prostřednictvím různých materiálů a konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

síla, kterou působí zvukové vlny na povrch, na který dopadají.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k tlumení zvukových vln v potrubí nebo větracích kanálech.

Více o pojmu arrow_right

měření množství zvukové energie, kterou vysílá zdroj zvuku, vyjádřené v decibelech.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×