Výměna střešní krytiny na farmě | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Výměna střešní krytiny na farmě Valovice

Výměna střešní krytiny na farmě Valovice

21.09.2023

Hala Mladá Boleslav

Výměnu střešních krytin na halách výkrmu prasat ve Valovicích v okrese Mladá Boleslav Poctivá izolace zrealizovala v září 2023. Součástí výměny střešních krytin na deseti halách chovu prasat ve Valovicích by la i výměna hromosvodu, dodávka a montáž nového dešťového systému.

Chov prasat

Výměnu střešních krytin na deseti halách výkrmu prasat Poctivá izolace realizovala od července do září 2023. Jednotlivé střechy nám investor uvolňoval dle vyskladnění jednotlivých hal. Společně s výměnou střešních krytin probíhala rekonstrukce ventilačního systému. Proto bylo důležité počkat až budu jednotlivé haly bez zvířat, aby se dala začít rekonstruovat vzduchotechnika včetně ventilačních komínů, které prostupují střešní krytinou. Celková výměra všech střech činila 3 300 m2. Investor střešní krytinu měnil z důvodu přípravy na montáž fotovoltaické elektrárny – FVE. Proto byla zvolena střešní plechový krytina o síle plechu 0,7 mm. Tloušťka plechu 0,7 mm již zaručuje při šetrném pohybu montážních dělníků FVE, že nebude nová střecha ihned zlikvidována. Stávající střešní krytina z hliníkového plechu nebyla v takové kondici, aby vydržela dalších 20 let, což je plánovaná životnost FVE. Společně s výměnou střešní krytiny Poctivá izolace měnila kompletní dešťový systém. Posledním pracovním krokem na střechách ve Valovicích byla dodávka a montáž nového hromosvodového vedení včetně zajištění nové revize. Veškeré práce na střechách probíhaly v koordinaci s dodavatelem ventilačního systému, což byla společnost FARMTEC Litomyšl. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Mladá Boleslav Objem 2 959 000 Kč Materiál Střešní plechová krytina Objekt Zemědělství a průmysl