Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Farma - Výměna střešní krytiny na farmě Valovice

Výměna střešní krytiny na farmě Valovice

22.06.2023

Střechy Mladá Boleslav

Výměnu střešních krytin na halách výkrmu prasat ve Valovicích v okrese Mladá Boleslav Poctivá izolace zrealizovala v červnu 2023. Součástí výměny střešních krytin na dvou halách chovu prasat ve Valovicích by la i výměna hromosvodu, dodávka a montáž nového dešťového systému.

Chov prasat

Výměnu střešních krytin na dvou halách výkrmu prasat Poctivá izolace zrealizovala během měsíce června 2023. Celková výměra obou střech činila 2 500 m2. Investor střešní krytinu měnil z důvodu přípravy na montáž fotovoltaické elektrárny – FVE. Proto byla zvolena střešní plechový krytina o síle plechu 0,7 mm. Tloušťka plechu 0,7 mm již zaručuje při šetrném pohybu montážních dělníků FVE, že nebude nová střecha ihned zlikvidována. Společně s výměnou střešní krytiny Poctivá izolace měnila kompletní dešťový systém. S výměnou nové krytiny Poctivá izolace provedla nové hydroizolační zabezpečení ventilačních komínu, které prostupují střechou. Nejúčinnější metodou hydroizolování kulatých ventilačních komínů se Poctivé izolaci osvědčil PVC střešní systém v kombinaci s viplanylovými plechy. Na střechách ve Valovicích je umístěno celkem 36 ks ventilačních komínů. Posledním pracovním krokem na střechách ve Valovicích byla dodávka a montáž nového hromosvodového vedení včetně zajištění nové revize. Veškeré práce probíhaly za plného provozu výkrmových hal. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Materiál Trapézový plech
Objem 2 532 000 Kč
Oblast: Mladá Boleslav
Objekt Farma
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×