Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Výměna střechy na středisku BOR

Výměna střechy na středisku BOR

24.05.2024

Střecha Plzeň

Nová střešní krytina na středisku Bor u Tachova Poctivá izolace zrealizovala v květnu 2024. Investor na rekonstrukci střešního pláště vypsat výběrové řízení, do kterého se Poctivá izolace přihlásila. Ve dvoukolovém výběrku se nám podařilo zakázku získat. Kritéria výběrového řízení Poctivá izolace splnila a zároveň nabídla nejnižší cenu.

Sklad obilí

Sklad obilí společnosti PRIMAGRA na středisku Bor u Tachova potřeboval zrekonstruovat střešní krytinu. Investor přesně definoval jakou střešní krytinu a od jakého výrobce požaduje. Poctivá izolace veškeré požadavky splnila a mohlo se jít na realizaci. Předmětem rekonstrukce střechy byla i demontáž stávající střešní krytiny. Vzhledem k tom, že Poctivá izolace má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi střech na zemědělských a průmyslových objektech, tak jsme na realizaci vyčlenili 6 pracovních dní. Letošní květnové počasí nám příliš nepřálo. Větrné dny nám neumožnili práce ve výšce s dlouhými plechy, protože hrozil pád pracovníků nebo odlétnutí plechů. Po větrných dnech přišly dny s bouřkami, což opět není ideální počasí pro demontáž střešní krytiny a montáž nové. Nicméně díky aplikacím s předpověďmi počasí se nám v období mezi 15.5. a 24.5. podařilo nalézt nějaké dny, kdy bylo možné na střeše pracovat a zároveň nehrozilo nebezpečí úrazu vlivem počasí nebo zatečení do haly při nenadálé bouřce. Výměna nové lakované střešní trapézové krytiny, včetně všech klempířských prvků jako jsou hřebenáče, závětrné lišty a okapový systém Poctivá izolace zvládla v domluveném termínu a požadované kvalitě. Veškeré práce na střešním plášti jsme provedli bez vad a nedodělků ke spokojenosti investora a těšíme se na další spolupráci. 

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Tachov Objem 990 m² Materiál Trapézové krytiny Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×